{header_image_title}

Presentació i Objectius

L'any 2012 l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears endegà el projecte de creació de la Fundació Institut Interuniversitari, l'InterAc Salut, amb la participació de les universitats públiques catalanes. La Fundació InterAc Salut, que suposa la culminació d'una llarga relació entre l'entitat i les universitats del país, té com a objectiu principal ser un referent de primera línia en la formació especialitzada de postgrau, la recerca en formació i l'estudi en l'àmbit de les Ciències de la Salut, integrant el coneixement acadèmic i universitari amb el que prové de la pràctica assistencial i l'exercici de les professions sanitàries.

Amb el suport inicial de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-, la Universitat de Girona -UdG-, la Universitat de Lleida -UdL-, la Universitat Rovira i Virgili -URV- i la Universitat de Vic -UVic-, l'Acadèmia inicià els tràmits per a la creació de la Fundació InterAc Salut, que permetrà l'obtenció de reconeixement acadèmic per algunes de les activitats promogudes per l'entitat, les seves Filials i Societats Científiques i el desenvolupament de noves activitats conjuntes de formació especialitzada. A començaments de 2016, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB- s'incorporà com a patró honorífic.

La Fundació InterAc Salut continua treballant per assolir relacions amb institucions docents i de recerca de dins i fora de Catalunya, amb l'objectiu de consolidar-se com a centre de referència en la formació postgrau i la recerca docent en les diferents disciplines de les Ciències de la Salut.

La Fundació InterAc Salut té com a principal objectiu desenvolupar cursos de formació especialitzada de postgrau, fomentar el prestigi i l'excel·lència per ser un referent de primera línia en l'àmbit de la formació, l'estudi i la recerca docent en el marc de les Ciències de la Salut.

Són objectius de la Fundació InterAc Salut:

  • Dur a terme la recerca sobre la metodologia docent en Ciències de la Salut integrant iniciatives públiques i privades, de manera que l'orientació d'aquesta respongui a les necessitats de la nostra societat.
  • Estimular activitats de recerca de qualitat en innovació docent que contribueixin a connectar interessos, tant públics con privats, i donar resposta a la demanda de recerca que emani del seu entorn.
  • Participar en la formació de professionals assistencials i investigadors docents en les diverses especialitats de les Ciències de la Salut, mitjançant la integració en les Societats Científiques de l'Acadèmia.
  • Potenciar la presència tant dels programes de recerca docent com dels de formació, a nivell de la Unió Europea i de l'àmbit extracomunitari, mitjançant les connexions internacionals de les Societats Científiques de l'Acadèmia.
  • Oferir formació de postgrau que combini l'excel·lència acadèmica i l'orientació pràctica, a partir del potencial que representen les diferents Societats Científiques de l'Acadèmia.
  • Afavorir mitjançant la formació la multidisciplinarietat i el treball en conjunt dels diversos professionals de les Ciències de la Salut representats a l'Acadèmia.
  • Participar, mitjançant els membres de les seves Societats Científiques amb reconeguda expertesa, en programes d'acreditació d'activitats i projectes públics i privats.
  • Establir relacions de col·laboració i intercanvi amb institucions acadèmiques de la resta de l'Estat i d'altres països amb la intenció de facilitar l'estada de professionals de l'Institut a altres institucions externes i en règim de reciprocitat.
  • Col·laborar amb les Universitats on està adscrit l'Institut, i amb altres institucions, per dissenyar i aplicar polítiques d'ajut en l'àmbit de les Ciències de la Salut en països en desenvolupament.
  • Mantenir una constant interrelació amb la societat organitzant actes relacionats amb la divulgació de les Ciències de la Salut oberts a la ciutadania.