{header_image_title}

Agenda

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia nivell 3
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 18 d'octubre de 2017 al 7 de juny de 2018 | A l'Acadèmia-Can Caralleu
logo
logo
La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats amb les diferents tècniques i exploracions complementaries pròpies de l'especialitat. En especial, s'estudiarà de forma exhaustiva la funció pulmonar a les proves de la son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixements referents a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.
El tercer any té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, l'assoliment dels coneixements més actualitzats en endoscòpia pulmonar, pleuroscòpia i ecografia toràcica, la identificació dels diferents trastorns de la son associats a malalties respiratòries, el coneixement de les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques i la identificació de pacients en situació d'insuficiència respiratòria.
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
18-10-2017 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:00Proves de provocació bronquial i anàlisi d'exhalat ( Sessió )
Ponent: Dr. Xavier Muñoz Gall. Professor associat laboral, Hospital Universitari Vall d?Hebron
17:00 - 18:00Mecànica respiratòria I control de la ventilació ( Sessió )
Ponent: Dr. Juana Martinez Llorens. Hospital del Mar Parc de Salut MAR- Hospital del Mar
18:00 - 19:00Intercanvi i transferència de gasos ( Sessió )
Ponent: Dra. Laura Vigil Gimenez. Professora associada, Hospital Parc Taulí
16-11-2017 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Volums pulmonars estàtics i dinàmics ( Sessió )
Ponent: Dr. Felip Burgos Rincon. Professor Associat Mèdic, Hospital Clínic
17:30 - 19:00Proves d'esforç cardiopulmonar. Valoració preoperatòria ( Sessió )
Professor/a: Dra. Mercè Mayos Pérez. Professora associada UAB , Hospital Santa Creu i Sant Pau
14-12-2017 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Lesió pulmonar aguda ( Sessió )
Ponent: Dra. Judith Marin Corral. Hospital del Mar
17:30 - 19:00Insuficiència respiratòria aguda no ARDS ( Sessió )
Ponent: Dr. Pedro Antonio Anton Albisu. Professor associat UAB, Hospital Santa Creu i Sant Pau
18-01-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:30Apnea obstructiva ( Sessió )
Ponent: Dr. Jorge Abad Capa. Professor associat, Tutor residents, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
17:30 - 19:00Apnea Central ( Sessió )
Ponent: Dr. Mª Jose Masdeu Margalef. Professora Clínica Associada, Corporació Sanitària Parc Taulí
15-02-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:00Alteracions ventilatòries secundaries a patologia neuromuscular ( Sessió )
Ponent: Dra. Eva Farrero Muñoz. Hospital Universitari de Bellvitge
17:00 - 18:00Alteracions ventilatòries restrictives extraparenquimatoses ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Marti Beltran. Ventilació no invasiva, malalties neuromusculars, MPOC, Hospital Universitari Vall d?Hebron
18:00 - 19:00VMNI ( Sessió )
Ponent: Dr. Manel Lujan Torné. Professor associat, Corporació Sanitària Parc Taulí
15-03-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Obesitat-hipoventilació ( Sessió )
Ponent: Dra. Neus Salord Oleo. Hospital Universitari de Bellvitge
17:30 - 19:00Oxigenoteràpia i rehabilitació respiratòria ( Sessió )
Ponent: Dra. Rosa Güell Rous. Responsable de la Unitat de Rehabilitació Respiratòria, Hospital Santa Creu i Sant Pau
19-04-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:00Broncoscòpia diagnòstica ( Sessió )
Ponent: Dr. Felip Andreo Garcia. Cap Clínic del Servei de Pneumologia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
17:00 - 18:00Broncoscòpia intervencionista ( Sessió )
Ponent: Dra. Noelia Cubero de Frutos. Hospital Universitari de Bellvitge
18:00 - 19:00Ecografia toràcica ( Sessió )
Ponent: Dra. Virgina Pajares Ruiz. Hospital Santa Creu i Sant Pau
17-05-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:30Hipertensió pulmonar ( Sessió )
Ponent: Dra. Isabel Blanco Vich. Hospital Clínic
17:30 - 19:00Hipertensió pulmonar secundària a malaltia congènita ( Sessió )
Ponent: Dra. Teresa Subirana Domenech. Professora associada clínica, Hospital Santa Creu i Sant Pau
07-06-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Malalties del col·lagen ( Sessió )
Ponent: Dr. Alejandro Robles Pérez. Hospital Universitari Bellvitge
17:30 - 19:00Malalties digestives i hematològiques ( Sessió )
Ponent: Dra. Enric Barbeta Sánchez. Cap de Servei, Hospital General de Granollers