Curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment 2023-2024
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
27 octubre i 11 de novembre 2023
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 4.00 ECTS

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 10:00 - 18:45
10:00 - 10:30
Presentació del curs > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
10:30 - 11:30
Presentació d’idees/projectes. Bloc 1 > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
Anna Renom
Javier González
11:30 - 12:00
Des de la pregunta al disseny > Can Caralleu - Sala 8
Francisco José Tarazona
12:00 - 12:30
Presentació d’idees/projectes. Bloc 2 > Can Caralleu - Sala 8
Marco Inzitari
Anna Renom
Javier González
12:30 - 13:15
Escriure un projecte de manera estructurada > Can Caralleu - Sala 8
Dra. Anna Renom
13:15 - 14:15
Pausa-dinar > Can Caralleu - Sala 8
14:45 - 15:15
Quina mostra necessito: abordatge orientatiu al calcul de la N > Can Caralleu - Sala 8
Francisco José Tarazona
15:15 - 16:00
Investigació en multi-morbiditat i polifarmàcia > Can Caralleu - Sala 8
Anna Renom
16:00 - 16:15
Descans > Can Caralleu - Sala 8
16:15 - 17:00
Investigació multi-disciplinar > Can Caralleu - Sala 8
Dra. Ester Risco
17:00 - 17:30
Aspectes d'ètica > Can Caralleu - Sala 8
Dr/Dra. Olga Rubio
17:30 - 18:45
Comunicar de forma efectiva: el “elevator pitch” > Can Caralleu - Sala 8
Xavier Menduiña
Dissabte, 11 de novembre de 2023 | 09:00 - 13:45
09:00 - 09:45
Investigació amb persones grans: perquè i com i cap a on > Can Caralleu - Sala 3
Gabriele Meyer
09:45 - 10:30
Publicar un article: la visió de l’editor > Can Caralleu - Sala 3
Gabriele Meyer
10:30 - 11:15
Sessió de presentació de pósters > Can Caralleu - Sala 3
Dra. Anna Renom
Dr. Marco Inzitari
11:15 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 3
11:30 - 12:15
Intervencions complexes i no farmacològiques > Can Caralleu - Sala 3
Laura Coll Planas
12:15 - 13:00
Investigació qualitativa i implicació dels usuaris > Can Caralleu - Sala 3
Laura Coll
13:00 - 13:30
Presentació "elevator pitch" (2 min per projecte) > Can Caralleu - Sala 3
Dr. Xavier Menduiña
Dr. Marco Inzitari
Dra. Anna Renom
13:30 - 13:45
Cloenda / avaluació del curs > Can Caralleu - Sala 3
Marco Inzitari