{header_image_title}

Agenda

Curs d'Actualització en postprocessat de la imatge mèdica (de la segmentació per a la recerca a la impressió 3D)
EXPERT3D
Curs
Entitat externa, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Hospital Sant Joan de Déu
logo
logo
La utilització de les tècniques d'imatge radiològica pel diagnòstic i guia terapèutica han experimentat una evolució sense comparació amb altres especialitats mèdiques en els darrers anys. Actualment, una gran part de les accions mèdiques depenen de la imatge, com per exemple, la presa de decisions en un tractament quimioteràpic o davant un abordatge quirúrgic.
El desenvolupament de la imatge mèdica, també ha tingut una repercussió considerable en àmbits con ara el de la recerca poblacional (en permetre definir models estandarditzats i normalitzats), o la simulació mèdica.
El Curs d'actualització en post-processat de la imatge mèdica (de la segmentació per a la recerca a la impressió 3D) posa de manifest el caràcter multidisciplinari i interprofessional que, amb el seu desenvolupament, ha assolit el coneixement i l'aplicabilitat de la imatge mèdica; un espai comú i transversal de coneixement per metges, tècnics en imatge, bioenginyers i bioinformàtics.
El curs té com a objectiu proporcionar als metges radiòlegs especialistes o en formació, als bioenginyers o informàtics, a altres especialistes mèdics vinculats a la imatge mèdica així com als tècnics superiors en imatge pel diagnòstic, coneixements teòrics i pràctics que els capacitin per realitzar post-processat de la imatge radiològica, aplicada a la segmentació i preparació de la imatge per a la impressió 3D, però també aplicada a la recerca (intel·ligència artificial).
Promogut per l'Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona i la F. InterAc Salut, amb la col·laboració del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB-UPC) i de la Fundació CIM-UPC, el curs ha estat reconegut amb 8 ECTS per la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya.
Finalment, curs EXPERT3D (https://www.expert3d.eu) també ha estat reconegut per l'organisme europeu EIT HEALTH (European Institute of Innovation and Technology) al seu Campus formatiu. Aquest fet permetrà durant el curs 2019-2020 becar 30 alumnes per a la realització del mateix.
Per accedir a la beca es realitzarà una selecció dels candidats mitjançant una carta de motivació així com el vistiplau del seu cap o director d'àrea.
28-10-2019 | 15:30 - 16:30 | Hospital Sant Joan de Déu - Àrea Docència i Simulació
15:30 - 16:30Welcome and get started ( Sessió inaugural )