Màster formació permanent en Patologia de l’Aparell Digestiu 2023-2027.

El 20 de juliol de 2023, el Consell de Govern de la Universitat de Lleida va aprovar el programa, promogut per la Societat Catalana de Digestologia i la F. InterAc Salut, com a part de l’oferta de títols de Formació Contínua de la universitat.