{header_image_title}

Schedule

Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d'exploració ecoguiada sobre models.
Curs
Societat Catalana de Dolor, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Divendres, 20 d'octubre de 2017
logo
logo
Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d'exploració ecoguiada sobre models

L'intervencionisme en el tractament del dolor tant agut com crònic és una de les àrees més representatives de l'anestesiologia i de l'especialitat del tractament del dolor. Aquestes tècniques es poden utilitzar tant en la seva vessant diagnòstica com terapèutica.

Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge. Poder utilitzar una guia d'imatge que ens faci veure ens ajuda a augmentar l'eficàcia i la seguretat de la nostra actuació.

Les tècniques d'imatge que podem utilitzar han canviat en els últims anys gràcies als equips d'ecografia d'alta resolució que ens han permès obtenir imatges de parts toves amb una gran definició. La innocuïtat de l'ecografia (en comparació amb tècniques d'imatge amb radiacions ionitzants), la seva portabilitat, la capacitat de poder realitzar un examen dinàmic i comparatiu, i la possibilitat de distingir estructures vasculars i nervioses ha fet que les infiltracions guiades amb ecografia s'hagin convertit en una competència bàsica pel tractament del dolor.

Però, l'ecografia com a eina diagnòstica i de guia per realitzar intervencionisme té una sèrie d'inconvenients o particularitats. Perquè dels inconvenients només quedin els inherents a la tècnica és imprescindible la realització de cursos com el que presentem.

Específicament, el curs té com a objectiu principal donar als participants una formació en sonoanatomia, tècniques de punció i diferents abordatges d'infiltracions ecoguiades i/o ecoassistides que s'utilitzen actualment en la pràctica clínica pel diagnòstic i tractament del dolor.

Aquest curs, tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 5 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
20-10-2017 | 08:00 - 19:00 | Sala 1
08:30 - 09:00Presentació i acollida ( Sessió )
09:00 - 10:00Part Teòrica lectiva C1 ( Sessió )
Tema C1: Punció ecoguiada per bloqueig nerviós en el dolor perineal i genital
10:00 - 11:00Part Pràctica amb models humans de C1 ( Sessió )
11:00 - 11:30Break i cafè ( Càtering )
11:30 - 12:30Part Teòrica lectiva C2 ( Sessió )
Tema C2: Bloquejos ecoguiats pel dolor toràcic
12:30 - 13:30Part Pràctica amb models humans de C2 ( Sessió )
13:30 - 14:00Part Teòrica lectiva C3.1 ( Sessió )
Tema C3: Ultrasonografia per a la punció i exploració assistida de l'espai espinal epidural lumbar, C 3.1 Exploració ultrasonogràfica dels espais intratecal
14:00 - 14:30Part Pràctica amb models humans de C3.1 ( Sessió )
14:30 - 15:30Dinar de treball amb els professors ( Càtering )
15:30 - 16:00Part Teòrica lectiva C3.2 ( Sessió )
Tema C3.2 Exploració ultrasonogràfica de l'espai epidural
16:00 - 16:30Part Pràctica amb models humans de C3.2 ( Sessió )
16:30 - 17:00Part Teòrica lectiva C4 ( Sessió )
Tema C4: Ultrasonografia per a la punció assistida de ganglis simpàtics
17:00 - 17:30Part Pràctica amb models humans de C4 ( Sessió )
17:30 - 18:30Conclusions i reflexions ( Sessió )
20-10-2017 | 08:00 - 19:00 | Sala 2