Novetats recents en Ginecologia oncològica. Repercussions a la pràctica clínica, 2023-2024
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia - Ginecologia Oncològica i Mastologia
De l'1 de novembre de 2023 al 30 de juny de 2024. Virtual
Pere Fusté Brull
Pilar Barretina Ginesta
Ramon Rovira Negre
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 7.00 ECTS

Plataforma docent
Curs online. La plataforma utilitzada és el LMS Moodle vs.3.0, un estàndard en e-learning. S’afegeixen diversos pluggins que n’incrementen la funcionalitat.
Estructura dels materials continguts
El Curs es presenta en forma de 5 mòduls teòrics que allotgen lliçons basades en els diferents tumors i en temes transversals.
A més, es programaran 3 webinars interactius online obligatoris

Dimecres, 1 de novembre de 2023 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Inici Curs Novetats recents en Ginecologia oncològica. Repercussions en la pràctica clínica > Virtual - Inici del Curs
MÒDUL I. Càncer de cèrvix
Albert Biete Solà
Adela Rodríguez Hernández
Jordi Antoni Vives
Sergi Fernández González
Ana Paula Caresia Aroztegui
Berta Díaz Feijoo
Pere Fusté Brull
Lidia Gaba Garcia
Ariel Glyckman
Dina Najjari Jamal
M. Carmen Sebastià Cerqueda
Ramon Rovira Negre
MÒDUL II. Càncer d'endometri
M. Carmen Sebastià Cerqueda
Ramon Rovira Negre
Jordi Antoni Vives
Dina Najjari Jamal
Pilar Barretina Ginesta
Albert Biete Solà
Silvia Cabrera Díaz
Laura Càrdenas Puiggrós
Ana Paula Caresia Aroztegui
Berta Díaz Feijoo
Lorena Fariñas Madrid
Sergi Fernández González
Pere Fusté Brull
Marta Gil Martín
Ariel Glyckman
MÒDUL III. Càncer d'ovari
M. Carmen Sebastià Cerqueda
Vicente Bebia Conesa
Sara Cros Costa
Ana Paula Caresia Aroztegui
Sergi Fernández González
Pere Fusté Brull
Lidia Gaba Garcia
Adela Rodríguez Hernández
Ramon Rovira Negre
MÒDUL IV. Càncer de vulva | Sarcomes uterins | Neoplàsies trofoblàstiques
Albert Biete Solà
Pere Fusté Brull
Marta Gil Martín
Ariel Glyckman
Cristina Martín Lorente
Núria Carreras Diéguez
Yolanda García García
MÒDUL V. Miscel·lània
Adela Saco Álvarez
Ariel Glyckman
José Luis Sánchez Iglesias
Laura Càrdenas Puiggrós
Lorena Fariñas Madrid
Pere Fusté Brull
Pilar Barretina Ginesta
Vicente Bebia Conesa
Marta Gil Martín
Núria Carreras Diéguez
Irmgard Costa Trachsel
MÒDUL VI. Resums per tumor

Aquest mòdul ofereix a tall de resum els principals continguts teòrics del curs en referència als principals tumors. Amb cites bibliogràfiques de suport.
L'estructura dels continguts per a cada tumor respon a les preguntes:
•    ¿Què hem après?
•    ¿Què hem de modificar de la pràctica clínica?

Diumenge, 30 de juny de 2024 | 08:00 - 23:59
08:00 - 23:59
Finalització del curs > Virtual -