Formació de formadors: “Virant des de la presencialitat a la formació online”

La F. InterAc Salut, amb e suport de l’Acadèmia i en col·laboració amb la Unió Consorci Formació (UCF), proposa el programa “Virant des de la presencialitat a la formació online”. Es tracta d’un curs virtual, dirigit pel Dr. Rafael Lledó, adreçat als docents que participen en activitats formatives virtuals sincròniques gestionades per la F. InterAc Salut. L’objectiu del curs és formar-los en l’ús d’eines pedagògiques i tecnològiques per fer la formació virtual més atractiva pels alumnes amb la utilització de recursos que afavoreixin la participació i interacció professor-alumne.

La iniciativa és una resposta a la necessitat que es desprèn dels comentaris realitzats pels alumnes i els docents en les enquestes dels cursos acreditats per la F. InterAc Salut. L’alumnat detecta que en el format virtual, s’utilitzen tècniques de formació pròpies de la docència presencial fent molt poc atractiu el seguiment de les sessions i disminuint l’interès. Per la seva part, el cos docent fa pales la falta d’implicació i interès dels alumnes. 

La primera edició del curs virtual, d’11 hores lectives, s’ha limitat a 20 alumnes, i es desenvoluparà al gener-febrer de 2024. En funció de la valoració i l’interès que susciti, es planificaran noves edicions.