{header_image_title}

Agenda

Curs de Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1
Curs
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 18 de setembre de 2018 al 11 de juny de 2019 | 16:30h | Sala 1 l'Acadèmia - Can Caralleu
logo
logo
El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.
El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.
A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.
El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.
18-09-2018 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:30Embaràs normal ( Sessió )
Professor/a: Dr. Josep Palau Capdevila
Unitat feto-placentària: anatomia i histologia de la placenta, membranes i cordó umbilical. Fisiologia del LA i la seva utilitat clínica
Immunologia de l'embaràs. Adaptació materna a la gestació
Diagnòstic clínic, biològic, immunològic i ecogràfic de la gestació
Cribatge d'alteracions cromosòmiques
17:30 - 18:30Control de l'embaràs normal ( Sessió )
Ponent: Dra. Pamela Canelo. Hospital de Figueres
Mesures preventives preconcepcionals i durant la gestació
Control mèdic de l'embaràs normal com a procés assistencial integrat
18:30 - 19:30Part normal ( Sessió )
Professor/a: Dra. Marta Arigita Lastra
Mecanisme, clínica i assistència del part en les diferents presentacions i posicions
Direcció mèdica del part. Concepte de part no intervingut
Conèixer els diferents estrips del canal tou del part i del periné
09-10-2018 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:30Ecografia Ginecològica normal ( Sessió )
Ponent: Dra. Montse Cubo Abert. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
17:30 - 18:30Fonaments bàsics de l'aplicació dels ultrasons en Obstetricía i Ginecologia ( Sessió )
Professor/a: Dra. Alejandra Rodríguez Veret
18:30 - 19:30Leucorrea. Tipus, etiologia, diagnòstic i tractament ( Sessió )
Professor/a: Dra. Elena Murillo Trens
13-11-2018 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:30Mecanismes d'adaptació del fetus a la vida extrauterina en el naixement. Exploracions i reanimació del RN. Malalties i lesions del RN relacionades amb el treball de part ( Sessió )
Professor/a: Dra. Julia E. Arroyo Moñino
17:30 - 18:30Puerperi normal ( Sessió )
Professor/a: Dr. Miguel Àngel Luna Tomas
Fisiologia del puerperi, modificacions de l'organisme matern
Lactància materna
Clínica i assistència al puerperi
18:30 - 19:30Factors psicosocials, ètnics i culturals. Legislació aspectes bioètics ( Sessió )
Professor/a: Dr. Joan Antoni Mulà Rosias
11-12-2018 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:30 - 17:30Patologia orgànica benigna del miometri i l'endometri ( Sessió )
Professor/a: Dra. Gemma Mancebo Moreno. Parc de Salut Mar, Barcelona
17:30 - 18:30Patologia orgànica benigna dels ovaris i les trompes ( Sessió )
Ponent: Dr. Joan Sabrià Bach. Hospital Sant Joan de Dèu, Barcelona
18:30 - 19:30Patologia orgànica benigna de la mama ( Sessió )
Professor/a: Dra. Laura Cusiné López. Consorci Sanitari de l' Anoia
08-01-2019 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:30Farmacologia de l'embaràs, part i puerperi ( Sessió )
Ponent: Dra. Laura Guirado Manchón. Hospital de Sant Joan de Déu, Esplugues de Ll.
Analgèsia obstètrica: tipus, indicacions, contraindicacions, efectes secundaris i complicacions
17:30 - 18:30Epidemiologia, etiopatogènia, clínica, diagnòstic, complicacions i tractament de HPP immediata, puerperal i tardana ( Sessió )
Professor/a: Dra. Carolina Rueda Garcia
18:30 - 19:30Patologia Puerperal ( Sessió )
Ponent: Dra. Carmen Garrido Giménez. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Tipus d'infecció puerperal
Patologia tromoembòlica puerperal
Patologia de la lactància
Control del puerperi en dones amb patologia coincident amb la gestació
12-02-2019 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:30Dolor pèlvic: tipus, classificació i etiologia ( Sessió )
Professor/a: Dr. Oriol Porta Roda
17:30 - 18:30Regulació neurològica i hormonal de la funció reproductiva ( Sessió )
Professor/a: Dra. Eva López Navarro
18:30 - 19:30Consell contraceptiu. Principals mètodes contraceptius, tant hormonals com no hormonals ( Sessió )
Professor/a: Dra. Hildegard Mausbach Reixen
12-03-2019 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:30Exploracions i proves complementàries durant l'embaràs ( Sessió )
Professor/a: Dra. Eva López Quesada
Exploració de la dona embarassada. Exploració de l'estat fetal
Mètodes del control del benestar i creixement fetal durant la gestació
Tècniques utilitzades pel diagnòstic prenatal precoç de les malformacions congènites (sense tenir en compte ecografia)
17:30 - 18:30Probes de valoració de l'estat fetal de l'avantpart i intrapart ( Sessió )
Professor/a: Dra. Maria José Miranda Lucas
18:30 - 19:30Alteracions menstruals. Hemorragia uterina anòmala ( Sessió )
Professor/a: Dra. Montserrat Celades Filella
09-04-2019 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:30Anatomia quirúrgica ( Sessió )
Professor/a: Dra. Maria Eulàlia Fernández Montolí
18:30 - 19:30Tipus de sutura en cirurgia ginecològica. Vies d'abordatge quirúrgic. Principi d'asèpcia ( Sessió )
Professor/a: Dr. Jordi Ponce Sebastià
14-05-2019 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:30Aspectes ecogràfics en la gestació precoç ( Sessió )
Ponent: Dr. Narcis Masoller
Aspectes normals de la gestació precoç (sac gestacional, vesícula vitel·lina, corionicitat, amiocitat). CRL. Viabilitat fetal. Diagnòstic de la gestació precoç normal
Desenvolupament de l'anatomia fetal en la gestació precoç, incloent la detecció d'anomalies (TN, higroma quístic i hidrops fetal)
Fonaments de la medició cervical en relació amb l'APP
17:30 - 18:30Aspectes ecogràfics en la gestació precoç patològica ( Sessió )
Ponent: Dr. Pablo García Manau
Mola hidatiforme
Estudi ecogràfic i bioquímic de la gestació ectòpica
Diagnòstic de la patologia uterina i anaxial en la gestació precoç
18:30 - 19:30Ecografia obstètrica en la valoració del LA i la placenta ( Sessió )
Professor/a: Dra. Sonia Rombaut Segarra
Estimació del VLA: subjectiu, CM, ILA
Valoració placenta i cordó umbilical
Localització placentària
Valoració de vasos del cordó umbilical
11-06-2019 | 16:30 - 20:00 | Sala 1
16:30 - 17:10Malalties de transmissió sexual: lues, gonococ i VIH ( Sessió )
Professor/a: Dra. Maria Grimau Gallego
17:10 - 17:50Menopausa I: endocrinologia, diagnòstic, clínica i tractaments hormonals i alternatius ( Sessió )
Professor/a: Dr. Daniel Pérez Pleguezuelo
17:50 - 18:40Maneig i prevenció de les complicacions postquirúrgiques més freqüents. Complicacions quirúrgiques tardanes ( Sessió )
Professor/a: Dra. Elena Gómez València
20-06-2019 | 01:00 - 24:00 | Plataforma moodle