Fundació InterAc Salut

Nascuda en el si de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (l’Acadèmia) i amb el suport de les Societats Científiques que la integren, la F. InterAc Salut és un centre de referència en la formació postgraduada en l’àmbit de les Ciències de la Salut, amb la garantia de l’acreditació de les Universitats que participen com a patrons de ple dret de l’entitat:

Des de l’inici de la seva activitat formativa, el curs 2016-2017, l’entitat continua treballant per assolir relacions amb institucions docents de dins i fora de Catalunya, amb la voluntat d’anar teixint una xarxa de coneixement cada vegada més complexa gràcies a l’increment del nombre d’entitats col·laboradores i professionals implicats, així com de les activitats i els alumnes.

La F. InterAc Salut estableix convenis de col·laboració amb altres entitats, públiques i privades, amb la finalitat d’assolir els seus objectius fundacionals.