{header_image_title}

Schedule

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 2 2020-2021
Societat Catalana de Pneumologia
Tercer dijous de cada mes
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb ECTS

Online

Online

Online

Thursday, 15 October 2020 | 16:00 - 19:00
16:00 - 17:30
Epidemiologia, etiopatogènia i clínica > Online -
Ponent:
Néstor Soler Porcar. H. Clínic
17:30 - 19:00
Factors pronòstics i comorbilitats. > Online -
Ponent:
Salud Santos Pérez. H. de Bellvitge
Thursday, 19 November 2020 | 16:00 - 19:00
16:00 - 17:30
Tractament exacerbació MPOC. > Online -
Ponent:
Ingrid Solanes Garcia. H. Sant Pau
17:30 - 19:00
Tractament MPOC estable > Online -
Ponent:
Marta López Sánchez. H. de Bellvitge
Thursday, 17 December 2020 | 16:00 - 19:00
16:00 - 17:30
Etiopatogènia, clínica, diagnòstic i classificació > Online -
Ponent:
Astrid Crespo Lessmann. H. Sant Pau
17:30 - 19:00
Tractament de l´asma bronquial. Situacions especials i asma de difícil control. > Online -
Moderador:
Cesar Picado Valles. H. Clínic
Thursday, 21 January 2021 | 16:00 - 19:00
16:00 - 17:30
Patologia via aèria superior relacionada amb l’asma. > Online -
Ponent:
Joaquim Mullol Miret. H. Clínic
17:30 - 19:00
Malalties al·lèrgiques: via aèria superior i asma bronquial. Complicacions: anafilàxia, ABPA. > Online -
Ponent:
Christian Domingo Ribas. H. Parc Taulí
Thursday, 18 February 2021 | 16:00 - 19:00
16:00 - 17:30
Bronquietàsies. Etiologia, patogènia i diagnòstic. > Online -
Ponent:
Montserrat Vendrell Relat. H. Dr. Josep Trueta, Girona
17:30 - 19:00
Bronquietàsies.Tractament. Complicacions. > Online -
Ponent:
Xavier de Gracia Roldan. H. Vall d'Hebron
Thursday, 25 March 2021 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
Abordatge diagnòstic i tractament dels tumors pulmonars. > Online -
Ponent:
Albert Sánchez Font. H. del Mar
16:00 - 19:00
Etiopatogènia i tractament oncològic dels tumors malignes. > Online -
Ponent:
Nuria Pardo Aranda. H. Vall d'Hebron
Thursday, 15 April 2021 | 16:00 - 19:00
16:00 - 17:30
Diagnòstic diferencial de la patologia traqueal. > Online -
Ponent:
Alfons Torrego Fernandez. H. Sant Pau
17:30 - 19:00
Patologia mediastínica i tumors de la paret toràcica. > Online -
Ponent:
Sergi Call Caja. Mutua de Terrrassa
Thursday, 20 May 2021 | 16:00 - 19:00
16:00 - 17:30
Estudi embassament pleural. > Online -
Ponent:
Júlia Tarrega Camarasa. H. Granollers
17:30 - 19:00
Patologia pleural. Drenatge pleural i pleurodesis. > Online -
Ponent:
Josep Belda Sanchis. Mutua de Terrassa
Thursday, 10 June 2021 | 16:00 - 19:00
16:00 - 17:30
Tromboembolisme pulmonar. Etiologia, patogènia, clínica. > Online -
Ponent:
Jorge Moises Lafuente. H. Clínic
17:30 - 19:00
Prevenció i tractament (quirúrgic i no quirúrgic). Complicacions. > Online -
Ponent:
Jesus Ribas Sola. H. Bellvitge