{header_image_title}

Schedule

Curs D’especialització en Escales Clíniques de Mesura en Psiquiatria 2022
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Febrer de 2022 | 16:00h | On-line
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb ECTS

On line

.

.

Thursday, 3 February 2022 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
MÓDULO 1. Mania: Escala de Young > On line -
Professora:
Mercè Comes Forastero. Hospital Clínic
Thursday, 10 February 2022 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
MÒDUL 2. Esquizofrènia: Escala PANSS > On line -
Professora:
Raquel López Carrilero. Hospital Sant Joan de Déu
Thursday, 17 February 2022 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
MÒDUL 3. Depressió: Hamilton i Montgomery Asberg > On line -
Professors:
Dolors Puigdemont Campos. Hospital de Sant Pau
Francisco Javier De Diego Adeliño. Hospital de Sant Pau
Thursday, 24 February 2022 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
MÒDUL 4. TOC: Escala de Yale Brown > On line -
Professors:
Cinto Segalàs Cosi. Hospital Bellvitge
Maria del Pino Alonso Ortega. Hospital Bellvitge