{header_image_title}

Agenda

Curs de Formació Teòrica en Diagnòstic per la Imatge, Nivell ll, 2020-2022
Curs
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 14 d'octubre de 2020 al 15 de juny de 2022
logo
logo
14-10-2020 | 14:00 - 20:00 | On line
14:00 - 20:00Tema 1: Infeccions pulmonars: patrons radiològics i complicacions ( Sessió )
Ponent: Dr. Ignasi Guasch Arriaga. H. Germas Trias i Pujol
14:00 - 20:00Tema 2: Infecció per tuberculosi. Infeccions atípiques ( Sessió )
Ponent: Dra. Lola Estebe. Consorci Sanitari de Terrassa
14:00 - 20:00Tema 3: Infeccions en pacients immunodeprimits ( Sessió )
Ponent: Dr. Alberto Hidalgo Pérez. H. Sant Pau
14:00 - 20:00Tema 4: Pneumopaties intersticials ( Sessió )
Ponent: Dra. Mercedes Sanchez. H. Clínic
Ponent: Dr. Marcelo Sánchez González. H. Clínic
14:00 - 20:00Tema 5: Altres penumopaties; Utilitat da la IA en la patologia intersticial ( Sessió )
Ponent: Dr. Marcelo Sánchez González. H. Clínic
28-10-2020 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 6: Utilitat de la IA en la valoració de la patologia pulmonar: Rx i TC ( Sessió )
Ponent: Dra. Belen del Río Carrero. H. Bellvitge
16:00 - 20:00Tema 7: Neoplàsies I: histologia i presentació radiològica. Utilitat del cribatge ( Sessió )
Ponent: Dr. Victor Margeli Cervera. H. Trias i Pujol
16:00 - 20:00Tema 8: Neoplàsies II:TNM : Estadiatge i seguiment ; guies clíniques ( Sessió )
Ponent: Dr. Oscar Persiva Morenza. Hosp. Vall d'Hebron
16:00 - 20:00Tema 9: Neoplàsies III: Patologia limfàtica, altres tumors ( Sessió )
Ponent: Dra. Ana Giménez Palleiro. H. Sant Pau
11-11-2020 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 11: Malaltia pulmonar obstructiva crònica; quantificació ( Sessió )
Ponent: Dr. Àngel Gayete Cara. H. del Mar
16:00 - 20:00Tema 12: Patologia de la via aèria : tràquea, bronquis, petita via ( Sessió )
Ponent: Dra. Mariana Benegas. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 13: Malalties inhalatòries i alveolitis al.lergia extrínseca ( Sessió )
Ponent: Dra. Belen del Río Carrero. H. Bellvitge
Ponent: Dra. Belen del Río Carrero. H. de Bellvitge
16:00 - 20:00Tòrax 14: Patologia vascular pulmonar : edema, TEP i hipertensió pulmonar ( Sessió )
Ponent: Dr. Flavio Zuccarino. H. del Mar
16:00 - 20:00Tema 15: Patologia medianística : Masses i mediastinitis ( Sessió )
Ponent: Dr. Diego Varona Porres. H. Vall d'Hebron
25-11-2020 | 16:00 - 20:00 | On line
16-12-2020 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 21: Lesions focals hepàtiques : un enfoc clínic i radiològic ( Sessió )
Ponent: Dra. Laura Martínez Carnicero. H. de Bellvitge
16:00 - 20:00Tema 22: Tractament percutani de les lesions focals hepàtiques ( Sessió )
Ponent: Dr. Ernest Belmonte Castan. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 23: Ecografia amb contrast en el maneig percutani de les lesions focals hepà ( Sessió )
Ponent: Dr. Xavier Serres. Hosp. Vall d'Hebron
16:00 - 20:00Tema 24: Malaltia hepàtica difusa: cirrosis i d'altres ( Sessió )
Ponent: Dra. Guadalupe Aguilar López. H. del Mar
16:00 - 20:00Tema 25: Maneig radiològic del transplantament hepàtic ( Sessió )
Ponent: Dra. Ángeles García Criado. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 26: Tractament endovascular del HCH i les metàstasi hepàtiques ( Sessió )
Ponent: Dr. Jonathan Joudanin Seijo. H. de Bellvitge
20-01-2021 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 27: Maneig radiològic de la ictericia ( Sessió )
Ponent: Dr. Francesc Calaf. H. MOises Broggi
16:00 - 20:00Tema 28: Maneig radiològic del Adenocarcinoma pancreàtic ( Sessió )
Ponent: Dr. David Leiva Pedraza. H. Bellvitge
16:00 - 20:00Tema 29: Maneig radiològic dels tumors quístics i neuroendocrins pancreàtics ( Sessió )
Ponent: Dra. Anna Darnell Martín. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 30: Neoplasia de vesícula: Estadiatge i diagnòstic diferencial ( Sessió )
Ponent: Dra. Magdalena Menso. H. Sant Pau
16:00 - 20:00Tema 32: Patologia pancreàtica no tumoral ( Sessió )
Ponent: Dr. Marcos Busto Barrera. H. del Mar
10-02-2021 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 33: Maneig radiol+ogic dels tumors de tracte digestiu superior ( Sessió )
Ponent: Dr. Ander Zugazaga Cortazar. H. del Mar
16:00 - 20:00Tema 34: Maneig radiològic dels tumors de colon ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Quiroga Gómez. H. Vall d'Hebron
16:00 - 20:00Tema 35: RM en el càncer de recte ( Sessió )
Ponent: Dr. David Durany. H. Germasn Trias i Pujol
16:00 - 20:00Tema 36: Patologia inflamatoria intestinal ( Sessió )
Ponent: Dr. Jordi Rimola Gibert. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 37: Patologia inflamatòria del peritoneu ( Sessió )
Ponent: Dr. Jordi Rimola Gibert. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 38: Maneig radilògic del traumatisme abdominal ( Sessió )
Ponent: Dr. Antoni Malet Munte. H. Parc Taulí
10-02-2021 | 16:00 - 20:00 | Sala 9
03-03-2021 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 39: Maneig radiològic de l'abdomen agut no traumàtic ( Sessió )
Ponent: Dr. Carlos Serrano Burgos. H. Parc Taulí
16:00 - 20:00Tema 40: Maneig radiològic de la pancreatitis aguda ( Sessió )
Ponent: Dra. Anna Darnell Martín. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 41: Maneig radiològic de la oclusió intestinal ( Sessió )
Ponent: Dr. Dolors Esteba i Bech. H. de Terrassa
16:00 - 20:00Tema 42: Maneig radiològoc de la isquèmia intestinal ( Sessió )
Ponent: Dr. Jordi Rimola Gibert. H. Clínic
17-03-2021 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 43: Maneig diagnòstic de la hemorragia intestinal ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Quiroga Gómez. H. Vall d'Hebron
16:00 - 20:00Tema 44: Tractament percutani de la hemorragia intestinal ( Sessió )
Ponent: Dra. Merche Pérez Lafuente. H. Vall d'Hebron
16:00 - 20:00Tema 45: TRactament radiològic de la infecció quirúrgica ( Sessió )
Ponent: Dra. Laura Martínez Carnicero. H. Belvitge
16:00 - 20:00Tema 46: Paret abdominal ( Sessió )
Ponent: Dr. Francesc Novell Teixido. H. Parc Taulí
16:00 - 20:00Tema 47: Limfomes abdominals ( Sessió )
Ponent: Dra. Guadalupe Aguilar López. H. del Mar
16:00 - 20:00Tema 48: Patologia esplènica ( Sessió )
Ponent: Dr. Ander Zugazaga Cortazar. H. del Mar
14-04-2021 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 49: Maneig radiològic de la patologia suparrenal ( Sessió )
Ponent: Dr. Ares Pedrerol. H. Mútua Terrassa
16:00 - 20:00Tema 50: Maneig radiològic de les lesions renals quístiques i d'altres ( Sessió )
Ponent: Dra. Eva Ballesteros Gomiz. H. Parc Taulí
16:00 - 20:00Tema 51: Maneig radiològic dels tumors sòlids renals ( Sessió )
Ponent: Dra. Marta Solà Garcia. H. Parc Taulí
16:00 - 20:00Tema 52: Diagnòstic, estadificació i seguiment de tumor de vies ( Sessió )
Ponent: Dra. M. Montserrat Tenesa Bordas. H. Germas Trias i Pujol
16:00 - 20:00Tema 53: Tècniques d'imatge en càncer prostàtic ( Sessió )
Ponent: Dra. Sarai Roche Vallés. H. Vall d'Hebrón
28-04-2021 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 54: Patologia vascular renal HTA ( Sessió )
Ponent: Dr. Rafael Salvador Izquierdo. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 55: Urgències genito-urinàries. Maneig radiològic ( Sessió )
Ponent: Dra. Laura Buñesch Villalba. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 56: Patologia traumàtica del sistema genito-urinari ( Sessió )
Ponent: Dra. Eva Castella Fierro . H. Vall d'Hebron
16:00 - 20:00Tema 57: Intervencionisme del sistema genitourinari ( Sessió )
Ponent: Dra. Merche Pérez Lafuente. H. Vall d'Hebron
16:00 - 20:00Tema 58: Sistemes de resposta tumoral ( Sessió )
Ponent: Dr. Richard Mast Vilaseca. H. Vall d'Hebron
12-05-2021 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 59: Patologia uterina benigna i maligna : Maneig radiològic ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Ganau Macías. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 60: Neoplasia d'ovari : Diagnòstic diferencial i maneig radiològic ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Ganau Macías. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 61: Disfuncions de terra pèlvic: Maneig radiològic ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Ganau Macias. H. Clínic
Ponent: Dr. Sergi Ganau Macías. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 62: Patologia escrotal no aguda: Diagnòstic diferencial i maneig ( Sessió )
Ponent: Dr. Jordi Puig. H.Parc Taulí
16:00 - 20:00Tema 63: Patologia escrotal aguda ( Sessió )
Ponent: Dr. Jordi Maria Puig Domingo. H. Parc Taulí
26-05-2021 | 16:00 - 20:00 | On line
16:00 - 20:00Tema 61: Radiòmica en radiologia abdominal ( Sessió )
Ponent: Dra. Kathleen Ramirez. H. Vall d'Hebrón
Ponent: Dr. Sergi Ganau Macías. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 62: Radiòmica en el sistema genito-urinari ( Sessió )
Ponent: Dra. Raquel Pérez. H. Vall d'Hebrón IR (VHIR)
Ponent: Dr. Jordi Maria Puig Domingo. H. Parc Taulí
16:00 - 20:00Tema 63: REcerca bàsica aplicada en radiologia ( Sessió )
Ponent: Dr. Xavier Serres. H. Vall d'Hebrón
16:00 - 20:00Tema 64: Elastografia hepàtica i altres aplicaions a l'abdòmen ( Sessió )
Ponent: Dra. Victoria Garriga Farriol. H. Josep Trueta
09-06-2021 | 16:00 - 20:00 | Virtual
16:00 - 20:00Tema 66: Patologia pediàtrica abdominal visceral ( Sessió )
Ponent: Dra. Lucía Riaza Martín. H. Vall d'Hebrón
16:00 - 20:00Tema 67: Patologia pediàtrica gastrointestinal i colònica ( Sessió )
Ponent: Dr. Emilio Inarejos Clemente. H. Sant Joan de Déu
16:00 - 20:00Tema 68: Patologia pediàtrica genit-urinària ( Sessió )
Ponent: Dra. Joan Albert Prat Matifoll. H. Vall d'Hebrón
16:00 - 20:00Tema 70: Intervencionisme en peditaria ( Sessió )
Ponent: Dr. Iratxe Díez Miranda. H. Vall d'Hebrón
13-10-2021 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 71: Tècniques i guies d'exploració en radiologia òssia ( Sessió )
Ponent: Dr. Xavier Tomàs. H. Clínic
16:50 - 17:30Tema 72: Fractures de columna vertebral ( Sessió )
Ponent: Dra. Elda Balliu. H.Josep Trueta
17:40 - 18:20Tema 73: Fractures de pelvis i acetàbul ( Sessió )
Ponent: Dra. Elda Balliu. H. Josep Trueta
18:30 - 19:10Tema 74: Fractures de l'esquelet perifèric ( Sessió )
Ponent: Dr. Damián Garcia Perdomo. H.Germans Trias i Pujol
19:00 - 20:00Tema 75: Implants quirúrgics ( Sessió )
Ponent: Dr. Albert Solano López. H. del Mar
27-10-2021 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 76: Abordatge radilògic de la coxalcia ( Sessió )
Ponent: Dra. Rosa Dominguez Oronoz. H. Vall d'Hebrón
16:50 - 17:30Tema 77: Abordatge readiològic de la gonalgia ( Sessió )
Ponent: Dr. Matías De Albert. H. Vall d'Hebrón
17:40 - 18:20Tema 78: Estudi radiològic del peu dolorós ( Sessió )
Ponent: Dr. Jaime Isern Kebschull. H. Clínic
18:30 - 19:10Tema 79: Abordatge radiològic de la omalgia ( Sessió )
Ponent: Dr. Antoni Rivas García. IDI
Ponent: Dr. Antoni Rivas García. IDI
19:20 - 20:00Tema 80: Anàlisi radiològic dels paràmetres en el dolor de raquies ( Sessió )
Ponent: Dr. Ricard Pérez Andrés. H. Germans Trias i PUjol
10-11-2021 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 81: Lesions que no s'han de tocar i pseudotumors òssis ( Sessió )
Ponent: Dr. Antoni Rivas García. IDI
16:50 - 17:30Tema 82: Diagnòstic i seguiment radiològic dels tumors òssis ( Sessió )
Ponent: Dr. Camilo Pineda. Hospital de Bellvitge
17:40 - 18:20Tema 83: Diagnòstic i seguiment dels tumors de parts toves ( Sessió )
Ponent: Dra. Ana Isabel García Díez. H. Clínic
18:30 - 19:10Tema 84: Intervencionisme diagnòstic en el sistema musculesquelètic ( Sessió )
Ponent: Dr. Ricard Pérez Andrés. H. Germas Trias i Pujol
19:20 - 20:00Tema 85: Intervencionisme treapèutic en el sistema musculesquelètic ( Sessió )
Ponent: Dr. Alfredo Gimeno Cajal. H. Vall d'Hebrón
24-11-2021 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 86: Avaluació radiològica de l'artrosi ( Sessió )
Ponent: Dr. Ricard Pérez Andrés. H. Germans Trias i Pujol
16:50 - 17:30Tema 87: Infeccions osteomusculars ( Sessió )
Ponent: Joan Carles (Kai) Vilanova Busquets. Clínica Girona
17:40 - 18:20Tema 88: Anàlisi del moll d'os per ressonància magnètica ( Sessió )
Ponent: Joan Carles (Kai) Vilanova Busquets. Clínica Girona
Ponent: Joan Carles (Kai) Vilanova Busquets. Clínica Girona
18:30 - 19:10Tema 89: Estudi radiològic de l'artritis reumatoidea ( Sessió )
Ponent: Dr. Jose Antonio Narváez García. H. Bellvitge
19:20 - 20:00Tema 90: Informe estructurat de les espondilo-artropaties ( Sessió )
Ponent: Dr. Jose Antonio Narváez García. H. Bellvitge
15-12-2021 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 91: Patologia pediàtrica toràcica congènita ( Sessió )
Ponent: Dra. Inma Romero Novo. H. Parc Tauli
16:50 - 17:30Tema 92: Patologia pediàtrica toràcica oncològica i infecciosa ( Sessió )
Ponent: Dr. Ignasi Barber Martinez de la Torre. H. Sant Joan de Déu
17:40 - 18:20Tema 93: Patologia toràcica cardiològica congènita i adquirida ( Sessió )
Ponent: Dra. Lucía Riaza Martín. H. Sant JOan de Deu
18:30 - 19:10Tema 94: Patologia pediàtrica osteo-muscular inflamatori-nfecciosa i adquirida ( Sessió )
Ponent: Dr. Lluis Riera Soler. H. Vall d'Hebrón
19:20 - 20:00Tema 95: Patologia pediàtrica oseo-muscular traumàtica i miscelània ( Sessió )
Ponent: Dr. Ignasi Barber Martinez de la Torre. H. Sant Joan de Deu
12-01-2022 | 16:00 - 20:00 | Virtual
16:00 - 20:00Tema 96: Tècniques avançades en neurorradiologia: perfussió. DTI i espectroscopia ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan José Sanchez Fernandez. H.Bellvitge
16:00 - 20:00Tema 97: Estudi avançat de tumors intraparenquimatosos cerebrals: Biomarcadors ( Sessió )
Ponent: Dra. Esther Granell Moreno. H. Parc Taulí
16:00 - 20:00Tema 98: Estudi avançat de tumors extra-parenquimatosos i regió selar: Biomarcadors ( Sessió )
Ponent: Dr. Carles Majos Torró. H. Bellvitge
16:00 - 20:00Tema 99: Tècniques avançades en l'estudi de la patologia de l'oîda ( Sessió )
Ponent: Dra. Paloma Puyalto de Pablo. H. Germans Trias i Pujol
16:00 - 20:00Tema 100: Actualització de la patologia neurodegenerativa i envelliment: Biomarcadors i IE ( Sessió )
Ponent: Dra. Montserrat Domingo Ayllón. H. Joan XXIII
26-01-2022 | 16:00 - 20:00 | Virtual
16:00 - 20:00Tema 101: Procesos inflamatoris-desmielinitzant. Biomarcadors i IE en la Esclerosi Múltiple ( Sessió )
Ponent: Dra. Cristina Auger Acosta. H. Vall d'Hebrón
16:00 - 20:00Tema 102: Estudi actualitzat de la hidrocefalia: Biomarcadors i informe estructurat ( Sessió )
Ponent: Dr. Àlex Rovira Cañellas. H. Vall d'Hebron
16:00 - 20:00Tema 103: Estudi estructurat d ela patologia neurodegenerativa de la columna ( Sessió )
Ponent: Dra. Laura Oleaga. H.clínic
16:00 - 20:00Tema 104: Estudi per tècniques avançades del traumatisme raqui-medular ( Sessió )
Ponent: Dr. Salvador Pedraza Gutiérrez. H. Josep Trueta
16:00 - 20:00Tema 105: Estudi per tècniques avançades de la patologia raqui-medular no traumàtica ( Sessió )
Ponent: Dr. Salvador Pedraza Gutiérrez. H. Josep Trueta
16-02-2022 | 16:00 - 20:00 | Virtual
16:00 - 20:00Tema 106: Estudi multimodal de l'ictus isquèmic: POst-processat automàtic i biomarcador ( Sessió )
Ponent: Dra. Patricia Cuadras. H. Germans Trias i Pujol
16:00 - 20:00Tema 107: Diagnòstic de la patologia vascular hemorràgica ( Sessió )
Ponent: Dr. Joan Macho Fernández. H. Clínic
16:00 - 20:00Tema 108: Tractament endovascular de la patologia de tronc supraaòrtics ( Sessió )
Ponent: Dr. Jordi Branera Pujol. H. Sant Pau
16:00 - 20:00Tema 109: Tractament endovascular de la patologia vascular isquèmica intracranial ( Sessió )
Ponent: Dr. David Hernández. H. Vall d'Hebrón
16:00 - 20:00Tema 110: Tractament endovascular de la patologia aneurismàtica i altres malformacions ( Sessió )
Ponent: Dr. Sebastián Remollo Friedmann. H. Germans Trias i Pujol
09-03-2022 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 111: Estudi avançat de l'epilèpsia: Biomarcadors i informe estructurat (IE) ( Sessió )
Ponent: Dra. Sofía Gonzalez ortiz. H. Clínic
16:50 - 17:30Tema 112: Tècniques avançades en la patologia del massís facial i sins paranasals ( Sessió )
Ponent: Dra. Gloria Lozano Martinez. H. Sant Pau
17:40 - 18:20Tema 113: Tècniques avançades en tumors malignes de laringe: Biomarcadors en tumors de cap i coll ( Sessió )
Ponent: Dr. Santiago Medrano Martorell. H. del Mar
18:30 - 19:10Tema 114: Tècniques avançades en tumors de faringe i cavitat oral: Biomarcadors en tumor de cap i coll ( Sessió )
Ponent: Dr. Santiago Medrano Martorell. H. del Mar
19:20 - 20:00Tema 115: Tècniques avançades en l'estudi de les infeccions de cap i coll ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Munuera Del Cerro. H. Sant Joan de Déu
23-03-2022 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 116: Patología neuropediátrica oncológica ( Sessió )
Ponent: Dr. Jordi Muchart. H. Vall d'Hebrón
Ponent: Dr. Jordi Muchart. H. Sant Joan de Déu
16:50 - 17:30Tema 117: Patología neuropediátrica vascular ( Sessió )
Ponent: Dr. Angel Sánchez-Montañez Garcia-Carpintero. H. Vall d'Hebrón
17:40 - 18:20Tema 118: Patología neuropediátrica inflamatoria-infecciosa ( Sessió )
Ponent: Dr. Ignacio Delgado Álvarez. H. Vall d'Hebrón
Ponent: Dr. Ignacio Delgado Álvarez. H. Vall d'Hebron
18:30 - 19:10Tema 119: Patología pediátrica malformativa, congénita y miscelánea ( Sessió )
Ponent: Dra. Elida Vázquez Méndez. H. Vall d'Hebrón
Ponent: Dra. Elida Vázquez Méndez. H. Vall d'Hebron
Ponent: Dr. Angel Sánchez-Montañez Garcia-Carpintero. H. Vall d'Hebron
19:20 - 20:00Tema 120: RM fetal ( Sessió )
Ponent: Dra. Viviana patricia Bertrán Salazar. H. Parc Tauli
06-04-2022 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:20Tema 121: Anatomia i fisiologia de la mama ( Sessió )
Ponent: Dra. Lidia Tortajada Giménez. H. Parc Taulí
16:30 - 17:10Tema 122: Mamografia i tomosíntesi: Tècnica i indicacions ( Sessió )
Ponent: Dr. Nacho Miranda Gómez. H. Vall d'Hebrón
17:20 - 17:50Tema 123: Mamografia : BI-RADS ( Sessió )
Ponent: Dra. Ana I. Rodríguez. H. Vall d'Hebrón
18:00 - 18:40Tema 124: Ecografia: Modo-B, Doppler, elastografia i indicacions ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Ganau Macías. H. Clínic
18:50 - 19:10Tema 125: Ecografia BI-RADS ( Sessió )
Ponent: Dra. Ana I. Rodríguez. H. Vall d'Hebrón
Ponent: Dra. Ana I. Rodríguez. Vall d'Hebrón
19:20 - 20:00Tema 126: Intervencionisme mamari: diagnòstic i terapèutic ( Sessió )
Ponent: Dra. Maricé René René. H. Arnau de Vilanova
20-04-2022 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 127: RM: Dinàmica, difusió, espectroscòpia, noves perspectives ( Sessió )
Ponent: Dra. Belen Úbeda Hernández. H. Clínic
16:50 - 17:10Tema 128: RM: BI-RADS ( Sessió )
Ponent: Dra. Ana I. Rodríguez. H. Vall d'Hebrón
17:20 - 18:10Tema 129: Patologia benigna de la mama ( Sessió )
Ponent: Dra. Anna Gumà Martínez. Hosppital de Bellvitge
18:20 - 19:10Tema 130: Tipus i maneig del càncer de mama ( Sessió )
Ponent: Dra. Elsa Pérez Gómez. H. Josep Trueta
19:20 - 19:40Tema 131: Cribratge poblacional del càncer de mama ( Sessió )
Ponent: Dr. Xavier Bargalló Castelló. H. Clínic
04-05-2022 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 132: Accessos vasculars: Cateters i FAV ( Sessió )
Ponent: Dra. Patricia Bermúdez Bencerrey. H. Clínic
16:50 - 17:10Tema 133: Tractaments d'Aneurisme d'Aorta ( Sessió )
Ponent: Dra. Marta Barrufet Solé. H. Clínic
17:20 - 18:10Tema 134: Isquèmia visceral i aguda ( Sessió )
Ponent: Dra. Esther Alba Rey. H. Bellvitge
18:20 - 19:10Tema 135: Tècniques de recanalització de la isquèmia crònica ( Sessió )
Ponent: Dr. Jaume Sampere Moragues. H. Trias i Pujol
19:20 - 19:40Tema 136: Malaltia vascular perifèrica ( Sessió )
Ponent: Dr. Jaume Sampere Moragues. H. Trias i Pujol
18-05-2022 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:40Tema 137: Materials d'embolització ( Sessió )
Ponent: Dr. Rubén Guerrero Bara. H. Sant Pau
16:50 - 17:10Tema 138: Hipertensió portal ( Sessió )
Ponent: Dr. Roger Barranco Pons. H. Bellvitge
17:20 - 18:10Tema 139: Pacient politraumàtic ( Sessió )
Ponent: Dra. Merche Pérez Lafuente. H. Vall d'Hebrón
18:20 - 19:10Tema 140: Novetats en l'intervencionisme vascular ( Sessió )
Ponent: Dr. John Alexander Camacho Oviedo. H. Vall d'Hebrón
01-06-2022 | 15:00 - 19:00 | Sala 8
15:30 - 16:05Tema 145: Intel·ligència Artificial aplicada a la radiologia toràcica ( Sessió )
Ponent: Dra. Mª José Bengoechea. IDI Serveis Centrals
15:30 - 17:00Tema 141: Sistema sanitari: Origens i funcionament ( Sessió )
16:10 - 16:45Tema 146: Intel·ligència Artificial aplicada a la radiologia pediàtrica ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Munuera Del Cerro. H. Sant Joan de Déu
Ponent: Dr. Manel Escobar. H. Vall d'Hebrón
16:50 - 17:10Tema 144: ntel·ligència Artificial en Radiologia: Present i Futur (x2) ( Sessió )
Ponent: Dra. Laura Oleaga. H. Clínic
17:05 - 18:00Tema 142: Gestió Clínica en Radiologia ( Sessió )
18:05 - 19:00Tema 143: Intel·ligència Artificial en Radiologia: Present i Futur (x2) ( Sessió )
Ponent: Dr. Manel Escobar. H. Vall d'Hebrón
15-06-2022 | 16:00 - 20:00 | Virtual
16:00 - 20:00Tema 147: Intel·ligència Artificial en neuroradiologia ( Sessió )
Ponent: Dr. Manel Escobar. H. Vall d'Hebrón
Ponent: Dr. Salvador Pedraza Gutiérrez. H. Josep Trueta
16:00 - 20:00Tema 148: Intel·ligència artificial aplicada a la radiologia abdominal ( Sessió )
Ponent: Dr. Oscar Persiva Morenza. H. Vall d'Hebrón
16:00 - 20:00Tema 150: Intel·ligència artificial aplicada a rediologia pediàtrica ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Munuera Del Cerro. H. Sant Joan de Déu
16:00 - 20:00Tema 149: Intel·ligència artificial en neuroradiologia MSK ( Sessió )