Les seves correccions han estat enviades a l’usuari sol·licitant de la formació