{header_image_title}

Agenda

Curs d'actualització en endoscòpia mèdico-quirúrgica: patologia colo-rectal
Curs
Societat Catalana Medicoquirúrgica d'Endoscòpia Digestiva , Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 11 d'octubre de 2016 al 13 de juny de 2017
logo
logo
El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general l'ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinar de les malalties digestives emfatitzant en aquells avenços sobre els quals hi hagi l'evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca, insistint en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació i valorant els avantatges i inconvenients de l'abordatge diagnòstic i terapèutic de cada una de les opcions: endoscòpica, quirúrgica, radiològica...
El seu disseny mixt -mèdic i quirúrgic- és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També és mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.
En aquesta primera edició, el curs està dedicat a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de les patologies colo-rectals benignes i malignes. Les tres futures edicions es dedicaran a la patologia esòfago-gàstrica, la hepato-bilio-pancreàtica i l'obesitat mòrbida, respectivament.
La part teòrica d'aquesta primera edició del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: hemorràgia digestiva baixa, tumors rectals incipients, síndromes de càncer de colon familiars, càncer oclusiu de colon i malaltia inflamatòria intestinal. La part pràctica del curs tindrà lloc al 'World Institut for Digestive Endoscopy Research (WIDER)', centre de cirurgia endoscòpica experimental de l'Hospital de la Vall d'Hebrón. La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica, així com en Cirurgia Endoscòpica Transluminal a través d'Orificis Naturals (NOTES).
En acabar el curs, l'alumne ha de ser capaç d'identificar, dintre de les diferents malalties tractades, la millor opció pel pacient en funció de la situació clínica. Així, gràcies a la informació rebuda, haurà de ser capaç d'indicar un o altre abordatge en funció de l'evidència científica disponible en cada cas.
El curs està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic -Uvic.
11-10-2016 | 19:00 - 22:00 | Sala 9
19:00 - 21:00Hemorragia digestiva baixa ( Sessió )
Professor/a: Dr. Càndid Villanueva Sánchez. Adjunt de Digestologia. Hospital de Sant Pau ( UAB )
Maneig clínic
Ponent: Dr. Jordi Guardiola. Digestòleg de l'Hospital de Bellvitge
Opcions reals i potencials del tractament angioradiològic
Ponent: Dr. Rubén Guerrero Bara. Radiòleg intervencionista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Optimització del tractament endoscòpic disponible i noves opcions potencials
Ponent: Dra. Mar Concepción. Digestòloga de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Paper del cirurgià
Ponent: Dra. Mónica Millán Scheiding. Cap de Cirurgia coloproctòlogica de l'Hospital Joan XXlll de Tarragona
21-11-2016 | 09:00 - 19:30 | Institut Wider
09:00 - 19:30Pràctiques a l'Institut Wider ( Sessió )
Professor/a: Dr. Josep Ramon Armengol Miró. Cap de Servei de Digestologia. Hospital Vall d'Hebron ( UAB )
22-11-2016 | 09:00 - 19:30 | Institut Wider
09:00 - 19:30Pràctiques a l'Institut Wider ( Sessió )
Professor/a: Dr. Josep Ramon Armengol Miró. Cap de Servei de Digestologia. Hospital Vall d'Hebron ( UAB )
22-11-2016 | 19:00 - 22:00 | Sala 8
19:00 - 21:00Tumors rectals incipients ( Sessió )
Professor/a: Dr. Xavier Serra Aracil. Cap Clínic Colopractologia. Hospital Parc Taulí ( UAB )
Diagnòstic per RMN i planificació terapèutica
Ponent: Dr. Juan Ramón Ayuso. Radiòleg de l'Hospital Clínic
Tractament endoscòpic
Ponent: Dr. Joan Dot. Digestòleg de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Tractament quirúrgic local - Transanal Endoscopic Mucosectomy (TEM )
Ponent: Dr. Thomas Golda. Cirurgià de l'Hospital de Bellvitge
Perpectiva oncològica
Ponent: Dr. Carles Pericay. Oncòleg de l'Hospital Parc Taulí
14-02-2017 | 19:00 - 22:00 | Sala 10
19:00 - 22:00Síndromes de càncer de colon familiars ( Sessió )
Professor/a: Dr. Francesc Balaguer Prunes
Epidemiologia i genètica del càncer colorectal hereditari
Ponent: Dra. Laura Valle. Institut Català d'Oncologia
Paper de l'endoscòpia al maneig de les formes hereditàries de càncer colorectal
Ponent: Dra. Liseth Rivero Sanchez. Hospital Clínic de Barcelona
Paper de la cirurgia al maneig de les formes hereditàries de càncer colorectal
Ponent: Dr. Eloy Espin Basany. Hospital Vall d'Hebron
18-04-2017 | 19:00 - 22:00 | Sala 8
19:00 - 21:00Càncer de colon oclusiu ( Sessió )
Professor/a: Dr. Sebastiano Biondo Aglio. Cap de Servei de Cirurgia. Hospital de Bellvitge ( UB )
Stent endoscòpic
Ponent: Dr. Xavier Andújar Múrcia. Digestòleg de l'Hospital Mútua de Terrassa
Stent radioguiat
Ponent: Dr. Fernando Gómez Muñoz. Radiòleg de l'Hospital Clínic
Cirurgia urgent
Ponent: Dr. Carles Maristany. Cirurgià coloproctòleg de l'Hospital Mútua de Terrassa
13-06-2017 | 19:00 - 22:00 | Sala 10
19:00 - 21:00Malaltia inflamatòria intestinal ( Sessió )
Professor/a: Dr. Marc Martí Gallostra. Adjunt de Cirurgia. Hospital Vall d'Hebron ( UAB )
Tractament mèdic de la recidiva
Ponent: Dra. Virginia Robles Alonso. Digestòloga de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Tractament endoscòìc de l'estenosi intestinal per malaltia de Crohn recidivada-dilatacions vs. pròtesis
Ponent: Dra. Carme Loras. Digestòloga de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Tractament quirúrgic de la recidiva
Ponent: Dr. Eloy Espin Basany. Cap clínic de cirurgia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron