{header_image_title}

Incorporació de la UOC a la F. InterAc Salut

Publicat: 05/03/2020

La Junta de Patronat de la F. InterAc Salut, reunida el passat dia 21 de febrer, va aprovar la incoporació de la Universitat Oberta de Catalunya com a patró de ple dret


La Junta de Patronato de la F. InterAc Salut, reunida el pasado día 21 de febrero, aprobó la incorporación de la Universitat Oberta de Catalunya como patrón de pleno derecho

El passat dia 21 de febrer de 2020 es va celebrar a la seu de l’entitat la reunió del Patronat de la Fundació amb l’assistència de 16 patrons.

Entre els acords destaca l’aprovació de la incorporació de la Universitat Oberta de Catalunya com a patró de ple dret de la Fundació.

 

El pasado día 21 de febrero de 2020 se celebró en la sede de la entidad la reunión del Patronato de la Fundación con la asistencia de 16 patronos.

Entre los acuerdos destaca la aprobación de la incorporación de la Universitat Oberta de Catalunya como patrón de pleno derecho de la Fundación.