Curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment 2023-2024
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
27 octubre, 10 i 11 de novembre 2023
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 4.00 ECTS

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 10:00 - 18:45
10:00 - 11:00
Presentació del curs > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
11:00 - 11:30
Presentació d’idees/projectes, bloc 1 (2`per projecte) > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
Anna Renom
Francisco José Tarazona
11:30 - 12:00
Des de la pregunta al disseny > Can Caralleu - Sala 8
Francisco José Tarazona
12:00 - 13:15
Presentació d’idees/projectes , bloc 2 (2`per projecte) > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
Anna Renom
Francisco José Tarazona
13:15 - 14:15
Pausa-dinar > Can Caralleu - Sala 8
14:15 - 14:45
Presentació d’idees/projectes, bloc 3 (2`per projecte) > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
Francisco José Tarazona
14:45 - 15:15
Quina mostra necessito: abordatge orientatiu al calcul de la N > Can Caralleu - Sala 8
Francisco José Tarazona
15:15 - 16:00
Escriure un projecte de manera estructurada > Can Caralleu - Sala 8
Anna Renom
16:00 - 16:15
Descans > Can Caralleu - Sala 8
16:15 - 17:00
Investigació en multi-morbiditat i polifarmàcia > Can Caralleu - Sala 8
Anna Renom
17:00 - 17:30
Aspectes d'ètica > Can Caralleu - Sala 8
Jordi Amblàs
17:30 - 18:45
Comunicar de forma efectiva: el “elevator pitch” > Can Caralleu - Sala 8
Xavier Menduiña
Divendres, 10 de novembre de 2023 | 10:00 - 18:45
10:00 - 11:30
Discussió de projectes I (bloc 1) > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
Ester Risco
11:30 - 12:15
Investigació multi-disciplinar > Can Caralleu - Sala 8
Ester Risco
12:15 - 12:30
Descans > Can Caralleu - Sala 8
12:30 - 14:00
Discussió de projectes II (bloc 2) > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
Ester Risco
14:00 - 15:00
Pausa-dinar > Can Caralleu - Sala 8
15:00 - 17:45
Discussió projectes III (bloc 3) > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
Ester Risco
17:45 - 18:45
Sessions de Speed Mentoring > Can Caralleu - Sala 8
Dissabte, 11 de novembre de 2023 | 09:00 - 13:45
09:00 - 09:45
Investigació amb persones grans: perquè i com i cap a on > Can Caralleu - Sala 8
Gabrielle Meyer
09:45 - 10:30
Publicar un article: la visió de l’editor > Can Caralleu - Sala 8
Gabrielle Meyer
10:30 - 11:15
Intervencions complexes i no farmacològiques > Can Caralleu - Sala 8
Laura Coll Planas
11:15 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 8
11:30 - 12:15
Investigació qualitativa i implicació dels usuaris > Can Caralleu - Sala 8
Laura Coll
12:30 - 13:30
Presentació "elevator pitch" (2 min per projecte) > Can Caralleu - Sala 8
13:30 - 13:45
Cloenda / avaluació del curs > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari