{header_image_title}

Òrgans de govern i gestió

El Patronat, la Presidència, les Vicepresidències i la Gerència, són els òrgans de govern que administren, gestionen i representen la Fundació InterAc Salut d'acord amb la definició de les respectives competències que es regulen els estatuts de l'entitat. La Direcció Docent i el Consell Científic són els òrgans assessors que vetllen per la idoneïtat i la qualitat científica i docent dels programes acadèmics.

Organigrama funcional

El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la F.-InterAc Salut. La seva composició i les seves competències i responsabilitats es defineixen als estatuts de la Fundació.

PRESIDÈNCIA

President
Joan Sala Pedrós, President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (F. Acadèmia).

VICEPRESIDÈNCIES

Vicepresident en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Torres Torres, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat de Girona
Joaquim Salvi Mas, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat de Lleida
Jaume Puy Llorens, Rector

Vicepresidenta en representació de la Universitat Rovira Virgili
M. Josefa Figueras Salvat, Rectora

Vicepresident en representació de la Universitat de Vic-UCC
Josep Eladi Baños, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Internacional de Catalunya
Xavier Gil Mur, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Javier Lafuente Sancho, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat d'Andorra
Miquel Nicolau Vila, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Ramón Llull
Josep M. Garrell Guiu, Rector

Vicepresident en representació de la Universidad de Deusto
José María Guibert Ucín, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Pompeu Fabra
Jaume Casals Pons, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Oberta de Catalunya
Josep A. Planell Estany, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat de les Illes Balears
Llorenç Huguet Rotger, Rector

Vicepresidenta
M. Antònia Mangues Bafalluy, Vicepresidenta Primera de la F. Acadèmia

Vicepresidenta
Montserrat Esquerda Aresté, Vicepresidenta Segona de la F. Acadèmia

Vicepresidenta
M. Dolors Sintes Matheu, Vicepresidenta Quarta de la F. Acadèmia

SECRETARIA


Secretari
Salvador Navarro Soto, Secretari General de la F. Acadèmia

GERÈNCIA


Gerent
Mercè Balcells Boix, Gerent de la F. Acadèmia

VOCALIES


Montserrat Antonín Martín
Xavier Bayona Huguet
M. Elena Carreras Moratonas
Pere Clavé Civit
Oriol de Fabregues-Boixar Nebot
Clara Flamarich Gol
Juan José Montero Alia
Marcela Orosa Liotta

Documents: Acords Junta Patronat

Joan Sala Pedrós

PresidentPresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de febrer de 2019, Joan Sala Pedrós (Sabadell, 1949) és, des del mes de juny de 2019, President de la Fundació InterAc Salut.

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990), llicenciat en Medicina i Cirurgia el 1971, especialista en Cirurgia General (1975) i en Cirurgia de l'aparell digestiu (1980), ha desenvolupat la seva carrera professional a Sabadell i a Terrassa, en l'Hospital Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Terrassa del qual ha estat Cap de Servei de Cirurgia (octubre 1989-març 2005) i Director de l'àmbit quirúrgic (abril 2005-octubre 2016), compaginant la seva activitat assistencial amb la participació en nombroses comissions i comitès intrahospitalaris.

Ha desenvolupat la seva tasca docent, de grau i de postgrau, en la Universitat de Barcelona, l'Escola Universitària d'Infermeria de la Creu Roja de Terrassa, l'Escola Universitària de Teràpia Ocupacional de la Creu Roja de Terrassa i la Universitat Internacional de Catalunya.

Promotor de la Fundació Joan Costa Roma per a la Docència, la Recerca i la Formació Continuada en el marc del Consorci Sanitari de Terrassa, va ser President de la Comissió Gestora (gener 1997-juliol 1998), President del Patronat (juliol 1998-octubre 2013) i Vicepresident del Patronat (octubre 2013 - desembre 2018).

Vice-secretari, Secretari, Vice-president i President, successivament, de la Societat Catalana de Cirurgia, va obtenir el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2011 i el Premi Pere Virgili 2017 de la Societat Catalana de Cirurgia.

Francesc Torres Torres Francesc Torres Torres (Eivissa, 1962), Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC- des de gener de 2018, és catedràtic i enginyer de Telecomunicació (1988) per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la UPC, on desenvolupa docència i recerca en l'àmbit de les radiocomunicacions i l'observació de la terra.

Ha estat Cap d'Estudis de l'ETSETB (1998-2000), Coordinador del màster internacional de recerca MERIT Erasmus Mundus (2006-2009) i Director del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (del 2013 al 2017). Ha rebut el Premi a la Millora de la Qualitat en la Docència Universitària (1997) del Consell Social de la UPC pel Laboratori de Radiació i Ones Guiades (ETSETB).


Joaquim Salvi Mas Joaquim Salvi Mas (Sant Feliu de Guixols, 1969) és Rector de la Universitat de Girona (UdG) des del 29 de desembre de 2017.

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC- (1994) i Doctor per la Universitat de Girona - UdG- (1998), és catedràtic de l'àrea d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors i membre del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica de la UdG.

La seva experiència en gestió passa pel departament d'Electrònica, Informàtica i Automàtica, la coordinació d'Estudis, el vicerectorat de Campus i la direcció de l'Escola Politècnica Superior.

Els seus interessos a nivell de docència i recerca se centren en la visió per computador aplicada a la robòtica i a la imatge mèdica. Ha estat investigador principal de nombrosos projectes de recerca a nivell nacional i internacional i ha liderat projectes d'internacionalització d'estudis de màsters i de mobilitat internacional d'estudiants de màster i de doctorat.


Jaume PuyJaume Puy Llorens (Valls de Torroella, 1956), Doctor en Química (UB, 1985), a finals de 1986 s'incorporà al Departament de Química, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA).

Catedràtic des de 2002, ha participat en la docència d'assignatures de Química, Química Física, Química Analítica i Química Ambiental dels diferents cicles de les titulacions impartides a l'ETSEA, i ha estat coordinador de diferents programes de doctorat.

La seva activitat en recerca bàsica en temes de Química Ambiental i en recerca aplicada en l'àmbit de l'entorn agroalimentari, l'ha dut a terme en el marc del Grup de Fisicoquímica Ambiental de la UdL, reconegut com a grup consolidat des del 1995, i del qual n'ha estat el coordinador.
Ha publicat més de 130 articles i té 6 sexennis de recerca avaluats positivament.
Col·labora amb diverses agències nacionals i internacionals d'avaluació, amb comitès editorials de diferents revistes, comitès assessors i xarxes de recerca i, com a responsable del Servei d'Anàlisi Elemental de la UdL des de 2006, ha contribuït a donar servei a grups de recerca i empreses de l'entorn.

En l'àmbit de la gestió, ha estat Sotsdirector de l'ETSEA (1989-1991 i 1994-1996), Secretari (1993-1994) i Director (2004-2010) del Departament de Química i Vicerector de Recerca de la Universitat de Lleida (2011-2019). Des del 22 de maig de 2019 és Rector de la Universitat de Lleida.


María José Figueras SalvatMaría José Figueras Salvat (Tarragona, 1956) es va graduar a la Universitat de Barcelona -UB- l'any 1979 i es va doctorar a la mateixa universitat el 1986. Es va especialitzar en microscòpia electrònica a la Universitat de Groningen (Holanda).

Ha desenvolupat la seva carrera docent i investigadora a la Unitat de Biologia i Microbiologia del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina de la UB, de la qual és professora des de l'any 1979, professora titular des del 1988 i catedràtica de Microbiologia des de l'any 2001. Va dirigir el Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques entre els anys 2013 i 2018.

Especialista en microbiologia ambiental, les seves principals aportacions científiques estan recollides en més de 170 publicacions indexades, cinc llibres, nou capítols de llibre i més de 200 ponències en conferències internacionals. Té sis quinquennis de docència i sis sexennis d'investigació i ha dirigit deu tesis doctorals.

Ha estat assessora científica de la l'Organització Mundial de la Salut (OMS), del Programa Ambiental de les Nacions Unides (UNEP), de la Comissió Europea i de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya en temàtiques relacionades amb la contaminació microbiològica de l'aigua. Des del 2015 és ambaixadora de la Societat Americana de Microbiologia a l'Estat Espanyol.


Josep-Eladi Baños i Díez Josep-Eladi Baños i Díez (Sabadell, 1958) - Rector de la Universitat de Vic-UCC des de gener de 2019-, és Doctor en Medicina per la UAB (1988) i Catedràtic de Farmacologia (2011) de la UPF.

Vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (2004-2005) i Vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica (2005-2013) de la UPF. Professor de Farmacologia a la Facultat de Medicina de la UAB (1983-2002), professor visitant a la Universidad de Chile (2003-2011) i associat de la Bloomberg School of Public Health de la Johns Hopkins University (2009-2011).

Director del Programa Margalida Comas i Camps de millora de la docència i l'aprenentatge a la universitat impulsat per la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya des del 2017. Ha rebut diversos premis a la qualitat docent com el tercer premi nacional d'investigació i innovació educativa del Ministerio de Educación y Ciencia (2006) i quatre distincions Vicens-Vives a la innovació docent de la Generalitat de Catalunya (2005, 2009, 2013 i 2015).

En l'àmbit educatiu està interessat en l'aplicació de models d'aprenentatge basats en problemes i en l'ús de les humanitats (cinema, literatura i sèries de televisió) en la docència mèdica. És autor o coautor de més de set-centes publicacions, una setantena de les quals en l'àmbit de l'educació universitària.


Xavier GilXavier Gil Mur (Barcelona, 1962), Doctor honoris causa per la Universitat de l'Havana (2018) i Rector de la Universitat Internacional de Catalunya-UIC- (2015), és Catedràtic de Biomecànica i Biomaterials per la Universitat Politècnica de Catalunya(UPC), de la qual va ser Vicerector de Política Científica de 2004 a 2014.

Director del grup de recerca "Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering", és membre de la Càtedra UNESCO de Biomaterials -L'Havana, expert de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia del Govern d'Espanya en l'àrea de Materials (Biomaterials), és professor visitant a l'Escola d'Odontologia de la Universitat de Minnesota -USA, expert de la Unió Europea en Materials Dentals i de la Food and Drug Administration -USA, entre d'altres.

Àmpliament guardonat, en l'àmbit de la investigació, entre d'altres, és autor de 16 patents d'invenció, ha estat director de recerca en més de 35 projectes europeus i 79 nacionals, director de 48 tesis doctorals, autor de 7 llibres i de més de 295 publicacions internacionals en revistes indexades. Principal editor de les revistes indexades Journal of Applied Biomechanics and Biomaterials i del Journal of Materials Science: Materials and Medicine, és membre del comitè editorial de Biomaterials, Acta Biomaterialia, Journal of Biomedical Materials Research, Dental Materials, actualment és Director de la Càtedra UPC-Klockner d'Implants Dentals i President de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales


Javier Lafuente Sancho (Barcelona, 1960), Rector de la UAB des de novembre de 2020, és catedràtic d'Enginyeria Química del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Ciències Químiques -especialitat de Química Tècnica-, al 1982, es va doctorar en Enginyeria Química amb qualificació cum laude el 1988. Ha fet estades de recerca al Massachusetts Institute of Technology, a la Universitat de Califòrnia i a l'Illinois Institute of Technology.

És director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS), que forma part de la xarxa TECNIO, i cap del grup de recerca consolidat de Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV).

És autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i un índex?h?de 35, i ha dirigit la majoria dels més de seixanta projectes de recerca nacionals, europeus i amb empreses en què ha participat. Ha dirigit dotze tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. D'altra banda, ha creat dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l'aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents.

Ha estat director del Departament d'Enginyeria Química (2004-2010) i Vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics (2016-2020). També ha estat coordinador de la titulació d'Enginyeria Química i delegat del rector a l'Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient (EUPMA) de Mollet del Vallès. A més, ha format part de les comissions d'Economia i d'Organització i de Relacions Internacionals del Consell de Govern de la UAB. És membre de diferents comissions d'avaluació de professorat i de projectes de recerca.


Miquel Nicolau Vila Miquel Nicolau Vila (La Seu d'Urgell, 1962), Rector de la Universitat d'Andorra (UdA) des del maig de 2015, és Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB) i en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Sistemes intel·ligents i entorns paral·lels per la Universitat Ramon Llull (URL) i Doctor en Enginyeria Electrònica (URL).

Ha estat coordinador del rectorat de la Universitat d'Andorra (2003-2015), així com responsable del Programa de Doctorat i responsable de recerca de la mateixa universitat. També va ser professor catedràtic i membre de la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull del 1998 al 2002, així com professor a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser president de la Xarxa Vives d'Universitats entre el març i l'octubre del 2017 i, actualment, és president de la xarxa NUSCT, Network of Universities of Srnall Countries and Territories.


Josep M. Garrell i Guiu  Josep M. Garrell i Guiu (l'Espluga de Francolí, Conca de Barberà, 1969) és enginyer informàtic per la UPC (1992), Doctor enginyer en electrònica per la URL (1995) i professor catedràtic de la URL a l'ETSEEI La Salle. L'any 1992 es va incorporar a La Salle-URL, on va ser cofundador del Grup de Recerca en Sistemes Intel·ligents, i el 1994 va obtenir una beca de supercomputació de la Fundació Catalana per a la Recerca per fer ús del Centre de Supercomputació de la Carnegie Mellon University a Pittsburgh (EUA).

A partir del 1998, va assumir diverses responsabilitats al Rectorat de la URL: Secretari de la Comissió de Recerca (1998-2002); Delegat del rector per a les TIC (2000-2002); Vicerector de Recerca i Innovació (2002-2010); Secretari General (2006-2012) i Vicerector de Política Universitària (2010-2012). Com a Vicerector cal destacar la seva tasca vertebrant l'estructura de l'activitat de recerca dels grups de la universitat, impulsant-ne el seu creixement i la seva internacionalització. Així mateix, cal remarcar el seu lideratge en la direcció estratègica del projecte Aristos Campus Mundus 2015, reconegut com a Campus d'Excel·lència Internacional pel Ministerio de Educación y Ciencia.

L'any 2012 va ser nomenat Rector de la URL, càrrec que va renovar l'any 2016 per a un segon mandat. Del 2014 al 2018, va ser membre del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) en representació de les universitats catalanes privades sense afany de lucre. Al maig de 2015, l'Assemblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) el va designar vocal del seu Comitè Permanent i des del gener del 2016 n'és el seu representant a l'Assemblea General i al Consell de l'European University Association (EUA). Des d'abril del 2019 n'és membre del Board de l'European University Association (EUA).


José María Guibert José Mª Guibert Ucín S.J. (Azpeitia, Gipuzkoa, 1962) va ser nomenat Rector de la Universidad de Deusto-Deustuko Unibertsitatea al maig de 2013. Amb anterioritat va desenvolupar els càrrecs de Vicerector per al campus de Donostia-San Sebastián (2003-2008), Delegat del Rector per al Desenvolupament de la Missió (2003-2007) i membre del Patronat de la Fundación Deusto (2004-2008).

Enginyer Industrial (1989) per la Universidad de Navarra, Doctor en Enginyeria Industrial (1996) per la Universidad del País Vasco i Catedràtic de la Facultat d'Enginyeria de la Universidad de Deusto, és membre de la Companyia de Jesús des de 1982 i va ser ordenat sacerdot en 1993.

Autor de nombroses publicacions en les àrees d'enginyeria, responsabilitat social empresarial, lideratge i ètica professional, el professor José M. Guibert és Màster en Business Administration in Higher Education Management (Institute of Education, University of London, 2010), Llicenciat en Teologia (Jesuit School of Theology, Berkeley, USA 1994) i en Estudis Eclesiàstics (Universidad de Deusto, 1992).


Jaume Casals Pons  Jaume Casals Pons (Barcelona, 1958) és Rector de la Universitat Pompeu Fabra -UPF- des de 2013. Catedràtic de Filosofia del Departament d'Humanitats de la UPF també és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans.

Doctor en Filosofia (UAB, 1984), abans de ser professor a la UPF va impartir docència a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat París VII (Denis Diderot). Autor de 40 articles i 4 llibres, ha estat codirector de la revista L'Avenç (1999-2000), i col·laborador i membre del consell editorial de diverses col·leccions científiques internacionals dedicades a la literatura del Renaixement i a la Filosofia.

En l'àmbit de la gestió, ha estat Vicerector de Professorat (2005-2009) i de Postgrau i Doctorat (2001-2005) i Degà de la Facultat d'Humanitats (2000-2001) de la UPF. També ha estat president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, 2005-2009), Director de l'Institut d'Humanitats de Barcelona i Director del Departament de Filosofia de la UAB (1990-1992). Ha estat President del Consell d'Estudis i Vicepresident executiu (2009-2013) de l'Institut d'Educació Contínua -IDEC-UPF- i actualment és President del patronat i del consell rector de la Fundació Institut d'Educació Contínua, a la qual pertany la UPF Barcelona School of Management.


M. Antònia ManguesM. Antònia Mangues Bafalluy, Alfarràs (Lleida), Llicenciada en Farmàcia per la Universidad de Navarra (1979), Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona -UB- (1990), especialitzada en Farmàcia Hospitalària, Advanced Diploma in Clinical Pharmacy Teaching, University of Leeds -UK (1994), European Health Leadership Programme, INSEAD, Fontainebleau -França (2008) és, en l'actualitat, la Vicepresidenta Primera de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Des de l'any 2000 és Directora del Servei de Farmàcia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, del que havia estat amb anterioritat Cap de Secció, Cap d'Estudis i Tutora de Residents, així com Presidenta del Consell Directiu del Cos Facultatiu de l'Hospital (2008-2012). Professora Associada de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia en la Facultat de Farmàcia de l'UB (1994-2014), professora de Farmacologia a l'Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, actualment és Directora del Curs Anual de Farmàcia Clínica Joaquim Bonal i membre de nombroses comissions.

Vocal de la Comisión Nacional de Evaluación de Medicamentos del Ministerio de Sanidad y Consumo, és Presidenta del Consell Assessor de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (Programa d'Harmonització de Medicaments) i membre del Consell Assessor d'Avaluació Econòmica i Impacte Pressupostari del CatSalut.


Diego J. PalaoDiego J. Palao Vidal (Yecla, 1964), Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (1986), European Certificate in Anxiety Disorders, University of Limburg, Maastricht (1994). Metge especialista en Psiquiatria (Universitat de Barcelona -UB-, 1993) i Doctor en Medicina (UB, 1996), és Diplomat en Gestió Clínica de Serveis de Salut Mental (EADA, 2004), Postgrau en Lideratge de les Organitzacions de Salut (UB, 2009) i Diplomat en Lideratge i Direcció estratègica de societats científiques (ESADE Business School, 2013).

Actualment és Professor Titular en el Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Facultat de Medicina i membre de la Comissió de Doctorat de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-.

Des de 2006 desenvolupa la seva activitat assistencial, docent i investigadora a l'Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell, Barcelona) com a Director Executiu del Servei de Salut Mental.

Actualment és Vicepresident Segon de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.


Mª Dolores SintesMª Dolores Sintes Matheu (Barcelona, 1954), Vicepresidenta Tercera de la L'Acadèmia, és Llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en Anestesiologia i Reanimació. Cap d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l'Hospital Municipal de Badalona des de l'any 1990 i Responsable de la Unitat Clínica del Dolor de Badalona Serveis Assistencials, des de l'any 2004.

Desenvolupa la seva activitat docent en diversos cursos de doctorat i de postgrau de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Col·laboradora del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consorci de Salut i Social de Catalunya en grups de treball, comissions i equips de redacció de documents de consens de l'àmbit del tractament del dolor; ha desenvolupat diversos càrrecs en els òrgans de govern en les societats catalana i espanyola de la seva especialitat.


Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la UB (1975) i doctor en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC). Des de l'octubre del 2016, és el President del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).

Ha estat el director del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC (1997-2006), director del Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya (2003-2005) i director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) des de la seva creació fins l'abril de 2013, quan pren possessió del càrrec de rector de la Universitat Oberta de Catalunya.
Entre els seus reconeixements destaca el premi George Winter de la Societat Europea de Biomaterials (2013), esdevenint el primer científic de l'Estat a rebre'l, la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya (2001) i el premi Ciutat de Barcelona en l'àrea de recerca tecnològica (2006).

És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des  del 2006 i membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ha estat també vicepresident de la European Society for Biomaterials, editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine, i és membre del comitè editorial de diverses revistes científiques.

Les principals àrees d'investigació del Dr. Planell són els biomaterials i l'enginyeria de teixits per a l'aplicació a la medicina regenerativa. És autor o coautor de més de 270 articles publicats en revistes indexades d'àmbit internacional i nacional i d'altres 100 en revistes no indexades. Ha publicat també més de 300 resums i procediments en conferències, congressos i simposis.

És titular de 10 patents espanyoles i ha dirigit i supervisat 13 tesis doctorals, totes avaluades amb la màxima puntuació. Pel que fa a la seva tasca en recerca, ha estat el responsable científic de 10 projectes finançats pel Ministeri espanyol i coordinador d'un projecte STREP finançat per la Comissió Europea.


Llorenç Huguet Rotger (Ferreries, 1952) és Rector de la Universitat de les Illes Balears –UIB- des de 1995.
Llicenciat en Matemàtiques (1977) i Doctor en Informàtica (1981) per la Universitat Autònoma de Barcelona, al 1980 es va llicenciar en Ciències Aplicades a la Informàtica i a la Gestió Industrial (1980) a la Universitat de Lovaina (Bèlgica).
Professor del Departament d'Informàtica de la Facultat de Ciències de la UAB (1977-1990), l'any 1988, va obtenir la càtedra de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial de la mateixa universitat, en la qual també va ocupar els càrrecs de Secretari i Vicedegà de la Facultat de Ciències.

Des de 1990 és professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB i, des de la seva creació va ser Director de l'Escola Universitària Politècnica, fins que el juliol de 1995 fou elegit Rector d'aquesta universitat durant dos mandats, fins al maig de 2003. Fou reelegit per a aquest càrrec el maig de 2013.

Destaca la seva activitat investigadora en el camp de la comunicació digital, principalment pel que fa als aspectes teòrics i les seves aplicacions, de la codificació i la criptografia en l'àmbit de la seguretat computacional i del comerç electrònic. La seva principal participació en activitats professionals se centra en les aplicacions de les TIC en l'àmbit empresarial i de l'Administració local i autonòmica.

El juliol de 1992 fou nomenat consultor de la DGXIII de la Comunitat Europea, en el camp de les TIC, i va estar integrat en el TEAM EUROPE (Panel of expert speakers of the European Commision) fins al juny de 1998.
Tot mantenint la seva activitat acadèmica a la UIB, el mes de gener de 2003 fou elegit president de “Sa Nostra”, Caixa de Balears, institució de la qual també va presidir la Fundació fins al desembre de 2005. De febrer de 2007 fins desembre de 2012 va ocupar la Presidència del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.


Salvador NavarroSalvador Navarro Soto (Barcelona, 1955), Cap del Departament de Cirurgia de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de l'any 2010 i Cap del Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona- UAB. Vice-degà i Coordinador d'Estudis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB.

President de la Societat Catalana de Cirurgia (2013-2017), és President del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos des de l'any 2016.

Membre del Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia de Catalunya. 2016-actualitat

Membre de la Comissió Assessora en l'Atenció al Pacient Politraumatitzat i Traumàtic Greu per al Pla d'ordenació per a l'atenció del pacient politraumatitzat a Catalunya de la Instrucció del CatSalut: "Model organitzatiu i Dispositius per a l'atenció al pacient Traumatic Greu". Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2007.

Director a Catalunya dels cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support del American College of Surgeons) i DSTC ( Definitive Surgery Trauma Care , IATSIC ).

Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de l'any 2017 ha obtingut el Premi a la Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2016 i també el premi Pere Virgili 2019 de la Societat Catalana de Cirurgia.

En general, correspon a la Gerència, dirigir la gestió econòmica, administrativa i de personal de la Fundació InterAc Salut i, en particular, desenvolupar les funcions i tasques estipulades a l'article 32 dels estatuts de la Fundació.

Mercè Balcells Boix

TresoreraLlicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB, des del 1997 es Gerent de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la seva Fundació. Ha estat entre d'altres càrrecs: Directora de l'Àrea d'Economia i Consellera Delegada de les Empreses Públiques de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i Gerent de l'Hospital de la Creu Roja de Tarragona.

Com a President del Consell Científic, correspon al Director Docent proposar al Patronat els programes, les estratègies i el plans plurianuals d'actuació de la Fundació InterAc Salut. A més, és la seva funció representar-la administrativament, relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars, així com organitzar i dirigir el funcionament de la Fundació InterAc Salut definint els reglaments que consideri convenients.

Salvador NavarroSalvador Navarro Soto (Barcelona, 1955), Cap del Departament de Cirurgia de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de l'any 2010 i Cap del Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona- UAB. Vice-degà i Coordinador d'Estudis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB.

President de la Societat Catalana de Cirurgia (2013-2017), és President del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos des de l'any 2016.

Membre del Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia de Catalunya. 2016-actualitat

Membre de la Comissió Assessora en l'Atenció al Pacient Politraumatitzat i Traumàtic Greu per al Pla d'ordenació per a l'atenció del pacient politraumatitzat a Catalunya de la Instrucció del CatSalut: "Model organitzatiu i Dispositius per a l'atenció al pacient Traumatic Greu". Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2007.

Director a Catalunya dels cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support del American College of Surgeons) i DSTC ( Definitive Surgery Trauma Care , IATSIC ).

Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de l'any 2017 ha obtingut el Premi a la Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2016 i també el premi Pere Virgili 2019 de la Societat Catalana de Cirurgia.

Correspon al Consell Científic gestionar totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència de les activitats de la Fundació InterAc Salut. En particular, les seves funcions específiques són:

  • Proposar el pla d'estudis
  • Proposar l'estructuració de les línies de recerca temàtiques prioritàries i els seus coordinadors.
  • Coordinar les activitats que s'organitzin conjuntament amb les universitats.
  • En general, totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència acadèmica de les activitats de la F. InterAc Salut.

PRESIDENT


Salvador Navarro

MEMBRES


Alexandre Perera
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB)
B2SLab - Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory
Universitat Politècnica de Catalunya

Joan San
Degà Facultat de Medicina
Universitat de Girona

Anna Casanovas
Degana Facultat de Medicina
Universitat de Lleida

Antoni Castro
Degà Facultat de Medicina
Universitat Rovira i Virgili

Ramon Pujol
Degà Facultat de Medicina
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Vicent Fonollosa
Degà Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona

Xavier Corbella
Vicedegà Relacions Institucionals i Sotsdirector Departament Medicina
Universitat Internacional de Catalunya

Sara Esqué
Directora Escola d'Infermeria
Universitat d'Andorra

Conxita Mestres
Degana de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
Universitat Ramon Llull

Natalia Ojeda
Directora del Departament de Mètodes i Fonaments de la Psicologia
Universidad de Deusto

Joaquim Gea
Degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Universitat Pompeu Fabra

Julio Villalobos
Estudis de Ciències de la Salut
Universitat Oberta de Catalunya

Antoni Aguiló
Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable 
Universitat de les Illes Balears