{header_image_title}

Presentació

La Fundació InterAc Salut proporciona formació especialitzada de postgrau, tant teòrica com pràctica, de qualitat, rigorosa i actualitzada en el camp de les Ciències de la Salut gràcies a la llarga trajectòria professional de tots els membres de la seva comunitat docent.

Informació

secretariainteracsalut@academia.cat

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 hores
De dilluns a dijous de 15:00 a 20:00 hores