{header_image_title}

Innovació en formació i docència

El compromís de la Fundació InterAc Salut amb la qualitat de la formació especialitzada de postgrau en Ciències de la Salut i en la millora de la transmissió del coneixement es vehicula mitjançant:

  • Recerca en metodologies docents:
    • Estudi de cinc anys d'acreditació d'activitats de formació mèdica continuada a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. (presentat com a comunicació a l'11th International Ottawa Conference on Medical education).
    • Anàlisi de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries: Paper de l'acreditació d'activitats i de l'impacte de les tècniques metodològiques utilitzades, amb especial èmfasi en les tècniques de simulació. (Projecte en desenvolupament).
  • Suport i promoció a la implantació de noves metodologies docents: