{header_image_title}
Sorry, this content is not available in this language

Cursos amb títol universitari

Curs d'Expert Universitari en Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecologia 1

Aquest programa consta de 2 cursos amb una durada global de 2 anys, amb l'objectiu principal d'obtenir les competències teòriques i pràctiques per realitzar una histerectomia laparoscòpica i s'estructura de la següent manera:

El curs I, reconegut amb 22 ECTS per la UdG, la UdL, la URV i la UAB, s'adreça a graduats en Medicina i Cirurgia i inclou les següents activitats:

  • Aprenentatge teòric dels coneixements bàsics i avançats relacionats amb la cirurgia endoscòpica.
  • Aprenentatge de les habilitats tècniques en simulador / pelvic trainer dirigides per un tutor.
  • Assistència a quiròfan com a 2º-1º ajudant.
  • Curs de metodologia científica de l'Institut Cochrane.
  • Possiblitat d'obtenir l'acreditació MIGS del programa GESEA de l'ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy).

El curs ha estat reconegut com a Curs d'Expert Universitari amb títol propi per la Universitat de Lleida

--> més informació <--