{header_image_title}

Òrgans de govern i gestió

El Patronat, la Presidència, les Vicepresidències i la Gerència, són els òrgans de govern que administren, gestionen i representen la Fundació InterAc Salut d'acord amb la definició de les respectives competències que es regulen els estatuts de l'entitat. La Direcció Docent i el Consell Científic són els òrgans assessors que vetllen per la idoneïtat i la qualitat científica i docent dels programes acadèmics.

Organigrama funcional

Organigrama funcional

El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la F.-InterAc Salut. La seva composició i les seves competències i responsabilitats es defineixen als estatuts de la Fundació.

PRESIDÈNCIA

President
Àlvar Net Castel, President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (F. Acadèmia).

VICEPRESIDÈNCIES

Vicepresident en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya
Enric Fossas Collet, Rector.

Vicepresident en representació de la Universitat de Girona
Sergi Bonet Marull, Rector.

Vicepresident en representació de la Universitat de Lleida
Roberto Fernández Díaz, Rector.

Vicepresident en representació de la Universitat Rovira Virgili
Josep Anton Ferré Vidal, Rector.

Vicepresident en representació de la Universitat de Vic-UCC
Jordi Montaña Matosas, Rector.

Vicepresident en representació de la Universitat Internacional de Catalunya
Xavier Gil Mur, Rector

Vicepresidenta en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Margarita Arboix Arzo, Rectora

Vicepresidenta
M. Antònia Mangues Bafalluy, Vicepresidenta Primera de la F. Acadèmia

Vicepresident
Diego J. Palao Vidal, Vicepresident Tercer de la F. Acadèmia

Vicepresidenta
M. Dolors Sintes Matheu, Vicepresidenta Quarta de la F. Acadèmia

SECRETARIA GENERAL

Secretari General
Salvador Navarro Soto, Secretari General de la F. Acadèmia

VICESECRETARIA

Vicesecretari
Juan José Montero Alia, Vicesecretari de la F. Acadèmia

GERÈNCIA

Gerent
Mercè Balcells Boix, Gerent de la F. Acadèmia

VOCALIES

Josep Argemí Renom
Josep Iglèsies Grau
M. Carme García Ameijeiras
Oriol de Fabregues-Boixar Nebot
Josep M. Amorós Macau
Montserrat Antonín Martín
Ramón Miguel López Sáez

Documents: Acords Junta Patronat

PresidentÀlvar Net Castel és President de la Fundació InterAc Salut des de la seva creació l'any 2015. President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de febrer de 2011, sota la seva presidència es va endegar el projecte de creació de la Fundació Institut Interuniversitari de l'Acadèmia.

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Interna i en Medicina Intensiva, ha desenvolupat la seva carrera professional a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, on creà un dels primers Serveis de Cures Intensives del país. Director Mèdic de l'Hospital durant el període 1979-1982, amb posterioritat ha ocupat diferents càrrecs a la seva Junta de Govern.

Catedràtic de Medicina Intensiva de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el primer amb aquest perfil de la universitat espanyola, ha estat Vicedegà de Recerca i Vicedegà de Professorat de la Facultat de Medicina, de la qual va ser Degà durant el període 2001-2004.

Des de l'any 2005 és codirector i responsable per part de la UAB del Màster interuniversitari UB-UAB "Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències".

La seva producció científica comprèn més de 120 títols publicats en revistes nacionals i internacionals, entre els quals destaquen els estudis experimentals en animal gran sobre l'embolisme pulmonar. Ha estat editor i autor de 32 volums de llibres centrats bàsicament en la seves dues especialitats.

Cofundador (1988) de la Fundació Avedis Donabedian, ocupant des dels seus orígens el càrrec de President del Patronat, és membre ad personam del Patronat de la Fundació Museu d'Història de la Medicina Catalana.

Primer President i fundador de l'Associació Catalana de Medicina Intensiva (ACMI), ara Societat Catalana de Medicina Intensiva I Crítica (SOCMIC), des de l'any 2004 pertany a la Junta Permanent de l'Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, de la qual exerceix, en l'actualitat, el càrrec de President.

Enric FossasEnric Fossas Colet (Aiguafreda, 1959) és Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC- des del 2 de desembre de 2013.

Doctor en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona-UB- (1986), es va incorporar a la UPC en 1986 i ha estat professor en la Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, la Escola Universitària Politècnica del Baix Llobregat i, últimament, en la Facultat de Matemàtica y Estadística i en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. És catedràtic de l'àrea d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, des de 2008. També ha estat Director del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica (1993-1999) i de l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (2003-2009) de la UPC. També ha format part del Consell de Govern de la UPC como a representant del personal docent e investigador

Des de 1994 lidera el Grup d'Investigació Control Avançat de Sistemes d'Energía (ACES), reconegut com grup de qualitat per a la Generalitat de Catalunya, i la seva producció científica abasta la direcció de tesis, la publicació d'una cinquantena d'articles en revistes científiques i un centenar de ponències en congressos Internacionales. Es membre del Technical Committee on Variable Structure and Sliding Mode Control. Durant el 2015 va ser president de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).


Sergi BonetSergi Bonet i Marull (Girona, 1960) és Rector de la Universitat de Girona (UdG) des del novembre del 2013.

Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona -UB- (1982) i Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB- (1986), es va iniciar en la docència només acabar la llicenciatura, l'any 1982, com a professor ajudant a la UAB, i va passar per diferents figures docents fins l'any 1989 que va assolir la plaça de professor titular. El 1991 es va traslladar a la UdG i des del 1996 n'és Catedràtic de Biologia Cel·lular. Del 1991 fins al 2001 va ser Secretari General i ha exercit la docència -diplomatures, màsters i doctorats- a les facultats d'Infermeria, d'Educació i Psicologia, de Medicina i de Ciències, i a l'Escola Politècnica Superior. És investigador principal del grup de recerca Technosperm (biotecnologia de la reproducció animal i humana). Autor de més de 100 articles en revistes indexades, ha dirigit més de 70 projectes i convenis de recerca i més de 20 tesis doctorals.

El reconeixement de la comunitat científica li ha ofert l'oportunitat de desenvolupar estades de recerca a França, el Regne Unit i Alemanya. És membre de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona des de l'any 2011.


Roberto FernándezRoberto Fernández (L'Hospitalet de Llobregat, 1954), Doctor en Història Moderna (1987) per la Universitat de Barcelona(UB) i Catedràtic des del 1992, compagina la seva activitat amb diversos treballs d'història catalana i espanyola del segle XVIII i és un dels referents entres els estudiosos de la seva especialitat.

En el camp de la recerca ha dirigit i dirigeix tesis, projectes de recerca, col·leccions de publicacions científiques, així com un grup de recerca consolidat sobre el desenvolupament del Capitalisme a Catalunya. Entre la seves publicacions destaquen, especialment, els manuals sobre el segle XVIII, la biografia de Carles III, la co-direcció del volum dedicat al segle XVIII de la Història de Lleida i la seva monografia Cataluña y el absolutismo borbónico.

Finalment, en la gestió universitària va ser el primer director de l'ICE de l'Estudi General de Lleida, ha estat Director de la Delegació de la Facultat de Geografia i Història, Degà, Director de Departament i membre de diverses comissions i de juntes d'òrgans de la Universitat de Lleida(UdL). Rector de la UdL des de maig de 2011, ha estat Vicepresident i President de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), Vicepresident de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), entitat que presideix des d'octubre de 2017.

Membre corresponent de la Real Academia de la Historia, el 2015 va obtenir el Premio Nacional de Història del Ministerio de Cultura.


Josep Anton FerréJosep Anton Ferré Vidal (Vila-seca, 1958), Rector de la Universitat Rovira i Virgili, des del 13 de maig de 2014. Ha estat Vicerector de Transferència i Innovació i Director General de la Fundació URV del 2008 al 2009, on abans havia exercit els càrrecs de Vicerector de Personal Docent i Investigador, Vicerector d'Economia i Organització, Director del Departament d'Enginyeria Mecànica, Director del Departament d'Enginyeria Mecànica, Director de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química -l'ETSEQ i Director de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria -l'ETSE. Ha estat Director d'AQU Catalunya des de l'any 2009 fins al 2013 i fou Director General d'Universitats en el govern de la Generalitat del 2006 al 2007.

Catedràtic de Mecànica de Fluids al Departament d'Enginyeria Mecànica de la URV des de l'any 2000, on ha impartit assignatures de grau, postgrau i doctorat en diverses titulacions de l'ETSEQ i de l'ETSE, de la URV. Llicenciat en Ciències Químiques (1980) i va fer el doctorat (1986) a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

Membre del grup de recerca consolidat ECOMMFiT , ha participat en més de 60 projectes de recerca, dels quals ha dirigit 35 com a investigador principal en l'àmbit de la mecànica de fluids.


Jordi MontañaJordi Montaña Matosas (Barcelona, 1949), Rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya(UVic-UCC) des del 13 de juliol del 2010.

Catedràtic de la Universitat Ramon Llull i professor ordinari d'ESADE, doctor en enginyeria industrial per la UPC, màster en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE i enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Va cursar estudis de postgrau a la Universitat de Bradford, al Management Center de Brussel·les i a l'IMD de Lausana.

Intensa trajectòria docent, sent professor i director de diferents cursos tant en universitats del país com d'arreu del món.


Xavier GilXavier Gil Mur (Barcelona, 1962), Doctor honoris causa per la Universitat de l'Havana (2018) i Rector de la Universitat Internacional de Catalunya-UIC- (2015), és Catedràtic de Biomecànica i Biomaterials per la Universitat Politècnica de Catalunya(UPC), de la qual va ser Vicerector de Política Científica de 2004 a 2014.

Director del grup de recerca "Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering", és membre de la Càtedra UNESCO de Biomaterials -L'Havana, expert de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia del Govern d'Espanya en l'àrea de Materials (Biomaterials), és professor visitant a l'Escola d'Odontologia de la Universitat de Minnesota -USA, expert de la Unió Europea en Materials Dentals i de la Food and Drug Administration -USA, entre d'altres.

Àmpliament guardonat, en l'àmbit de la investigació, entre d'altres, és autor de 16 patents d'invenció, ha estat director de recerca en més de 35 projectes europeus i 79 nacionals, director de 48 tesis doctorals, autor de 7 llibres i de més de 295 publicacions internacionals en revistes indexades. Principal editor de les revistes indexades Journal of Applied Biomechanics and Biomaterials i del Journal of Materials Science: Materials and Medicine, és membre del comitè editorial de Biomaterials, Acta Biomaterialia, Journal of Biomedical Materials Research, Dental Materials, actualment és Director de la Càtedra UPC-Klockner d'Implants Dentals i President de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales.


Margarita ArboixMargarita Arboix Arzo (Ribesalbes, 1950), Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB) i Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB), s'incorporà al Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la UAB el 1976 i el 1985 comença la seva activitat docent en els estudis de Veterinària. Catedràtica des del 1993, i membre de la Junta Directiva de l'Associació Europea d'Institucions d'Educació en Veterinària -EAEVE- (1992-1995), ha desenvolupat la seva carrera docent i investigadora a l'àrea de la farmacologia. El 1995 crea el Servei d'Anàlisi de Fàrmacs, que actualment forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica.

Ha format part del Comitè Europeu de Medicaments Veterinaris de l'Agència Europea de Medicaments -EMA- (1999-2006), ha presidit del Grup Europeu de Resistències Antimicrobianes -EMA- (2001-2004), ha estat membre del Grup d'Experts sobre Additius per a Alimentació Animal de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària -EFSA- (2003-2007) i del Comitè Científic de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de la Nutrición -AESAN- (2003-2008).

L'octubre de 2000 s'incorporà com a Subdirectora General de Medicamentos Veterinarios a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. El 2005 assumeix la Direcció dels Serveis Territorials de Salut a Barcelona (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya) i, en 2010 es fa càrrec de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Rectora des del 2016, anteriorment va ser Vice-degana i Degana de la Facultat de Veterinària, Directora del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia, Presidenta de la Junta del PDI i membre de nombroses comissions.


M. Antònia ManguesM. Antònia Mangues Bafalluy, Alfarràs (Lleida), Llicenciada en Farmàcia per la Universidad de Navarra (1979), Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona -UB- (1990), especialitzada en Farmàcia Hospitalària, Advanced Diploma in Clinical Pharmacy Teaching, University of Leeds -UK (1994), European Health Leadership Programme, INSEAD, Fontainebleau -França (2008) és, en l'actualitat, la Vicepresidenta Primera de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Des de l'any 2000 és Directora del Servei de Farmàcia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, del que havia estat amb anterioritat Cap de Secció, Cap d'Estudis i Tutora de Residents, així com Presidenta del Consell Directiu del Cos Facultatiu de l'Hospital (2008-2012). Professora Associada de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia en la Facultat de Farmàcia de l'UB (1994-2014), professora de Farmacologia a l'Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, actualment és Directora del Curs Anual de Farmàcia Clínica Joaquim Bonal i membre de nombroses comissions.

Vocal de la Comisión Nacional de Evaluación de Medicamentos del Ministerio de Sanidad y Consumo, és Presidenta del Consell Assessor de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (Programa d'Harmonització de Medicaments) i membre del Consell Assessor d'Avaluació Econòmica i Impacte Pressupostari del CatSalut.


Diego J. PalaoDiego J. Palao Vidal (Yecla, 1964), Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (1986), European Certificate in Anxiety Disorders, University of Limburg, Maastricht (1994). Metge especialista en Psiquiatria (Universitat de Barcelona -UB-, 1993) i Doctor en Medicina (UB, 1996), és Diplomat en Gestió Clínica de Serveis de Salut Mental (EADA, 2004), Postgrau en Lideratge de les Organitzacions de Salut (UB, 2009) i Diplomat en Lideratge i Direcció estratègica de societats científiques (ESADE Business School, 2013).

Actualment és Professor Titular en el Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Facultat de Medicina i membre de la Comissió de Doctorat de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-.

Des de 2006 desenvolupa la seva activitat assistencial, docent i investigadora a l'Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell, Barcelona) com a Director Executiu del Servei de Salut Mental.

Actualment és Vicepresident Segon de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.


Mª Dolores SintesMª Dolores Sintes Matheu (Barcelona, 1954), Vicepresidenta Tercera de la L'Acadèmia, és Llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en Anestesiologia i Reanimació. Cap d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l'Hospital Municipal de Badalona des de l'any 1990 i Responsable de la Unitat Clínica del Dolor de Badalona Serveis Assistencials, des de l'any 2004.

Desenvolupa la seva activitat docent en diversos cursos de doctorat i de postgrau de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Col·laboradora del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consorci de Salut i Social de Catalunya en grups de treball, comissions i equips de redacció de documents de consens de l'àmbit del tractament del dolor; ha desenvolupat diversos càrrecs en els òrgans de govern en les societats catalana i espanyola de la seva especialitat.

Salvador NavarroSalvador Navarro Soto (Barcelona, 1955), Cap del Departament de Cirurgia de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) des de l'any 2010, és professor agregat universitari del Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB. En l'actualitat és Vice-degà i Coordinador d'Estudis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB, Coordinador la Unitat Docent i de la Unitat Departamental del Parc Taulí.

President de la Societat Catalana de Cirurgia (2013-2017), és President del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos des de l'any 2016.

Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de l'any 2017 i membre del Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia de Catalunya des de l'any 2016, va obtenir el Premi a la Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2016.

Director a Catalunya dels cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support del American College of Surgeons) i DSTC ( Definitive Surgery Trauma Care , IATSIC ).


Juan José MonteroJuan José Montero Alia (1972), Vicesecretari de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, és Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1995), Doctorat en Medicina Interna per la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB- (1999), especialitzat en Medicina Familiar i Comunitària i màster en Atenció Primària de Salut por la UAB (2005). Exerceix de metge de família, amb plaça en propietat en l¡Institut Català de la Salut des del 2003, és Vocal territorial de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària -CAMFiC- des del 2006, tutor de residents de Medicina de Família del 2001 al 2009, Director d¡equip d'atenció primària des del 2008 fins al 2012 i avaluador del Consell Català de la Formació Mèdica Continuada -CCFMC- fins 2012.

Pertany al grup emergent GRIDAES (Grup de Recerca en Intervencions i Determinants Associats al Envelliment saludable) del Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària -IDIAP Jordi Gol.

En general, correspon a la Gerència, dirigir la gestió econòmica, administrativa i de personal de la Fundació InterAc Salut i, en particular, desenvolupar les funcions i tasques estipulades a l'article 32 dels estatuts de la Fundació.

Mercè Balcells Boix

TresoreraLlicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB, des del 1997 es Gerent de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la seva Fundació. Ha estat entre d'altres càrrecs: Directora de l'Àrea d'Economia i Consellera Delegada de les Empreses Públiques de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i Gerent de l'Hospital de la Creu Roja de Tarragona.

Com a President del Consell Científic, correspon al Director Docent proposar al Patronat els programes, les estratègies i el plans plurianuals d'actuació de la Fundació InterAc Salut. A més, és la seva funció representar-la administrativament, relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars, així com organitzar i dirigir el funcionament de la Fundació InterAc Salut definint els reglaments que consideri convenients.

Vacant

Correspon al Consell Científic gestionar totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència de les activitats de la Fundació InterAc Salut. En particular, les seves funcions específiques són:

  • Proposar el pla d'estudis
  • Proposar l'estructuració de les línies de recerca temàtiques prioritàries i els seus coordinadors.
  • Coordinar les activitats que s'organitzin conjuntament amb les universitats.
  • En general, totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència acadèmica de les activitats de la F. InterAc Salut.

PRESIDENT

Josep Reig Vilallonga

MEMBRES

Daniela Tost
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona -ETSEIB
Universitat Politècnica de Catalunya -UPC

Joan San
Degà Facultat de Medicina
Universitat de Girona -UdG

Rosa M. Soler
Degana Facultat de Medicina
Universitat de Lleida -UdL

Antoni Castro
Degà Facultat de Medicina
Universitat Rovira i Virgili -URV

Ramon Pujol
Degà Facultat de Medicina
Universitat de Vic -UVic-UCC

Vicent Fonollosa
Degà Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona -UAB

Xavier Corbella
Vicedegà Relacions Institucionals i Sotsdirector Departament Medicina
Universitat Internacional de Catalunya