Òrgans de govern i gestió

Patronat

El Patronat és l’òrgan suprem de govern, administració i representació de la F. InterAc Salut, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Són membres del Patronat:

 1. El President de L’Acadèmia i de la Fundació Acadèmia, qui n’ostenta la Presidència.
 2. Els rectors de les universitats que formen part de la F. InterAc Salut, com a Vicepresidents.
 3. Els vicepresidents primer, segon i tercer de l’Acadèmia i de la F. Acadèmia, com a Vicepresidents.
 4. El Secretari General de l’Acadèmia i de la F. Acadèmia, com a Secretari.
 5. El Vicesecretari i els Vocals de la Junta de Govern de l’Acadèmia, com a Vocals.
 6. El Gerent de l’Acadèmia i de la F. Acadèmia, com a Gerent.
 7. Sis representants de Societats Científiques i/o Filials de l’Acadèmia amb participació en el Programa Docent de la F. InterAc Salut, com a Vocals.
 8. Un màxim de tres patrons elegits per cooptació pel Patronat, entre persones físiques o jurídiques, de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional.

Junta actual

Joan
Sala Pedrós

President
Acadèmia de Ciències Mèdiques

+
Daniel
Crespo Artiaga

Vicepresident
Universitat Politècnica de Catalunya

+
Joaquim
Salvi Mas

Vicepresident
Universitat de Girona


+
Jaume
Puy Llorens

Vicepresident
Universitat de Lleida


+
Josep
Pallarès Marzal

Vicepresident
Universitat Rovira i Virgili


+
Josep-Eladi
Baños i Díez

Vicepresident
Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya

+
Javier
Lafuente Sancho

Vicepresident
Universitat Autònoma de Barcelona+
Alfonso
Méndiz Noguero

Vicepresident
Universitat Internacional de Catalunya


+
Miquel
Nicolau Vila

Vicepresident
Universitat d’Andorra+
Josep Antoni
Rom Rodríguez

Vicepresident
Universitat Ramon Llull+
Juan José
Etxeberria Sagastume

Vicepresident
Universidad de Deusto


+
Laia
de Nadal Clanchet

Vicepresidenta
Universitat Pompeu Fabra

+
Àngels
Fitó i Bertran

Vicepresidenta
Universitat Oberta de Catalunya

+
Jaume Jesús
Carot Giner

Vicepresident
Universitat de les Illes Balears

+
Joan
Guàrdia Olmos

Vicepresident
Universitat de Barcelona


+
Maria Queralt
Gorgas Torner

Vicepresidenta
Acadèmia de Ciències Mèdiques

+
Montserrat
Esquerda Aresté

Vicepresidenta
Acadèmia de Ciències Mèdiques

+
Maria Dolors
Sintes Matheu

Vicepresidenta
Acadèmia de Ciències Mèdiques

+
Joan Miquel
Nolla Solé

Secretari
Acadèmia de Ciències Mèdiques

+
Mercè
Balcells Boix

Gerent
Acadèmia de Ciències Mèdiques

+
Manel
Esteller Badosa

Vocal per designació del Patronat
Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)

+
Francesc
Gòdia Casablancas

Vocal per designació del Patronat

Universitat Autònoma de Barcelona

+

VOCALS ACADÈMIA

 • Mª Elena Carreras Moratonas
 • Xavier Bayona Huguet
 • Xavier Bonfill Cosp
 • Isabel M. Castaño Nuñez
 • Pere Clavé Civit
 • Claudia Cucciniello Villalba
 • Betlem Salvador González
 • Carlos Antonio Zárate Tejero