Novetats recents en Ginecologia oncològica. Repercussions a la pràctica clínica, 2023-2024
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia - Ginecologia Oncològica i Mastologia
De l'1 de novembre de 2023 al 30 de juny de 2024. Virtual
Dirigeixen:
Pere Fusté Brull. Hospital Clínic de Barcelona
Pilar Barretina Ginesta. Hospital Josep Trueta
Ramon Rovira Negre. Hospital de Sant Pau
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 7.00 ECTS

Plataforma docent
Curs online. La plataforma utilitzada és el LMS Moodle vs.3.0, un estàndard en e-learning. S’afegeixen diversos pluggins que n’incrementen la funcionalitat.
Estructura dels materials continguts
El Curs es presenta en forma de 5 mòduls teòrics que allotgen lliçons basades en els diferents tumors i en temes transversals.
A més, es programaran 3 webinars interactius online obligatoris

Dimecres, 1 de novembre de 2023 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Inici Curs Novetats recents en Ginecologia oncològica. Repercussions en la pràctica clínica > Virtual - Inici del Curs
MÒDUL I. Càncer de cèrvix
Professors:
Albert Biete Solà. Hospital Clínic de Barcelona
Adela Rodríguez Hernández. Hospital Clínic de Barcelona
Jordi Antoni Vives. Corporació Sanitària Parc Taulí
Sergi Fernández González. Hospital de Bellvitge
Ana Paula Caresia Aroztegui. Corporació Sanitària Parc Taulí
Berta Díaz Feijoo. Hospital Clínic Universitari -Barcelona
Pere Fusté Brull. Hospital Clínic de Barcelona
Lidia Gaba Garcia. Hospital Clínic de Barcelona
Ariel Glyckman. Hospital Clínic de Barcelona
Dina Najjari Jamal. ICO. Hospital Duran i Reynals
M. Carmen Sebastià Cerqueda. Hospital Clínic de Barcelona
Ramon Rovira Negre. Hospital de Sant Pau
MÒDUL II. Càncer d'endometri
Professors:
M. Carmen Sebastià Cerqueda. Hospital Clínic de Barcelona
Ramon Rovira Negre. Hospital de Sant Pau
Jordi Antoni Vives. Corporació Sanitària Parc Taulí
Dina Najjari Jamal. ICO. Hospital Duran i Reynals
Pilar Barretina Ginesta. Hospital Josep Trueta
Albert Biete Solà. Hospital Clínic de Barcelona
Silvia Cabrera Díaz. Hospital Vall d'Hebron
Laura Càrdenas Puiggrós. Hospital Josep Trueta
Ana Paula Caresia Aroztegui. Corporació Sanitària Parc Taulí
Berta Díaz Feijoo. Hospital Clínic Universitari -Barcelona
Lorena Fariñas Madrid. Hospital Vall d'Hebron
Sergi Fernández González. Hospital de Bellvitge
Pere Fusté Brull. Hospital Clínic de Barcelona
Marta Gil Martín. ICO. Hospital Duran i Reynals
Ariel Glyckman. Hospital Clínic de Barcelona
MÒDUL III. Càncer d'ovari
Professors:
M. Carmen Sebastià Cerqueda. Hospital Clínic de Barcelona
Vicente Bebia Conesa. Hospital Vall d'Hebron
Sara Cros Costa. Hospital de Granollers
Ana Paula Caresia Aroztegui. Corporació Sanitària Parc Taulí
Sergi Fernández González. Hospital de Bellvitge
Pere Fusté Brull. Hospital Clínic de Barcelona
Lidia Gaba Garcia. Hospital Clínic de Barcelona
Adela Rodríguez Hernández. Hospital Clínic de Barcelona
Ramon Rovira Negre. Hospital de Sant Pau
MÒDUL IV. Càncer de vulva | Sarcomes uterins | Neoplàsies trofoblàstiques
Professors:
Albert Biete Solà. Hospital Clínic de Barcelona
Pere Fusté Brull. Hospital Clínic de Barcelona
Marta Gil Martín. ICO. Hospital Duran i Reynals
Ariel Glyckman. Hospital Clínic de Barcelona
Cristina Martín Lorente. Hospital de Sant Pau
Núria Carreras Diéguez. Hospital Clínic de Barcelona
Yolanda García García. Corporació Sanitària Parc Taulí
MÒDUL V. Miscel·lània
Professors:
Adela Saco Álvarez. Hospital Clínic de Barcelona
Ariel Glyckman. Hospital Clínic de Barcelona
José Luis Sánchez Iglesias. Hospital Vall d'Hebron
Laura Càrdenas Puiggrós. Hospital Josep Trueta
Lorena Fariñas Madrid. Hospital Vall d'Hebron
Pere Fusté Brull. Hospital Clínic de Barcelona
Pilar Barretina Ginesta. Hospital Josep Trueta
Vicente Bebia Conesa. Hospital Vall d'Hebron
Marta Gil Martín. ICO. Hospital Duran i Reynals
Núria Carreras Diéguez. Hospital Clínic de Barcelona
Irmgard Costa Trachsel. Corporació Sanitària Parc Taulí
MÒDUL VI. Resums per tumor

Aquest mòdul ofereix a tall de resum els principals continguts teòrics del curs en referència als principals tumors. Amb cites bibliogràfiques de suport.
L'estructura dels continguts per a cada tumor respon a les preguntes:
•    ¿Què hem après?
•    ¿Què hem de modificar de la pràctica clínica?

Diumenge, 30 de juny de 2024 | 08:00 - 23:59
08:00 - 23:59
Finalització del curs > Virtual -