{header_image_title}

Agenda

Curs d'Especialització en Escales Clíniques de mesura en Psiquiatria
Curs
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 7 de Febrer de 2019 al 28 de Febrer de 2019 | A l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Can Caralleu
logo
logo
La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.
Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.
L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria. Al finalitzar el curs, l'alumne ha de ser capaç de poder fer l'entrevista clínica al pacient per completar l'escala, tipus de preguntes i durada aproximada de la mateixa, així com puntuar adequadament cada ítem
El curs està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
07-02-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 8
16:30 - 20:00Escala Young ( Sessió )
Professor/a: Mercè Comes Forastero
14-02-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 2
16:00 - 20:00Hamilton i Montgomery Asberg ( Sessió )
Professor/a: Dr. Fco. Javier de Diego Adeliño
Professor/a: Dolors Puigdemont Campos
21-02-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 3
16:00 - 20:00Escala De Yale Brown ( Sessió )
Professor/a: Pino Alonso Ortega
Professor/a: Cinto Segalàs Cosi
28-02-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 20:00Escala PANSS ( Sessió )
Professor/a: Raquel López Carrilero