{header_image_title}

Agenda

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia nivell 4
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 18 d'octubre de 2018 al 20 de juny de 2019| 16:00h | L'Acadèmia - Can Caralleu
logo
logo
La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
De forma general, aquesta activitat formativa del quart any permet actualitzar els coneixements en pneumologia en el que fa referència a temes molt més específics i avançats de la pneumologia com són les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó.
El tercer nivell té com a objectius principals: Identificar les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral dels individus, identificar les diferents malalties que afecten a l'interstici pulmonar i establir com s'ha de fer el diagnòstic i quin és el tractament adient, adquirir els darrers coneixements en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi especialment en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars, enumerar els darrers avenços tant a nivell d'indicació, practica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
18-10-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 4
16:00 - 17:00Asma ocupacional i disfunció reactiva de vies aèries ( Ponència )
Ponent: Dr. Ramón Orriols Martínez. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona
17:00 - 18:00Malalties relacionades amb l'alçada i la immersió ( Ponència )
Ponent: Dr. Xavier Muñoz Gall. Hospital Vall d'Hebron
18:00 - 19:00Malalties relacionades amb l'asbest ( Ponència )
Ponent: Dr. Jaume Ferrer Sancho. Hospital Vall d'Hebron
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
15-11-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 5
16:00 - 17:30Pneumonitis per hipersensibilitat ( Ponència )
Ponent: Dra. Anna Villar Gomez. Hospital Vall d'Hebron
17:30 - 19:00Sarcoïdosi Induïdes per fàrmacs ( Ponència )
Ponent: Dr. Iñigo Ojanguren Arranz. Hospital Vall d'Hebron
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
13-12-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 4
16:00 - 17:30Pneumoconiosi ( Ponència )
Ponent: Dr. Eduard Monsó Molas. H. Parc Taulí
17:30 - 19:00Inhalació de pols i gasos tòxics.- Malalties relacionades amb la pol·lució interior i exterior ( Ponència )
Ponent: Dra. Maribel Casas Sanahuja. ISGlobal-Instituto de Salud Global de Barcelona
17-01-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
Ponent: Dra. Maria Molina Molina. Hospital de Bellvitge
17:00 - 18:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
Ponent: Dr. Tomas Franquet Casas. Hospital de Sant Pau
18:00 - 19:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
Ponent: Dr. Josep Ramirez Ruz. Hospital Clínic
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
21-02-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 10
16:00 - 17:30 Vasculitis ( Ponència )
Ponent: Dr. Antoni Castro Guardiola. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona
17:30 - 19:00Hemorràgia pulmonar difusa. Hemoptisi ( Ponència )
Ponent: Dr. Jose Sanz Santos. H. Mutua de Terrassa
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
21-03-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 16:45Bronquitis eosinòfila no asmàtica Pneumònia eosinòfila aguda i crònica ( Ponència )
Ponent: Dra. Eva Balcells Vilarnau. Hospital del Mar
16:45 - 17:30Sd hipereosinofílic- Sd. Churg Strauss ( Ponència )
Ponent: Dr. Flavio Zuccarino. Hospital del Mar
17:30 - 18:30Trasplantament pulmonar ( Ponència )
Ponent: Dr. Antonio Roman Broto. Hospital Vall d'Hebron
18:30 - 19:30Trasplantament pulmonar. Indicacions, complicacions, control. ( Ponència )
Ponent: Dr. Carles Bravo Masgoret. Hospital Vall d'Hebron
19:00 - 19:30Berenar ( Càtering )
25-04-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 1
16:00 - 17:00Histiocitosi cèl·lules de Langherhans. Linfangioleiomiomatosi ( Ponència )
Ponent: Dra. Silvia Barril Farré. H. Arnau de Vilanova. Lleida
17:00 - 18:00Sd. immunodeficiència adquirida. Malalties pulmonars relacionades amb infecció per HIV ( Ponència )
18:00 - 19:00Infeccions en inmunodeprimits. ( Ponència )
Ponent: Dra. Carmen Lucena Pozo. Hospital Clínic
Ponent: Dr. Josep Maria Miró Meda. Hospital Clínic
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
IMPORTANT: DIA 20/06/19 A LES 17h Examen del Curs d'actualització unificat en pneumologia nivell 1,2,3,4