{header_image_title}

Agenda

Avaluació del risc químic en l'àmbit laboral 2020-2021
Curs
Associació Catalana de Salut Laboral, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 11 de gener al 19 de gener de 2021
logo
logo
11-01-2021 | 18:00 - 19:00 | Sala 8
18:00 - 19:00Introducció risc químic i aspectes generals d'una estratègia d'avaluació ( Sessió )
Ponent: Dr. Santiago Calvet Marquez. Servei de prevenció de Salecians a Catalunya
12-01-2021 | 09:00 - 13:00 | Sala 9
09:00 - 13:00Toxicitat intrínseca de les substàncies químiques ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Maria Ramada Rodilla. UPF
12-01-2021 | 15:00 - 19:00 | Sala 9
15:00 - 19:00Models qualitatiu d'estimació de el nivell de risc i exposició - COHHS-Essentials e INRS Base científica i aplicació pràctica ( Sessió )
Ponent: Dr. Payam Mohammadi. UPC
Ponent: Dra. Rosa Mª Orriols Ramos. SErvei de prevenció ICS
Ponent: Dr. Rudolf Van der Haar . MC Mutual Comit``e d'Avaluació de Riscos (RAC) de l'Agència Europea d'Agents Químics (ECHA)
13-01-2021 | 09:00 - 14:00 | Sala 9
09:00 - 14:00Eines basades en algoritmes per estimar el nivell d'exposició Stoffenmanager i ARTool Base científica i aplicació pràctica ( Sessió )
Ponent: Dr. Payam Mohammadi. UPC
Ponent: Dra. Rosa Mª Orriols Ramos. Servei de prevenció ICS
13-01-2021 | 15:00 - 19:00 | Sala 9
15:00 - 19:00Eines basades en algoritmes per estimar el nivell d'exposició Stoffenmanager i ARTool Base científica i aplicació pràctica ( Sessió )
Ponent: Dr. Rudolf Van der Haar . MC Mutual Comit``e d'Avaluació de Riscos (RAC) de l'Agència Europea d'Agents Químics (ECHA)
14-01-2021 | 09:00 - 14:00 | Sala 9
09:00 - 14:00Valors límit de referència, les seves limitacions i abast. Tècniques per al desenvolupament de valors límit propis ( Sessió )
Ponent: Dra. Ruth Jiménez Saavedra. INSST
14-01-2021 | 15:00 - 19:00 | Sala 9
15:00 - 19:00Definició d'estratègia de mostreig segons l'EN 689 ( Sessió )
Ponent: Dra. Ruth Jiménez Saavedra. INSST
15-01-2021 | 09:00 - 14:00 | Sala 9
09:00 - 14:00Aspectes tècnics per a la presa de mostra i anàlisi ( Sessió )
Ponent: Dr. Rudolf Van der Haar . MC Mutual Comit``e d'Avaluació de Riscos (RAC) de l'Agència Europea d'Agents Químics (ECHA)
15-01-2021 | 15:00 - 19:00 | Sala 9
15:00 - 19:00Anàlisi dels resultats dels mesuraments - aplicació del model estadístic ( Sessió )
Ponent: Dra. Asunción Galera Rodrigo. UPC
Ponent: Dr. Payam Mohammadi. UPC
Ponent: Dr. Rudolf Van der Haar . MC Mutual Comit``e d'Avaluació de Riscos (RAC) de l'Agència Europea d'Agents Químics (ECHA)
18-01-2021 | 09:00 - 14:00 | Sala 9
09:00 - 14:00Mesura en continu 24/365, metodologies i models estadisitics big data ( Sessió )
Ponent: Dra. Asunción Galera Rodrigo. UPC
Ponent: Dr. Payam Mohammadi. UPC
18-01-2021 | 15:00 - 19:00 | Sala 9
15:00 - 19:00valors límit de riscos emergents (nanomaterials i nous materials) ( Sessió )
Ponent: Dra. Asunción Galera Rodrigo. UPC
19-01-2021 | 11:00 - 13:00 | Sala 9
11:00 - 13:00Interpretació dels resultats en termes de risc ( Sessió )
Ponent: Dra. Rosa Mª Orriols Ramos. Servei de prevenció ICS