Òrgans de govern i gestió

Consell Científic

Correspon al Consell Científic gestionar totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d’excel·lència de les activitats de la Fundació InterAc Salut. En particular, les seves funcions específiques són:

  • Proposar el pla d’estudis
  • Proposar l’estructuració de les línies de recerca temàtiques prioritàries i els seus coordinadors.
  • Coordinar les activitats que s’organitzin conjuntament amb les universitats.
  • En general, totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d’excel·lència acadèmica de les activitats de la F. InterAc Salut.

Composen el Consell Científic:

  1. El Director Docent de la F. InterAc Salut, que serà qui presidirà el Consell Científic
  2. Un representant, designat pel Rector, de cada una de les universitats que formen part del Patronat

Rosa M. Villalonga Vadell

Direcció Docent: Rosa Maria Villalonga Vadell

Directora Docent
Fundació InterAc Salut

(Palma de Mallorca, 1953), especialista en Anestesiologia i Reanimació. Coordinadora mèdica de docència de l’Hospital Universitari de Bellvitge (2007-2018). Coordinadora del Màster en Competències Mèdiques Avançades. Facultat de Medicina. UB. (2012-2014). Responsable del Grup Consolidat d’Innovació Docent COMBELL (GCID). UB. (2013-2018). Presidenta de la Comissió d’Innovació docent. Campus de Bellvitge. Facultat de Medicina. UB (2013-2018). Vocal de la Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB) (2017-2018). Vocal de la Càtedra d’Educació Mèdica. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Departament de Medicina. Facultat de Medicina des de 2018.

Presidenta de la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) (2017-2021). Presidenta de la Comissió Nacional d’Anestesiologia i Reanimació. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat des de 2020. Coordinadora del Grup de Treball de Cooperació Internacional de la Societat Espanyola d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SEDAR), des de 2021.

Alexandre Perera Lluna

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB)
B2SLab – Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory
Universitat Politècnica de Catalunya

Jose Manuel Fernández – Real Lemos

Degà Facultat de Medicina
Universitat de Girona

Anna Casanovas Llorens

Degana Facultat de Medicina
Universitat de Lleida

Fàtima Sabench Pereferrer

Degana Facultat de Medicina
Universitat Rovira i Virgili

Roberto Elosua Llanos

Degà Facultat de Medicina

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Salvador Navarro Soto

Degà Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona

Albert Balaguer Santamaría

Adjunt a la Degana de Medicina i Ciències de la Salut per Relacions Institucionals
Universitat Internacional de Catalunya

Sara Esqué Boldú

Cap Escola d’Infermeria
Universitat d’Andorra

Conxita Mestres i Miralles

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
Universitat Ramon Llull

Jesús María Armentia Bardeci

Professor Medicina
Universidad de Deusto

Joan Ramon Masclans Enviz

Degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Universitat Pompeu Fabra

Marco Inzitari

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut

Universitat Oberta de Catalunya

Marcos Nadal Roberts

Vicerector de Planificació, Estratègica, Internacionalització i Cooperació
Universitat de les Illes Balears

Màrius Domínguez Amorós

Vicerector de Formació Permanent i Professional
Universitat de Barcelona