Jornada de Casos Clínics en radiologia, 2023-2024.