{header_image_title}

Schedule

Curs de Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
Del 18 de setembre de 2018 al 11 de juny de 2019 | 16:30h | Sala 1 l'Acadèmia - Can Caralleu
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb ECTS
El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.
El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.
A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.
El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Plataforma moodle

.

.

Tuesday, 18 September 2018 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Embaràs normal > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Josep Palau Capdevila
Unitat feto-placentària: anatomia i histologia de la placenta, membranes i cordó umbilical. Fisiologia del LA i la seva utilitat clínica
Immunologia de l'embaràs. Adaptació materna a la gestació
Diagnòstic clínic, biològic, immunològic i ecogràfic de la gestació
Cribatge d'alteracions cromosòmiques
17:30 - 18:30
Control de l'embaràs normal > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Pamela Canelo. Hospital de Figueres
Mesures preventives preconcepcionals i durant la gestació
Control mèdic de l'embaràs normal com a procés assistencial integrat
18:30 - 19:30
Part normal > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Marta Arigita Lastra
Mecanisme, clínica i assistència del part en les diferents presentacions i posicions
Direcció mèdica del part. Concepte de part no intervingut
Conèixer els diferents estrips del canal tou del part i del periné
Tuesday, 9 October 2018 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Ecografia Ginecològica normal > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Montse Cubo Abert. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
17:30 - 18:30
Fonaments bàsics de l'aplicació dels ultrasons en Obstetricía i Ginecologia > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Alejandra Rodríguez Veret
18:30 - 19:30
Leucorrea. Tipus, etiologia, diagnòstic i tractament > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Elena Murillo Trens
Tuesday, 13 November 2018 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Mecanismes d'adaptació del fetus a la vida extrauterina en el naixement. Exploracions i reanimació del RN. Malalties i lesions del RN relacionades amb el treball de part > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julia E. Arroyo Moñino
17:30 - 18:30
Puerperi normal > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Miguel Àngel Luna Tomas
Fisiologia del puerperi, modificacions de l'organisme matern
Lactància materna
Clínica i assistència al puerperi
18:30 - 19:30
Factors psicosocials, ètnics i culturals. Legislació aspectes bioètics > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Joan Antoni Mulà Rosias
Tuesday, 11 December 2018 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Patologia orgànica benigna del miometri i l'endometri > Can Caralleu - Sala 10
Professora:
Gemma Mancebo Moreno. Parc de Salut Mar, Barcelona
17:30 - 18:30
Patologia orgànica benigna dels ovaris i les trompes > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Joan Sabrià Bach. Hospital Sant Joan de Dèu, Barcelona
18:30 - 19:30
Patologia orgànica benigna de la mama > Can Caralleu - Sala 10
Professor:
Laura Cusiné López. Consorci Sanitari de l' Anoia
Tuesday, 8 January 2019 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Farmacologia de l'embaràs, part i puerperi > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Laura Guirado Manchón. Hospital de Sant Joan de Déu, Esplugues de Ll.
Analgèsia obstètrica: tipus, indicacions, contraindicacions, efectes secundaris i complicacions
17:30 - 18:30
Epidemiologia, etiopatogènia, clínica, diagnòstic, complicacions i tractament de HPP immediata, puerperal i tardana > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Carolina Rueda Garcia
18:30 - 19:30
Patologia Puerperal > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Carmen Garrido Giménez. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Tipus d'infecció puerperal
Patologia tromoembòlica puerperal
Patologia de la lactància
Control del puerperi en dones amb patologia coincident amb la gestació
Tuesday, 12 February 2019 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Dolor pèlvic: tipus, classificació i etiologia > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Oriol Porta Roda
17:30 - 18:30
Regulació neurològica i hormonal de la funció reproductiva > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Eva López Navarro
18:30 - 19:30
Consell contraceptiu. Principals mètodes contraceptius, tant hormonals com no hormonals > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Hildegard Mausbach Reixen
Tuesday, 12 March 2019 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Exploracions i proves complementàries durant l'embaràs > Can Caralleu - Sala 1
Professora:
Eva López Quesada
Exploració de la dona embarassada. Exploració de l'estat fetal
Mètodes del control del benestar i creixement fetal durant la gestació
Tècniques utilitzades pel diagnòstic prenatal precoç de les malformacions congènites (sense tenir en compte ecografia)
17:30 - 18:30
Probes de valoració de l'estat fetal de l'avantpart i intrapart > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Maria Jose Miranda Lucas
18:30 - 19:30
Alteracions menstruals. Hemorragia uterina anòmala > Can Caralleu - Sala 1
Professora:
Montserrat Celades Filella
Tuesday, 9 April 2019 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Anatomia quirúrgica > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Maria Eulàlia Fernández Montolí
18:30 - 19:30
Tipus de sutura en cirurgia ginecològica. Vies d'abordatge quirúrgic. Principi d'asèpcia > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Jordi Ponce Sebastià. Hospital de Bellvitge
Tuesday, 14 May 2019 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Aspectes ecogràfics en la gestació precoç > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Narcis Masoller Casas
Aspectes normals de la gestació precoç (sac gestacional, vesícula vitel·lina, corionicitat, amiocitat). CRL. Viabilitat fetal. Diagnòstic de la gestació precoç normal
Desenvolupament de l'anatomia fetal en la gestació precoç, incloent la detecció d'anomalies (TN, higroma quístic i hidrops fetal)
Fonaments de la medició cervical en relació amb l'APP
17:30 - 18:30
Aspectes ecogràfics en la gestació precoç patològica > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Pablo García Manau
Mola hidatiforme
Estudi ecogràfic i bioquímic de la gestació ectòpica
Diagnòstic de la patologia uterina i anaxial en la gestació precoç
18:30 - 19:30
Ecografia obstètrica en la valoració del LA i la placenta > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Sonia Rombaut Segarra
Estimació del VLA: subjectiu, CM, ILA
Valoració placenta i cordó umbilical
Localització placentària
Valoració de vasos del cordó umbilical
Tuesday, 11 June 2019 | 16:30 - 18:40
16:30 - 17:10
Malalties de transmissió sexual: lues, gonococ i VIH > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Maria Grimau Gallego
17:10 - 17:50
Menopausa I: endocrinologia, diagnòstic, clínica i tractaments hormonals i alternatius > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Daniel Pérez Pleguezuelo
17:50 - 18:40
Maneig i prevenció de les complicacions postquirúrgiques més freqüents. Complicacions quirúrgiques tardanes > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Elena Gómez València