{header_image_title}

Agenda

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica, 2019-2020
Curs
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 12 de febrer al 18 de març de 2020
logo
logo
Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les Ciències de la Salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexió ètica.
La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri com una de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.
Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.
Promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha esta reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.
12-02-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
19-02-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
26-02-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
04-03-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
11-03-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
18-03-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 1