{header_image_title}

Schedule

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica
Curs
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 14 de febrer al 21 de març de 2018 | 16:00h | Sala 1 l'Acadèmia-Can Caralleu
logo
logo
Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les ciències de la salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexió ètica.
La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri com una de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.
Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, Assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.
Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 3 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.
14-02-2018 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:001r Mòdul: El diàleg bioètic ( Sessió )
Professor/a: Dr. Josep Maria Busquets i Font. President de la Societat Catalana de Bioètica
Presentació del curs
Història i conceptes de la bioètica
Perquè ens pot ser d'utilitat la bioètica
Relacions entre bioètica i dret. Bioètica i deontologia.
Els valors. Reflexions sobre valors professionals i els valors dels pacients
Els principis de la bioètica. Deures ètics que es deriven.
Comitès d'ètica. Tipus de comitès d'ètica
Metodologia de la pressa de decisions
Model assistencial i ètica de la qualitat
21-02-2018 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:002n Mòdul: La decisió compartida ( Sessió )
Ponent: Dr. Francisco José Cambra Lasaosa . Cap de servei de la Unitat de Cures Intensives de l? Hospital Sant joan de Déu, Esplugues
Professor/a: Dra. Montse Esquerda. Directora General de l'Institut Borja de Bioètica-URL
Evolució de la relació clínica. Models de relació professional-malalt
Que vol dir decisions compartides
Història i evolució del consentiment informat
Requisits del i pel Consentiment situació legal, excepcions. El CI escrit.
El refús al tractament La gestió dels valors ocults.
07-03-2018 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:004t Mòdul: Sobre els drets i els deures en l'atenció sanitària ( Sessió )
Professor/a: Dra. Ester Busquets Alibes. Responsable del Departament d?Infermeria de l?Institut Borja de Bioètica
Els drets i deures dels pacients
Els canvis en la relació assistencial, la relació de cura.
Canvis en les expectatives dels pacients
Privacitat, Intimitat, Confidencialitat.
Aspectes socioculturals a tenir en compte
14-03-2018 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:005è Mòdul: Problemes ètics a la fi de la vida ( Sessió )
Professor/a: Dr. German Diestre. Membre del CEA de Parc Tauli Hospital Universitari de Sabadell.
Opcions al final de la vida (Reordenació de l'esforç terapèutic , sedació)
Instruments per a la planificació de l'atenció
Les Voluntats anticipades
Aspectes ètics en les cures pal·liatives
L'eutanàsia i l'ajuda ala suïcidi medicament assistit, de què parlem.
21-03-2018 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:006è Mòdul: Questions sobre recerca ( Sessió )
Professor/a: Dr. Pau Ferrer Salvans. Metge Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública
Límits i diferencies entre recerca, innovació i assistència habitual.
Aspectes ètics ha considerar en la recerca en humans.
Que vol dir integritat dels investigadors
Quines són les preguntes clau per participar en un assaig clínic.
Que cal saber sobre l'ús de mostres biològiques en recerca biomedica?
11-04-2018 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:003r Mòdul: Qüestions ètico-legals sobre capacitat i competència ( Sessió )
Comunicació i informació
Competència i capacitat, avaluació i repercussions
Les decisions per substitució. L'ingrés involuntari i altres situacions on no es pot obtenir el consentiment
Les mesures de seguretat per malalts mentals. La subjecció i restricció
Les decisions en les persones menors
Aspèctes ètics de l'atenció centrada en les persones