{header_image_title}

Consell Científic

Correspon al Consell Científic gestionar totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència de les activitats de la Fundació InterAc Salut. En particular, les seves funcions específiques són:

  • Proposar el pla d'estudis i els coordinadors acadèmics dels programes de postgrau i de doctorat.
  • Proposar l'estructuració de les línies de recerca temàtiques prioritàries i els seus coordinadors.
  • Coordinar les activitats que s'organitzin conjuntament amb les universitats.

El Consell Científic està compost per:

  • El Director Docent de la Fundació InterAc Salut, qui presidirà el Consell Científic.
  • Un doctor, designat pel rector, per cada una de les Universitats integrants de la Fundació.
  • Els coordinadors de programes de postgrau, formació contínua, i de les línies de recerca de la Fundació InterAc Salut.

Documents: Acords Consell Científic