{header_image_title}

Government and management bodies

InterAc Salut Foundation is administered, managed and represented by a governing body that is formed from the Board, the Presidency, the Treasury, Teaching Management and Scientific Council according to the respective responsibilities regulated by its Foundation Statutes.

Functional organisation chart

Organigrama funcional


The Board is the principal executive and policy-making body of government, administration and representation of the InterAc Salut Foundation and assumes all responsibilities and functions necessary to achieve its foundational aims. Its composition and responsibilities are defined in Articles 10-28 of the Foundation's Statutes.

PRESIDENCY

Joan Sala Pedrós, President of the Academy of Medical and Health Science of Catalonia and the Balearic Islands (the Academy) and of the Academy of Medical and Health Science of Catalonia and the Balearic Islands Foundation (Academy F.).

VICE-PRESIDENCIES

Vice-president acting on behalf of the Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Torres Torres, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Girona
Joaquim Salvi Mas, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Lleida
Jaume Puy Llorens, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Rovira i Virgili
M. José Figueras Salvat, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Josep Eladi Baños, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Internacional de Catalunya
Xavier Gil Mur, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Autònoma de Barcelona
Margarita Arboix Arzo, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat d'Andorra
Miquel Nicolau Vila, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Ramón Llull
Josep M. Garrell Guiu, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universidad de Deusto
José María Guibert Ucín, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Pompeu Fabra
Jaume Casals Pons, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Oberta de Catalunya
Josep Anton Farrell, Chancellor

Vice-president
M. Antònia Mangues Bafalluy, First Vice-president for the Academy and the Academy F.

Vice-president
Diego J. Palao Vidal, Third Vice-president for the Academy and the Academy F.

Vice-president
M. Dolors Sintes Matheu, Fourth Vice-president for the Academy and the Academy F.

SECRETARIATSectretary
Salvador Navarro Soto, General Secretary of the Academy F.

 

GENERAL MANAGMENT


General Manager
Mercè Balcells Boix, General Manager of the Academy F.

 

OTHER BOARD MEMBERS

Josep M. Amorós Macau
Montserrat Antonín Martín
Xavier Bayona Huguet
M. Elena Carreras Moratonas
Oriol de Fabregues-Boixar Nebot
Clara Flamarich Gol
Laura Forcano Gamazo
Juan José Montero Alia

Documents: Board agreements

Joan Sala Pedrós

PresidentPresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de febrer de 2019, Joan Sala Pedrós (Sabadell, 1949) és, des del mes de juny de 2019, President de la Fundació InterAc Salut.

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990), llicenciat en Medicina i Cirurgia el 1971, especialista en Cirurgia General (1975) i en Cirurgia de l'aparell digestiu (1980), ha desenvolupat la seva carrera professional a Sabadell i a Terrassa, en l'Hospital Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Terrassa del qual ha estat Cap de Servei de Cirurgia (octubre 1989-març 2005) i Director de l'àmbit quirúrgic (abril 2005-octubre 2016), compaginant la seva activitat assistencial amb la participació en nombroses comissions i comitès intrahospitalaris.

Ha desenvolupat la seva tasca docent, de grau i de postgrau, en la Universitat de Barcelona, l'Escola Universitària d'Infermeria de la Creu Roja de Terrassa, l'Escola Universitària de Teràpia Ocupacional de la Creu Roja de Terrassa i la Universitat Internacional de Catalunya.

Promotor de la Fundació Joan Costa Roma per a la Docència, la Recerca i la Formació Continuada en el marc del Consorci Sanitari de Terrassa, va ser President de la Comissió Gestora (gener 1997-juliol 1998), President del Patronat (juliol 1998-octubre 2013) i Vicepresident del Patronat (octubre 2013 - desembre 2018).

Vice-secretari, Secretari, Vice-president i President, successivament, de la Societat Catalana de Cirurgia, va obtenir el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2011 i el Premi Pere Virgili 2017 de la Societat Catalana de Cirurgia.

Vice-president acting on behalf of the Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Torres Torres, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Girona
Joaquim Salvi Mas, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Lleida
Jaume Puy Llorens, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Rovira i Virgili
M. José Figueras Salvat, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Josep Eladi Baños, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Internacional de Catalunya
Xavier Gil Mur, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Autònoma de Barcelona
Margarita Arboix Arzo, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat d'Andorra
Miquel Nicolau Vila, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Ramón Llull
Josep M. Garrell Guiu, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universidad de Deusto
José María Guibert Ucín, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Pompeu Fabra
Jaume Casals Pons, Chancellor

Vice-president
M. Antònia Mangues Bafalluy, First Vice-president for the Academy and the Academy F.

Vice-president
Diego J. Palao Vidal, Third Vice-president for the Academy and the Academy F.

Vice-president
M. Dolors Sintes Matheu, Fourth Vice-president for the Academy and the Academy F.


Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la UB (1975) i doctor en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC). Des de l'octubre del 2016, és el President del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).

Ha estat el director del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC (1997-2006), director del Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya (2003-2005) i director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) des de la seva creació fins l'abril de 2013, quan pren possessió del càrrec de rector de la Universitat Oberta de Catalunya.
Entre els seus reconeixements destaca el premi George Winter de la Societat Europea de Biomaterials (2013), esdevenint el primer científic de l'Estat a rebre'l, la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya (2001) i el premi Ciutat de Barcelona en l'àrea de recerca tecnològica (2006).

És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des  del 2006 i membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ha estat també vicepresident de la European Society for Biomaterials, editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine, i és membre del comitè editorial de diverses revistes científiques.

Les principals àrees d'investigació del Dr. Planell són els biomaterials i l'enginyeria de teixits per a l'aplicació a la medicina regenerativa. És autor o coautor de més de 270 articles publicats en revistes indexades d'àmbit internacional i nacional i d'altres 100 en revistes no indexades. Ha publicat també més de 300 resums i procediments en conferències, congressos i simposis.

És titular de 10 patents espanyoles i ha dirigit i supervisat 13 tesis doctorals, totes avaluades amb la màxima puntuació. Pel que fa a la seva tasca en recerca, ha estat el responsable científic de 10 projectes finançats pel Ministeri espanyol i coordinador d'un projecte STREP finançat per la Comissió Europea.

Salvador Navarro Soto

Salvador NavarroSalvador Navarro Soto (Barcelona, 1955), Cap del Departament de Cirurgia de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de l'any 2010 i Cap del Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona- UAB. Vice-degà i Coordinador d'Estudis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB.

President de la Societat Catalana de Cirurgia (2013-2017), és President del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos des de l'any 2016.

Membre del Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia de Catalunya. 2016-actualitat

Membre de la Comissió Assessora en l'Atenció al Pacient Politraumatitzat i Traumàtic Greu per al Pla d'ordenació per a l'atenció del pacient politraumatitzat a Catalunya de la Instrucció del CatSalut: "Model organitzatiu i Dispositius per a l'atenció al pacient Traumatic Greu". Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2007.

Director a Catalunya dels cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support del American College of Surgeons) i DSTC ( Definitive Surgery Trauma Care , IATSIC ).

Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de l'any 2017 ha obtingut el Premi a la Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2016 i també el premi Pere Virgili 2019 de la Societat Catalana de Cirurgia.

In general, the General Manager is responsible for finances and administration of the Foundation and, in particular, for developing the functions and duties stipulated in Article 32 of the Foundation's Statutes.

Mercè Balcells Boix

Secretaria general Graduate of Political Sciences and Public Administration at UAB, she has been the General Manager of the Academy of Medical and Health Science of Catalonia and the Balearic Islands, and its foundation since 1997. Among other functions, she has worked in the town hall of Mollet del Vallès as Director of the Economy Department and the Managing Director of Public Companies. She has also been the Manager of Hospital de la Creu Roja, in Tarragona.

As President of the Scientific Council, the role of the Teaching Director is to suggest programs, strategies and action plans of InterAc Salut Foundation to the Board. Furthermore, his function consists of contacting the Public Administration, institutions, entities and individuals, as well as organising and managing the internal and external operations of InterAc Salut.

Salvador NavarroSalvador Navarro Soto (Barcelona, 1955), Cap del Departament de Cirurgia de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de l'any 2010 i Cap del Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona- UAB. Vice-degà i Coordinador d'Estudis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB.

President de la Societat Catalana de Cirurgia (2013-2017), és President del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos des de l'any 2016.

Membre del Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia de Catalunya. 2016-actualitat

Membre de la Comissió Assessora en l'Atenció al Pacient Politraumatitzat i Traumàtic Greu per al Pla d'ordenació per a l'atenció del pacient politraumatitzat a Catalunya de la Instrucció del CatSalut: "Model organitzatiu i Dispositius per a l'atenció al pacient Traumatic Greu". Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2007.

Director a Catalunya dels cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support del American College of Surgeons) i DSTC ( Definitive Surgery Trauma Care , IATSIC ).

Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de l'any 2017 ha obtingut el Premi a la Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2016 i també el premi Pere Virgili 2019 de la Societat Catalana de Cirurgia.

The Scientific Council manages all activities related to the monitoring and quality control of activities of InterAc Salut Foundation. In particular, its specific functions are as follows:

  • Suggesting the curriculum and academic coordinators for postgraduate and doctoral programs.
  • Suggesting the structure of thematic research lines and their coordinators.
  • Coordinating the activities which are organised in conjunction with universities.

PRESIDENT


Salvador Navarro

MEMBERS


Alexandre Perera
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB)
B2SLab - Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory

Universitat Politècnica de Catalunya

Joan San
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat de Girona

Anna Casanovas
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat de Lleida

Antoni Castro
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat Rovira i Virgili

Ramon Pujol
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Vicent Fonollosa
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat Autònoma de Barcelona

Xavier Corbella
Vice-Dean of institutional relations and Deputy Director of the Department of Medicine
Universitat Internacional de Catalunya

Sara Esqué
Nursing School Director
Universitat d'Andorra

Jordi Riera
Vice Rector of Academic Policy and Deputy Rector
Universitat Ramon Llull

Natalia Ojeda
Methods and Fundamentals of Psychology. Department Director
Universidad de Deusto

Joaquim Gea
Dean of Faculty of Health and Life Sciences
Universitat Pompeu Fabra

Julio Villalobos
Health Sciences Studies
Universitat Oberta de Catalunya