Òrgans de govern i gestió

El Patronat, la Presidència, les Vicepresidències i la Gerència, són els òrgans de govern que administren, gestionen i representen la Fundació InterAc Salut d’acord amb la definició de les respectives competències que es regulen els estatuts de l’entitat.

La Direcció Docent i el Consell Científic són els òrgans assessors que vetllen per la idoneïtat i la qualitat científica i docent dels programes acadèmics.