{header_image_title}

Schedule

Curs d'Especialització en Escales Clíniques de mesura en Psiquiatria
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Del 1 de Febrer de 2018 al 22 de Febrer de 2018 | A l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Can Caralleu
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb ECTS
La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.
Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.
L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria.
El curs està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Thursday, 1 February 2018 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Escala Young Mania > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Mercè Comes Forastero. Infermera, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Wednesday, 7 February 2018 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Escala PANNS Esquizofrènia > Can Caralleu - Sala 2
Ponent:
Elena Huerta Ramos. Psicòloga, Parc Sanitari Sant Joan de Dèu
Thursday, 15 February 2018 | 00:00 - 00:00
00:00 - 00:00
Escala de Depressió > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
Dolors Puigdemont Campos. Psiquiatra, Hospital de Sant Pau
Francisco Javier De Diego Adeliño. Doctor en Medicina i Cirurgia, Hospital de Sant Pau
Thursday, 22 February 2018 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Escala de Yale Brown > Can Caralleu - Sala 2
Ponents:
Cinto Segalàs Cosi. Doctor en Medicina i Cirurgia, Hospital Universitari de Bellvitge
Maria del Pino Alonso Ortega. Doctora en Medicina i Cirurgia, Hospital Universitari de Bellvitge