{header_image_title}

Presentació

La Comunitat Docent de la Fundació InterAc Salut està formada per professors i investigadors de l'àmbit de les Ciències de la Salut. Aquests professors i investigadors també formen part de la comunitat docent de les universitats adscrites a la Fundació i/o a les més de 90 Societats Científiques i 22 Filials territorials, que formen part de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, fet que permet aportar un ampli ventall d'especialitats i coneixements.