{header_image_title}

Schedule

Curs d'Especialització en Escales Clíniques de mesura en Psiquiatria, 2019-2020
Curs
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 6 de Febrer de 2020 al 27 de Febrer de 2020 | A l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Can Caralleu
logo
logo
La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat, no només en l'àmbit de la recerca sinó també en el de la pràctica assistencial. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i l'evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora, el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.
Un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca.
Dirigit a metges i metgesses i especialistes en Psiquiatria i Psicologia, té com a objectiu principal conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb més freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.
El curs, organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
06-02-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 9
16:00 - 20:00Mòdul 1: Mania ( Sessió )
Professor/a: Prof. Mercè Comes Forastero. Escala Young
13-02-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 20:00Mòdul 2: Esquizofrènia ( Sessió )
Professor/a: Prof. Raquel López Carrilero. Escala PANSS
20-02-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 9
16:00 - 20:00Mòdul 3: Depressió ( Sessió )
Professor/a: Prof. Dolors Puigdemont Campos. Asberg
Professor/a: Prof. Francisco Javier De Diego Adeliño. Hamilton i Montgomery
27-02-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 9
16:00 - 20:00Mòdul 4: TOC ( Sessió )
Professor/a: Prof. Cinto Segalàs Cosi. Brown
Professor/a: Prof. Pino Alonso Ortega. Escala De Yale