Màster de formacio permanent en Patologia de l'Aparell Digestiu, 2023-2027
Societat Catalana de Digestologia, Universitat de Lleida
24 d'octubre de 2023 a 15 de juliol de 2027
Maria Esteve Comas
Xavier Calvet Calvo
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 60.00 ECTS

1er. mòdul: 24 /10/2023 a 30/06/2024
2on. mòdul: 24 /10/2024 a 30/06/2025
3er. mòdul:  24 /10/2025 a 30/06/2026
4rt. mòdul: 24 /10/2026 a 18/02/2027
Data de presentació i defensa del TFM: 15/07/2027

Dimarts, 24 d'octubre de 2023 | 00:00 - 23:00

Programa avalat per: 

00:00 - 23:00
Bloc 1_Maneig de les grans síndromes digestives > Virtual - Mòdul 1
00:00 - 23:00
Bloc 2_Patologia gastro-esofàgica i habilitats de comunicació professional > Virtual - Mòdul 1
00:00 - 23:00
Bloc 3_Inflamació intestinal > Virtual - Mòdul 1
00:00 - 23:00
Bloc 4_Malalties funcionals, tumors intestinals i endoscòpia bàsica > Virtual - Mòdul 1
00:00 - 23:00
Bloc 5_Hepatitis i cirrosi hepàtica > Virtual - Mòdul 1
00:00 - 23:00
Bloc 6_Malalties metabòliques, vasculars i tumorals del fetge i patologia biliar. Metodologia de la recerca en aparell digestiu > Virtual - Mòdul 1
00:00 - 23:00
Bloc 7_Maneig de la patologia del pàncrees i la via biliar > Virtual - Mòdul 1
00:00 - 23:00
Realització, presentació i defensa TFM > Virtual - Mòdul 1