{header_image_title}

Agenda

Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d'exploració ecoguiada sobre models.
Curs
Societat Catalana de Dolor, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Divendres, 28 d'abril de 2017
logo
logo
L'intervencionisme en el tractament del dolor tant agut com crònic és una de les àrees més representatives de l'anestesiologia i de l'especialitat del tractament del dolor. Aquestes tècniques es poden utilitzar tant en la seva vessant diagnòstica com terapèutica.
Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge. Poder utilitzar una guia d'imatge que ens faci veure ens ajuda a augmentar l'eficàcia i la seguretat de la nostra actuació.
Les tècniques d'imatge que podem utilitzar han canviat en els últims anys gràcies als equips d'ecografia d'alta resolució que ens han permès obtenir imatges de parts toves amb una gran definició.La innocuïtat de l'ecografia (en comparació amb tècniques d'imatge amb radiacions ionitzants), la seva portabilitat, la capacitat de poder realitzar un examen dinàmic i comparatiu, i la possibilitat de distingir estructures vasculars i nervioses ha fet que les infiltracions guiades amb ecografia s'hagin convertit en una competència bàsica pel tractament del dolor.
Però, l'ecografia com a eina diagnòstica i de guia per realitzar intervencionisme té una sèrie d'inconvenients o particularitats. Perquè dels inconvenients només quedin els inherents a la tècnica és imprescindible la realització de cursos com el que presentem.
Específicament, el curs té com a objectiu principal donar als participants una formació en sonoanatomia, tècniques de punció i diferents abordatges d'infiltracions ecoguiades i/o ecoassistides que s'utilitzen actualment en la pràctica clínica pel diagnòstic i tractament del dolor.

Aquest curs, tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 2 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -Uvic i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.
28-04-2017 | 08:00 - 18:00 | Sala 1
08:30 - 09:00Presentació i acollida ( Sessió )
Ponent: Mª Victòria Ribera Canudas
09:00 - 10:00Part Teòrica lectiva B1 y B2 ( Sessió )
Ponent: Dr. Antonio Montes Perez
Tema B1: Bloqueig miofascial ecoguiat cervical
Tema B2: Bloqueig miofascial ecoguiat de l'espatlla i del manegot rotador
10:00 - 11:00Part Pràctica amb models humans de B1 y B2 ( Sessió )
11:00 - 11:30Break i cafè ( Sessió )
11:30 - 12:30Part Teòrica lectiva B3 ( Sessió )
Ponent: Sergi Boada Pie
Tema B3: Bloqueig ecoguiat de la paret toràcica
12:30 - 13:30Part Pràctica amb models humans de B3 ( Sessió )
13:30 - 14:00Part Teòrica lectiva B4 ( Sessió )
Tema B4: Bloqueig miofascial ecoguiat en el dolor lumbar
14:00 - 14:30Part Pràctica amb models humans de B4 ( Sessió )
Ponent: Emili Gómez Casanovas
14:30 - 15:30Dinar de treball amb els professors ( Sessió )
15:30 - 16:00Part Teòrica lectiva B5 ( Sessió )
Tema B5: Bloqueig miofascial ecoguiat de la regió glútia
16:00 - 16:30Part Pràctica amb models humans de B5 ( Sessió )
16:30 - 17:00Part Teòrica lectiva B6 ( Sessió )
Ponent: Xavier Santiveri Papiol
Ponent: Dr. Miquel Casals Merchan
Tema B6: Bloqueig miofascial ecoguiat abdominal
17:00 - 17:30Part Pràctica amb models humans de B6 ( Sessió )
17:30 - 18:00Conclusions, reflexions i comiat ( Sessió )
28-04-2017 | 08:00 - 18:00 | Sala 2