{header_image_title}

Reunió Patronat de la Fundació InterAc Salut

Published: 29/06/2018

El passat dia 15 de juny de 2018 va tenir lloc la reunió anual del Patronat de la  Fundació InterAc Salut

El pasado día 15 de junio de 2018 tuvo lugar la reunión anual del Patronato de la Fundació InterAc Salut

El passat dia 15 de juny es va celebrar a la seu de l’entitat la reunió del Patronat de la Fundació amb l’assistència de 16 patrons.

Entre els punts de l’ordre del dia, cal destacar l’aprovació de la incorporació de la Universitat d’Andorra com a patró de ple dret de la Fundació.

En el transcurs de la reunió es van presentar els informes d'activitat del curs acadèmic 2016-2017, de l'estat del curs 2017-2018 i es va aprovar la proposta formativa pel curs 2018-2019. Igualment van ser aprovats els comptes anuals de l'exercici 2017 i la proposta pressupostària de l'exercici en curs.

L’Acta de la Junta és consultable a l’apartat d’Òrgans de Govern del web.