{header_image_title}

Notícies

El passat dia 15 de juny de 2018 va tenir lloc la reunió anual del Patronat de la  Fundació InterAc Salut

El pasado día 15 de junio de 2018 tuvo lugar la reunión anual del Patronato de la Fundació InterAc Salut

La Junta de Patronat de la F. InterAc Salut ha aprovat, per unanimitat, la incorporació de la Universitat d'Andorra a la Fundació

La Junta de Patronato de la F. InterAc Salut ha aprobado, por unanimidad, la incorporación de la Universitat d'Andorra a la Fundación

El passat dia 24 de gener de 2018 va tenir lloc la quarta reunió del Consell Científic de la Fundació InterAc Salut


El pasado día 24 de enero de 2018 tuvo lugar la cuarta reunión del Consejo Científico de la Fundació InterAc Salut