{header_image_title}

Agenda

On line Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 3, 2019-2020
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Tercer dijous de cada mes
logo
logo
El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.
El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris. Igualment, l'alumne adquirirà els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, podrà identificar els diferents trastorns del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son y coneixerà les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques. Per últim aprendrà a identificar quan un pacient està en situació d'insuficiència respiratòria i podrà establir quin és el mecanisme pel qual s'ha produït i quin és el tractament més apropiat per a cada situació
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
17-10-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 7
16:00 - 17:00Proves de provocació bronquial i anàlisi d'exhalat. ( Ponència )
Ponent: Dr. Xavier Muñoz Gall. H. Vall d'Hebron
17:00 - 18:00Intercanvi i transferència de gasos. ( Ponència )
Ponent: Dra. Laura Vigil Gimenez. H. Parc Taulí
18:00 - 19:00Mecànica respiratòria I control de la ventilació. ( Ponència )
Ponent: Dra. Juana Martínez Llorens. H. del Mar
21-11-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:30Volums pulmonars estàtics i dinàmics. ( Ponència )
Ponent: Dr. Felip Burgos Rincon. H. Clínic
17:30 - 19:00Proves d'esforç cardiopulmonar. Valoració preoperatòria. ( Ponència )
Ponent: Dra. Mercè Mayos Pérez. H. Sant Pau
12-12-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:30Lesió pulmonar aguda. ( Ponència )
Ponent: Dr. Francisco José Parrilla Gomez. H. del Mar
17:30 - 19:00Insuficiència respiratòria aguda no ARDS. ( Ponència )
Ponent: Dr. Pedro Antonio Anton Albisu. H. Sant Pau
16-01-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:30Apnea obstructiva. ( Ponència )
Ponent: Dra. Aida Muñoz Ferrer. H. Germans Trias i Pujol.
17:30 - 19:00Apnea Central. ( Ponència )
Ponent: Dra. Mª Jose Masdeu Margalef. H. Parc Taulí
20-02-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 10
16:00 - 17:30Alteracions ventilatòries secundaries a patologia neuromuscular. ( Ponència )
Ponent: Dra. Eva Farrero Muñoz. H. Bellvitge
17:30 - 19:00Alteracions ventilatòries restrictives extraparenquimatoses. ( Ponència )
Ponent: Dra. Mercedes Pallero Castillo. H. Vall d'Hebron
03-06-2020 | 16:00 - 19:00 | On line
16:00 - 19:00Malalties digestives i hematològiques. ( Ponència )
Ponent: Dr. Enric Barbeta Sanchez. H. Granollers
16:00 - 19:00Malalties del col·lagen. ( Ponència )
Ponent: Dr. Alejandro Robles Pérez. H. Bellvitge
29-06-2020 | 16:00 - 19:00 | On line
16:00 - 19:00Obesitat-hipoventilació. ( Ponència )
Ponent: Dra. Neus Salord Oleo. H. Bellvitge
16:00 - 19:00VMNI. ( Ponència )
Ponent: Dr. Manel Lujan Torné. H. Parc Taulí
16:00 - 19:00Ecografia toràcica. ( Ponència )
Ponent: Dra. Virginia Pajares Ruiz. H. Sant Pau
06-07-2020 | 16:00 - 19:00 | On line
16:00 - 19:00Oxigenoteràpia i rehabilitació respiratòria. ( Ponència )
Ponent: Dra. Rosa Güell Rous. H. Sant Pau
16:00 - 19:00Broncoscòpia diagnòstica. ( Ponència )
Ponent: Dr. Felip Andreo Garcia. H. Germans Trias i Pujol.
16:00 - 19:00Broncoscòpia intervencionista. ( Ponència )
Ponent: Dra. Noelia Cubero de Frutos. H. Bellvitge
14-07-2020 | 16:00 - 19:00 | On line
16:00 - 19:00Hipertensió pulmonar. ( Ponència )
Ponent: Dra. Isabel Blanco Vinch. H. Clínic
16:00 - 19:00Hipertensió pulmonar secundària a malaltia congènita. Ecocardiografia i cateterisme dret. ( Ponència )
Ponent: Dra. Maite Subirana Domènech. H. Sant Pau