{header_image_title}

Consell Científic

Correspon al Consell Científic gestionar totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència de les activitats de la Fundació InterAc Salut. En particular, les seves funcions específiques són:

  • Proposar el pla d'estudis.
  • Proposar l'estructuració de les línies de recerca temàtiques prioritàries i els seus coordinadors.
  • Coordinar les activitats que s'organitzin conjuntament amb les universitats.
  • En general, totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència acadèmica de les activitats de la F. InterAc Salut.

Formen part del Consell Científic:

  • El Director Docent de la F. InterAc Salut.
  • Un representant, designat pel rector, per cada una de les Universitats que formen part de la Fundació.

Documents: Acords Consell Científic