{header_image_title}

F. InterAc Salut- Màster propi UdL

Published: 29/01/2019

 

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida va aprovar, com a curs amb títol propi de la universitat, la proposta del Màster en Cirurgia Mínimament Invasiva en Obstetrícia i Ginecologia presentat per la F. InterAc Salut i promogut per la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia. 
El màster, primer amb títol propi d’una universitat de les activitats que es desenvolupen a l’empara de la F. InterAc Salut, està estructurat en mòduls que aborden la formació teòrica, l’adquisició d’habilitats i la pràctica clínica diària mitjançant una metodologia docent basada en programes ja instaurats a nivell internacional per l’European Society of Gynecology Endoscopy -l’ESGE- i l’American Association of Gynecologic Laparoscopy –AAGL-.

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida va aprovar, com a curs amb títol propi de la universitat, la proposta del Màster en Cirurgia Mínimament Invasiva en Obstetrícia i Ginecologia presentat per la F. InterAc Salut i promogut per la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia. 

El màster, primer amb títol propi d’una universitat de les activitats que es desenvolupen a l’empara de la F. InterAc Salut, està estructurat en mòduls que aborden la formació teòrica, l’adquisició d’habilitats i la pràctica clínica diària mitjançant una metodologia docent basada en programes ja instaurats a nivell internacional per l’European Society of Gynecology Endoscopy -l’ESGE- i l’American Association of Gynecologic Laparoscopy –AAGL-.