{header_image_title}

Agenda

Curs d'expert universitari en Cirurgia Mínimament invasiva en Ginecologia 1
Curs
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia (Cir. Minim. Invasiva), Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 14 de maig de 2018 al 12 d'abril del 2019|Diversos hospitals de Catalunya
logo
logo
Director/a: Dr. Pere Brescó Torras. Hospital d'Igualada
Director/a: Dr. Ramon Rovira Negre. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Aquest programa consta de 2 cursos amb una durada global de 2 anys, amb l'objectiu principal d'obtenir les competències teòriques i pràctiques per realitzar una histerectomia laparoscòpica i s'estructura de la següent manera:
- Coneixement -- Pimer Any
- Habilitats tècniques -- Segon any
- Criteri clínic -- Treball de recerca -- fi
El curs I, reconegut amb 22 ECTS per la UdG, la UdL, la URV i la UAB, s'adreça a graduats en Medicina i Cirurgia i inclou les següents activitats:
? Aprenentatge teòric dels coneixements bàsics i avançats relacionats amb la cirurgia endoscòpica.
? Aprenentatge de les habilitats tècniques en simulador / pelvic trainer dirigides per un tutor.
? Assistència a quiròfan com a 2º-1º ajudant.
? Curs de metodologia científica de l'Institut Cochrane.
? Possiblitat d'obtenir l'acreditació MIGS del programa GESEA de l'ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy).
El curs ha estat reconegut com a Curs d'Expert Universitari amb títol propi per la Universitat de Lleida.
03-04-2018 | 08:00 - 13:00 | Del 3 abril al 27 de juliol de 2018,
08:00 - 13:00Primera part pràctica -- Horari a convenir amb el tutor ( Taller )
03-04-2018 | 15:30 - 15:30 | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
15:30 - 15:30Presentació del curs i explicació d'objectius ( Sessió )
14-05-2018 | 09:00 - 13:15 | Hospital d'Igualada
09:00 - 09:45Principis i avantatges de la laparoscòpia ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Brescó Torras. Hospital d'Igualada
09:45 - 10:15Ergonomia de la laparoscòpia ( Sessió )
Ponent: Dr. Joan Carles Mateu Pruñonos. Hospital d'Igualada
10:15 - 11:30Estratègia quirúrgica ( Sessió )
Ponent: Dr. Antoni Pessarrodona Isem. Hospital Mútua de Terrassa
11:30 - 12:00Vies d'entrada a la laparoscòpia ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Estadella Tarriel. Hospital de la Santa Creu i Sant pau
12:00 - 12:30Tipus de tròcars ( Sessió )
Ponent: Dra. Laia Ribot Luna. Hospital Parc Taulí de Sabadell
12:30 - 13:15Instrumental quirúrgic endoscòpic ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Estadella Tarriel. Hospital de la Santa Creu i Sant pau
14-05-2018 | 15:30 - 19:00 | Hospital d'Igualada
15:30 - 16:15Pràctica sobre muntatge d'instrumental quirúrgic endoscòpic ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Estadella Tarriel. e la Santa Creu i Sant pau
16:15 - 17:00Torre de laparoscòpia i imatge ( Sessió )
Ponent: Dra. Gemma Mancebo Moreno. Hospital del Mar- Parc de Salut Mar
17:00 - 17:45Pràctica de muntatge i usabilitat de la torre de laparoscòpia i imatge ( Sessió )
Ponent: Dra. Gemma Mancebo Moreno. Hospital del Mar- Parc de Salut Mar
17:45 - 18:15Separadors intestinals i endograpadores( sutura mecànica) ( Sessió )
Ponent: Dr. Manolo Rodríguez Blanco. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
18:15 - 19:00Pràctica i ús d'endograpadores ( Sessió )
Ponent: Dr. Manolo Rodríguez Blanco. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
15-05-2018 | 09:00 - 13:00 | Hospital d'Igualada
09:00 - 09:30Anatomia de la paret abdominal anterior i genitals interns ( Sessió )
Ponent: Dr. Gonzalo Baya Pejenaute. Hospital Fundació Althaïa Manresa
09:30 - 10:00Vascularització de la pelvis ( Sessió )
Ponent: Dr. Francisco Carmona Herrera. Hospital Clínic de Barcelona
10:00 - 10:30Innervació de la pelvis ( Sessió )
Ponent: Dr. Francisco Carmona Herrera. Hospital Clínic de Barcelona
10:30 - 11:00Anatomia del sistema urinari ( Sessió )
Ponent: Dr. Gonzalo Baya Pejenaute. Hospital Fundació Althaïa Manresa
11:30 - 12:00Anatomia del sistema digestiu abdominal i pèlvic ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila. Hospital Quiron Dexeus
12:00 - 12:30Anatomia i indicacions dels espais pèlvics laterals ( Sessió )
Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
12:30 - 13:00Anatomia i indicacions dels espais pèlvics centrals i promontori ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila. Hospital Quiron Dexeus
15-05-2018 | 14:30 - 19:00 | Hospital d'Igualada
14:30 - 15:15Conceptes i tipus d'energia i ús del bisturí elèctric ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Brescó Torras. Hospital d' Igualada
15:15 - 16:00Pràctica sobre teixit orgànic de l'ús de l'energia bipolar i monopolar ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Brescó Torras. Hospital d' Igualada
16:00 - 16:45Bipolars avançats ( Sessió )
Ponent: Dra. Elena Álvarez Castaño. Hospital Dr. Josep Trueta de Girona
16:45 - 17:30Pràctica sobre teixit orgànic de l'ús d'energia bipolar avançada ( Sessió )
Ponent: Dra. Elena Álvarez Castaño. Hospital Dr. Josep Trueta de Girona
17:30 - 18:00Energia d'ultrasons i combinada ( Sessió )
Ponent: Dra. Silvia Agramunt Garcia. Hospital del Mar- Parc de Salut Mar
18:00 - 19:00Pràctica sobre teixit orgànic de l'ús d'ultrasons i combinada, i resta d'energies ( Sessió )
Ponent: Dra. Silvia Agramunt Garcia. Hospital del Mar- Parc de Salut Mar
16-05-2018 | 09:00 - 14:00 | Hospital d'Igualada
09:00 - 09:30Material quirúrgic i instrumental associat a la sutura laparoscòpica ( Sessió )
Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
09:30 - 09:50Tècnica de l'orientació de l'agulla ( Sessió )
Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
09:50 - 10:20Pràctica de l'orientació de l'agulla ( Sessió )
Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
10:20 - 10:40Tècnica de pas de l'agulla sobre el teixit ( Sessió )
Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
10:40 - 11:10Pràctica de l'orientació de l'agulla ( Sessió )
Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
11:40 - 12:10Tècnica de l'anudació intra i extracorpòrea ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila. Hospital Quiron Dexeus
12:10 - 12:50Pràctica de l'anudació intra i extracorpòrea ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila. Hospital Quiron Dexeus
12:50 - 14:00Pràctica de cada un dels pasos de forma conjunta ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila. Hospital Quiron Dexeus
16-05-2018 | 16:00 - 19:00 | Hospital d'Igualada
16:00 - 19:00Pràctica de cada un dels pasos de forma conjunta ( Sessió )
Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila. Hospital Quiron Dexeus
17-05-2018 | 09:00 - 14:30 | Hospital d'Igualada
09:00 - 10:00Introducció al curs. Per què és important la recerca clínica? Conceptes generals per el diseny d'estudis de recerca. El protocol de recerca. Els estudis ovservacionals descriptius ( Sessió )
Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau. Institut Cochrane
10:00 - 11:00Com contestar preguntes pronòstiques? Esl estudis observacionals analítics (1): els estudis de cohorts ( Sessió )
Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau. Institut Cochrane
11:00 - 12:30Com contestar preguntes etiològiques? Els estudis observacionals analítics (2): els estudis de casos i controls ( Sessió )
Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau. Institut Cochrane
12:30 - 13:30Com contestar preguntes terapèutiques? Els estudis experimentals ( Sessió )
Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau. Institut Cochrane
13:30 - 14:30Com contestar preguntes diagnòsitques? Els estudis sobre proves diagnòstiques ( Sessió )
Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau. Institut Cochrane
17-05-2018 | 16:00 - 19:00 | Hospital d'Igualada
16:00 - 17:00Com integrar el coneixement disponible en la recerca clínica? Les revisions sistemàtiques ( Sessió )
Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau. Institut Cochrane
17:00 - 18:00Com convertir una pregunta clínica en una cerca bibliogràfica? ( Sessió )
Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau. Institut Cochrane
18:00 - 19:00Per què és important la lectura crítica? Lectura crítica d'un estudi de cohorts. Lectura crítica d'un estudi de casos i controls ( Sessió )
Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau. Institut Cochrane
18-05-2018 | 09:00 - 14:00 | Hospital d'Igualada
09:00 - 09:30Introducció. Instrumental . Principis bàsics de la histeroscòpia ( Sessió )
Ponent: Dra. Jennifer Rovira Pampalona. Hospital d'igualada
09:30 - 10:00Evidència científica a la preparació de la pacient per a la histeroscòpia. Profilaxis Ab. Complicacions i riscos ( Sessió )
Ponent: Dra. Jennifer Rovira Pampalona. Hospital d'igualada
10:00 - 10:30Histeroscòpia diagnòstica- Histeroscòpia quirúrgica. Indicacions i tècnica ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Estadella Tarriel. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
10:30 - 11:15Taller pràctic: Muntatge i maneig de l'instrumental d'histeroscòpia ( Sessió )
Ponent: Dra. Mª José Gómez Romero. Hospital Universitari Joan XXII, Tarragona
11:45 - 12:30Histeroscòpia a la pacient esteril ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergio Haimovich Segal. Hospital del Mar. Parc de Salut Mar, Barcelona
12:30 - 13:15Troballes histeroscòpiques. Patologia benigna: Pòlip, mioma submucós, malformacions uterines, sinèquies uterines ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergio Haimovich Segal. Hospital del Mar. Parc de Salut Mar, Barcelona
13:15 - 14:00Troballes histeroscòpiques. Patologia premaligna i maligna endometrial ( Sessió )
Ponent: Dr. Enric Cayuela Font. Hospital de l'Hospitalet
03-09-2018 | 08:00 - 13:00 | Del 3 de setembre al 28 de desembrel de 2018,
08:00 - 13:00Segona part pràctica --Horari a convenir amb el tutor ( Taller )