Curs Metodologia de la recerca clínica en Medicina i Cirurgia, 2023-2025
Societat Catalana de Cirurgia
Del 9 d'octubre de 2023 al 16 de juny de 2025
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 12.00 ECTS

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 9 d'octubre de 2023 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Introducció a la recerca biomèdica. Conceptes bàsics sobre investigació en el sistema de salut. Tipus de recerca. Recerca i Innovació. > Virtual - Introducció a la recerca biomèdica. Conceptes bàsics sobre investigació en el sistema de salut. Tipus de recerca. Recerca i Innovació.
Ponent:
Dr. Marta Climent Agustin
Dilluns, 13 de novembre de 2023 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Tema 2 El coneixement científic. Preguntes i respostes. Hipòtesi i tesi. Verificació o falsació de teories. Objectius de recerca. Hipòtesis de treball. Tema 3 Tipus d’investigació i les seves característiques. > Virtual - El coneixement científic. Preguntes i respostes. Hipòtesi i tesi. Verificació o falsació de teories. Objectius de recerca. Hipòtesis de treball. Tema 3 Tipus d’investigació i les seves característiques.
Ponent:
Dr/Dra. Heura Llaquet Bayo
Dilluns, 11 de desembre de 2023 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Tema 4 Conceptes bàsics sobre avaluació econòmica. > Virtual - Conceptes bàsics sobre avaluació econòmica. Eficàcia, eficiència i efectivitat. Estudis cost/benefici, risc/eficàcia, cost/efectivitat i cost/utilitat.
Ponent:
Dr. Francisco Espín Álvarez
Dilluns, 8 de gener de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Tema 6 Cirurgia basada en l’evidència (CBE). La CBE en la pràctica clínica. Definició dels objectius i de les variables d’avaluació d’un estudi. Formulació de la pregunta correcta en investigació quirúrgica. > Virtual - Cirurgia basada en l’evidència (CBE).
Ponent:
Dr/Dra. Joan Josep Sancho Insenser
Dilluns, 12 de febrer de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Tema 8 Què és el Journal Club?. Quina importància té? Quina estadística he d’aplicar-hi? Tema 9 Assaig d’un Journal Club: Article cas-control/anàlisi multivariant > Virtual - Què és el Journal Club?. Quina importància té? Quina estadística he d’aplicar-hi?
Ponent:
Dr. Sandra Montmany Vioque
Dilluns, 11 de març de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Estudis comparatius: casos i controls, de cohort, dissenys híbrids. > Virtual - Estudis comparatius: casos i controls, de cohort, dissenys híbrids.
Ponent:
Dr. Pere Rebasa Cladera
Dilluns, 8 d'abril de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Tema 12 Introducció a la innovació Tema 13 Procés d’ innovació. Què és una patent? > Virtual - Introducció a la innovació
Ponent:
Dr. Manel Cremades Pérez
Dilluns, 13 de maig de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Tema 14 Introducció a les revisions sistemàtiques i guies clíniques. Recomanacions de grups científics. Tema 15 Anàlisi de la supervivència. Mètode de Kaplan Meier. Anàlisi multivariant de Cox. Regressió logística > Virtual - Introducció a les revisions sistemàtiques i guies clíniques. Recomanacions de grups científics.
Ponent:
Dr. Xavier Guirao Garriga
Dilluns, 10 de juny de 2024 | 17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
Repàs conceptes del Modul I i II > Virtual - Repàs conceptes del Modul I i II
Ponent:
Dr. Marta Climent Agustin