En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general de InterAc Salut.

Titular: Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut

CIF: G66632217

Tipus d’ activitat: Entitat de caràcter científic i docent, sense finalitat lucrativa, de durada indefinida que té com a objectius principals:

 1. Potenciar la qualitat i excel·lència docent en l’oferta formativa de postgrau en l’àmbit de les Ciències de la Salut, integrant els objectius i valors compartits de les universitats i entitats patrones.
 2. Estimular activitats de recerca docent de qualitat que contribueixin a connectar interessos i donar resposta a la demanda que emani del seu entorn. 
 3. Integrar el coneixement acadèmic i universitari amb el què prové de la pràctica assistencial i l’exercici de les professions sanitàries.
 4. Dissenyar una oferta de formació de postgrau que combini l’excel·lència acadèmica i l’orientació pràctica, incorporant també oportunitats educatives per aquells que ja desenvolupen la seva activitat professional en relació a les Ciències de la Salut.
 5. Impulsar i fomentar els estudis des d’una perspectiva multidisciplinària i interdisciplinària, incorporant el coneixement de diferents disciplines acadèmiques i tècniques específiques.

Adreça: Carrer Major de Can Caralleu 1-7 de Barcelona (08017)

Contacte: secretaria@interacsalut.cat

Dades registrals: inscrita amb el número 2.918 al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en data 8 de juliol de 2015.

Finalitat

Aquest web té com a objectiu principal informar de les activitats que realitza la Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut (en endavant, F. InterAc Salut).

Condicions generals

El present document té per objecte establir els termes i condicions generals d’accés i ús del lloc web. L’accés al lloc n’implica l’acceptació sense reserves.
L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, el contingut i serveis, sense contravenir la legislació vigent, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Està prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives contra la F. InterAc Salut o un tercer que, d’alguna manera, puguin causar perjudici o impedir el seu ús normal.
Les presents Condicions General d’Ús del lloc web no confereixen a l’usuari cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació publica dels continguts del web diferents dels aquí previstos.

Permisos

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només si és compatible amb els objectius del web si es realitza amb intenció exclusiva d’obtenir informació per ús personal i privat. Es prohibeix la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública sense el consentiment exprés del seu titular.
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, així com de la informació relativa als serveis i activitats continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d’Accés i Ús. Així mateix, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix. S’informa l’usuari que, en el cas que incompleixi les condicions Generals d’accés i Ús, la Política de privacitat o, si escau, qualsevol altres termes o condicions recollits en el lloc web, l’entitat es reserva el dret a limitar, suspendre i/o finalitzar el seu accés a la web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi.

Continguts

Les pàgines poden ser visitades lliurement pels usuaris excepte aquelles que estiguin incloses en àrees tancades adreçades exclusivament als alumnes o docents.
Tots els continguts d’aquest web queden protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. L’accés a aquests continguts no transfereix cap dret sobre els mateixos.
El contingut i la informació proporcionada a InterAc Sadut és merament informatiu i divulgatiu.
La F. InterAc Salut es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer sense que hi hagi obligació d’avisar als usuaris.
L’entitat revisa i actualitza periòdicament la informació continguda però no pot garantir que la informació sigui veraç, actualitzada o no errònia. En conseqüència no es responsabilitza pels danys ocasionats per decisions preses en base a la informació i continguts web.

Enllaços a altres webs

La pàgina web pot contenir enllaços hipertextuals (links) a altres pàgines web gestionades per tercers.
L’objectiu d’aquests enllaços és informar als usuaris d’altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser d’interès.
EL titular no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços contingut al lloc web.
La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí.

Publicitat i finançament

El contingut del web està subjecte a la normativa vigent espanyola.
El lloc web www.interacsalut.cat no conté publicitat d’empreses o organitzacions alienes, ni rep finançament per aquest concepte.
En algun cas puntual, com en l’organització d’algun curs, es pot comptar amb el suport d’alguna casa comercial fet que queda identificat en la web sota l’epígraf de “col·laboradors” o “patrocinadors”.
El finançament del lloc web és a càrrec exclusiu de la F. InterAc Salut.

Autoria

Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut general d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de la F. InterAc Salut o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació i a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.
L’autoria dels continguts de caràcter científic està degudament identificada en cada un dels apartats (publicacions científiques, presentacions, recomanacions, entre d’altres).
Els arxius publicats dins cada curs corresponen a les presentacions que la Direcció Acadèmica dels cursos ha fet de les activitats formatives organitzades i avalades per les entitats organitzadores dels cursos, majoritàriament, les Societats Científiques i Filials de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, universitats i entitats docents de l’àmbit de la salut. Els autors han cedit els continguts amb finalitat exclusivament formativa dels professionals de la salut.

Actualització:

El contingut del web s’actualitza periòdicament. En el cas de les informacions relatives a activitats formatives ho fa diàriament (excepte festius i el mes d’agost).
La F. InterAc Salut es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la presentació i configuració del lloc web, així com el present Avís Legal.
La F. InterAc Salut es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés al lloc web, així com els continguts en ell inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document.

Exclusió de garanties i responsabilitat

La F. InterAc Salut no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar a causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis i/o continguts.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, el lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

L’usuari exonera a la F. InterAc Salut de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

Tractament de dades de caràcter personal

En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La F. InterAc Salut gestiona el fitxer de dades personals a fi i efecte de facilitar informació periòdica i puntual sobre les activitats i els serveis que organitza o promou.

En cas de considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Estatal de Protecció de Dades. Es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades a través de l’e-mail protecciodedades@academia.cat

La F. InterAc Salut només tracta les dades que resultin adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre-les correctament.

Les dades personals es conserven durant 5 anys.

La F. InterAc Salut realitza el seguiment i l’anàlisi estadístic del tràfic de visites al lloc web, amb l’objectiu de millorar i optimitzar l’estructura i continguts oferts. La informació estadística obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot associar-se ni permetre la identificació d’un usuari concret.

Els titulars de les dades podran revocar, en qualsevol moment i sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió/dret a l’oblit, limitació, portabilitat i oposició de les seves dades de caràcter personal dirigint-se al responsable del fitxer mitjançant el contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES, a través del següent correu electrònic: secretaria@interacsalut.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a Carrer Major de Can Caralleu 1-7 de Barcelona (08017), acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I.

Així mateix, els informem que l’usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La F. InterAc Salut manté els nivells de seguretat de protecció de dades i ha establert els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robatori, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Política de galetes (cookies)

La F. InterAc Salut informa els seus usuaris de la utilització de les següents galetes:

Informació bàsica

La F. InterAc Salut utilitza galetes de tercers per analitzar els seus hàbits de navegació al nostre web i així, millorar-ne el servei. Pot obtenir més informació i configurar les seves preferències a continuació.

Actual estat de consentiment:

Galetes permeses

Informació addicional sobre política de galetes

Què són les galetes

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l’equip terminal de l’usuari, quan aquest accedeix a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre d’altres, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip per tal que, en funció del tipus de navegació, es pugui oferir un millor servei a través de la pàgina web.

Entitat que gestiona les galetes

Galetes de tercers, que són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

Finalitat

Aquesta pàgina web només utilitza galetes analítiques, que són aquelles que permeten al seu responsable, efectuar el seguiment i anàlisis del comportament que efectuen els usuaris en la pàgina web i crear perfils de navegació dels usuaris.
Les finalitats són:

 • Permetre la identificació anònima dels usuaris a través de la galeta (identifica navegadors i dispositius, no persones) i, per tant comptabilitzar el nombre de visites que es realitzen a la pàgina web.
 • Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius pels usuaris.
 • Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Important: Llevat que l’usuari decideixi registrar-se en un servei de l’entitat, la galeta mai va associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Això implica que la funció d’anonimització de l’adreça IP del visitant està activada.

Vigència de les galetes

Nom de la galetaDurada predeterminadaFunció
— PROPIES —
cookieconsent_status_{{ID}}30 dies a partir de la configuració o actualitzacióEs fa servir per emmagatzemar l’opció de consentiment escollida per l’usuari
— GOOGLE —
__utmaDos anys a partir de l’actualització o modificacióEs fa servir per diferenciar entre usuaris i sessions
__utmt10 minutsEs fa servir per limitar el nombre de sol·licituds
__utmb30 minuts a partir de la configuració o actualitzacióEs fa servir per determinar noves visites o sessions
__utmz6 messos a partir de la configuració o actualitzacióEmmagatzema l’origen del tràfic o campanya que indica com ha arribat l’usuari a la pàgina

Gestió de les galetes

La gestió de les galetes que s’utilitzen en aquesta pàgina web correspon a un tercer, en aquest cas, Google Analytics. La funció d’anonimització de l’adreça IP de l’usuari està activada.

Pot obtenir més informació sobre com funcionen les galetes analítiques de Google clicant AQUÍ, així com revisar la seva Política de Privacitat clicant AQUÍ.

Acceptació de la política de cookies

La F. InterAc Salut mostra en el seu portal, en cada inici de sessió, un missatge i un accés a la seva política de cookies i assumeix que accepta l’ús d’aquestes en cas que continuï navegant per les seves pàgines.

La no acceptació expressa de l’ús de les galetes a través de la finestra d’alerta que apareix en accedir a la pàgina web implica la no utilització d’aquestes. La desactivació de les galetes donarà lloc al fet que es deixarà de monitorar la visita a la web.

Per qualsevol dubte sobre la política de cookies de l’entitat adreci un correu electrònic a: secretaria@interacsalut.cat

En relació amb els drets dels usuaris, l’entitat es remet de forma expressa a la regulació prevista a la política de privacitat.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de la F. InterAc Salut utilitzant el seu navegador. En cadascun dels navegadors l’operativa és diferent i la podrà consultar en el seu apartat d’ajuda.

[ Text revisat 23/02/2023 ]