{header_image_title}

Cursos d'especialització

Curs d'especialització en Infermera en COT, 2022-2023

El curs té com a objectiu millorar la competència dels participants, aprofundint en el  coneixement amb evidència científica i el maneig de tot tipus de pacients de COT, sobre les noves tècniques i materials disponibles tan als centres hospitalaris, com al mercat; per tal de poder oferir una millor qualitat assistencial als pacients.
Els alumnes aprendran a desenvolupar el lideratge i l'autonomia en el pla de cures del pacient de COT, ser referent en les cures complexes en COT seguint el cicle vital de pacients traumatològics urgents, programats, de gerontotrauma i pediàtrics . A més de participar en l'actualització i la realització de protocols d'infermeria e interdisciplinaris, promovent els canvis per la millora de la qualitat i la eficiència. I conèixer la innovació tecnològica en farmacologia, les cures, TIC,s i comunicació digital i participar en la docència i la recerca.

Organitzat per la Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumalogia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD,  la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 14 crèdits ECTS.

 NOVES DATES: 11 DE GENER AL 15 DE JUNY 2023

Inscripcions

--> més informació <--

Amb la col·laboració:


Professional 3D. Planificació i impressió 3D en salut, 2022-2023


La utilització de les tècniques d'imatge radiològica pel diagnòstic i guia terapèutica han experimentat una evolució sense comparació amb altres especialitats mèdiques en els darrers anys. Així, actualment, una gran part de les accions mèdiques depenen de la imatge, com per exemple, la presa de decisions en un tractament quimioteràpic o davant un abordatge quirúrgic.
Actualment, aquest coneixement basat en la imatge 3D i la impressió aplicada a la planificació quirúrgica, és transversal, ja que requereix habilitats en anatomia, tècnica d'imatge i tècnica de post-processament amb programari específic. Es revela com aquest curs és un cas exemplar on metges, infermers, tècnics d'imatge, bioenginyers o bioinformàtics comparteixen un espai de coneixement comú i transversal.
Aquest curs d'actualització pretén oferir el cos de formació necessari per poder realitzar aquest post-processament avançat de la imatge, amb dos aspectes pràctics clars: la imatge 3D i la impressió 3D aplicada a la salut.

Organitzat per l'Hospital Sant Joan de Déu i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 14 crèdits ECTS per la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC, la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.


Organitzat per:Amb l'aval de: Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge - Radiòlegs de Catalunya, Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil·lofacial i Oral i la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.


      Inscripcions
--> més informació <--

Curs teòric-pràctic d'Actualització en Farmacoteràpia, 2022-2023

En Farmàcia Clínica és imprescindible disposar d'eines que permetin filtrar la informació que és essencial i que, potencialment, pugui tenir impacte sobre la pràctica clínica. En aquest sentit, el curs selecciona els temes de major interès en les àrees més rellevants i presenta una selecció dels avenços més importants en diferents àmbits de la farmacoteràpia.

El curs, que realitza la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), combina la formació teòrica (sessions monogràfiques) i la formació pràctica (casos clínics) el que assegura, a més dels coneixements pròpiament teòrics, un aprenentatge basat en el desenvolupament d'habilitats analítiques per resoldre i afrontar situacions i problemes en el desenvolupament de l'activitat professional diària.  

L'objectiu principal del curs, que compta amb la participació de professionals de reconegut prestigi, és millorar el coneixement sobre la utilització dels medicaments en la pràctica clínica, conèixer les novetats terapèutiques en les diferents àrees crítiques de la disciplina i, en definitiva, millorar la qualitat de la utilització dels medicaments.

Organitzat per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.


Inscripcions

--> més informació <--

Curs Novetats recents en ginecologia oncològica. Repercussions a la pràctica clínica, 2022-2023

El curs té com a objectiu, proporcionar les dades més noves i rellevants presentades als congressos internacionals més importants en ginecologia oncològica: ASCO, ESMO, SGO i ESGO, dels últims tres anys.

Es treballaran els aspectes que puguin modificar la pràctica clínica actualment establerta, discutint  què i cóm s'han de modificar dels nostres protocols-PNTs -Procediments Normalitzats de Treball-assistencials.

Organitzat per la Secció de Ginecologia Oncològica i Mastologia. Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.


Amb la col·laboració: