CURS D’ACTUALITZACIÓ EN TERÀPIA FAMILIAR, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

La junta directiva de la Societat Catalana de Teràpia Familiar ha discutit els temes que poguessin ser més actuals i útils als nostres socis en la seva vessant clínica i professional configurant un programa d’actualització que aborda aspectes actuals i nous en el nostre àmbit com és la teràpia familiar amb pares separats, la psicoteràpia intercultural, la construcció de l’aliança terapèutica en clients difícils en el camp de la teràpia familiar i l’impacte familiar i organitzacional de la pandèmia a nivell nacional i a nivell europeu.

De forma general, doncs, aquesta activitat formativa permet ampliar el coneixement del model sistèmic-relacional i altres models psicoterapèutics en el camp de la teràpia de parella i família tenint en compte els canvis socials i noves realitats emergents com son les conseqüències de la pandèmia que generen interrogants i requereixen una reflexió i unes necessitats formatives del propi psicoterapeuta. Al mateix temps, des de la premissa que la recerca en la nostra disciplina esdevé un repte inevitable, font d’actualització i transmissió de coneixement, hi haurà un bloc de contingut dedicat específicament a la recerca.

En definitiva, dissenyar un curs d’actualització per treballar noves realitats fruit d’una societat que va canviant que repercuteix directament en el nostre camp de la teràpia de parella i de família utilitzant una metodologia basada amb continguts teòrics, pràctics i de recerca, és donar un valor afegit al present curs.

Direcció i coordinació del curs
José Soriano Pacheco (director/a), Anna Vilaregut Puigdesens (codirector/a), Maria José Durán Cuadrado (coordinador/a)

1. Difondre el model relacional-sistèmic a la teràpia familiar tenint en compte els canvis socials i els diferents contextos de formació i intervenció psicoterapèutica.
2. Ampliar el coneixement de la teràpia familiar a altres models psicoterapèutics i a diferents necessitats dels propis psicoterapeutes.

Resultats d'aprenentatge

Assoliment de coneixements sobre els diferents temes que permetin la formació continuada dels nostres professionals, absolutament necessària en un mon canviant i en permanent transformació

Entrenament en habilitats específics per situacions complexes

1. Classes expositives del contingut del curs que requeriran la participació activa dels alumnes mitjançant preguntes i comentaris
2. Treball grupal (treball propi alumne/petit grup de treball)
Es formaran grups reduïts per anàlisi de situacions exposades, casos clínics y exposició de temes. El docent estimularà el debat i la interacció entre grups.
3. Anàlisi dels continguts de les lectures obligatòries (treball propi alumne)
4. Activitats pràctiques a classe: Anàlisi de casos, visualitzacions de sessions de Teràpia Familiar Sistèmica i de tècniques d’intervenció.

A qui s'adreça

– Llicenciats o Graduats en Psicologia
– Llicenciats o Graduats den Medicina i Cirurgia interessats en l’àmbit de la psicoteràpia
– Diplomats o Graduats en Infermeria
– Terapeutes familiars acreditats per la FEATF o la FEAP

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

Ser soci de la Societat Catalana de Teràpia Familiar

Criteris d'avaluació

Qüestionari final de l’aprenentatge adquirit durant tot el curs en el que integrin i relacionin els coneixements adquirits durant tot el curs (80% de la nota final).

Avaluació del grau de participació i assimilació pràctica d’anàlisi de casos mitjançat eines interactives (kahoot) que permetin consolidar continguts i avaluar grau de aprenentatge (20% de la nota final).

Requeriments per obtenir el certificat

Acreditació per assistència mínima el 80% de les sessions.

Prova d’avaluació final: Qüestionari final de l’aprenentatge adquirit durant tot el curs (80% de la nota final). Es considera aprovat un percentatge mínim del 70% de respostes correctes

Avaluació del grau de participació i assimilació pràctica d’anàlisi de casos. (20% de la nota final).

Es considera aprovat un percentatge de participació del 70% durant el curs

Característiques del curs
Inscripció: 13/07/2023 al 17/11/2023
Realització: 24/11/2023 al 14/06/2024
Lloc de realitzacio: Sales de la seu de l’Acadèmia – Can Caralleu.
Modalitat: Híbrid
ECTS:4
Entitats promotores