{header_image_title}

Agenda

Curs d'actualització unificat en pneumologia nivell 1
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 18 d'octubre de 2018 al 13 de juny de 2019| 16:00h | L'Acadèmia - Can Caralleu
logo
logo
18-10-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:30Anatomia Radiològica del tòrax ( Ponència )
17:30 - 19:00Estructura macroscòpica i microscòpica de l´aparell respiratori ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
15-11-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:30Mecànica ventilatòria i circulació pulmonar ( Ponència )
17:30 - 19:00Intercanvi de gasos i fisiopatologia de l´aparell respiratori ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
13-12-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 1
16:00 - 17:30Genètica i biologia molecular. ( Ponència )
17:30 - 19:00Immunologia (mecanismes de defensa) ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
17-01-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 1
16:00 - 17:00Tos i expectoració ( Ponència )
17:00 - 18:00Dispnea i dolor toràcic ( Ponència )
18:00 - 19:00Exploració física ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
21-02-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:30Patrones Básicos en Imagen Torácica ( Ponència )
17:30 - 19:00PET-TAC, Gammagrafia pulmonar de V/Q i òssia ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Conferència )
21-03-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:00Infeccions respiratòries. Mètodes diagnòstics ( Ponència )
17:00 - 18:00Pneumònia adquirida comunitat ( Ponència )
18:00 - 19:00V. pleural, empiema, anaerobis ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
25-04-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:30Infeccions per virus (grip ),fongs i paràsits. ( Ponència )
17:30 - 19:00Pneumònia nosocomial. Pneumònia associada al ventilador. ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
16-05-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:30Microbiologia i mètodes diagnòstics ( Ponència )
17:30 - 19:00Tuberculosi pulmonar i extrapulmonar ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
06-06-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
16:00 - 17:30Malaltia tuberculosa latent ( Ponència )
17:30 - 19:00TBC en situacions especials. Multirresistències. Micobacteriosis atípiques ( Ponència )
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )