{header_image_title}

Schedule

Curs d'Actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
Del 17 de maig de 2017 al 21 de juny de 2017
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb ECTS

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Wednesday, 17 May 2017 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
1er mòdul: El diàleg bioètic > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Josep Maria Busquets i Font
Presentació del curs
Història i conceptes de la bioètica
Perquè ens pot ser d'utilitat la bioètica
Relacions entre bioètica i dret. Bioètica i deontologia
Els valors. Reflexions sobre valors professionals i els valors dels pacients
Els principis de la bioètica. Deures ètics que es deriven
Comitès d'ètica. Tipus de comitès d'ètica
Ponent:
Sabel Gabaldon
Metodologia de la pressa de decisions
Model assistencial i ètica de la qualitat
Ponent:
Enric Vicens Pons
Wednesday, 24 May 2017 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
2on mòdul: La decisió compartida > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Francisco José Cambra Lasaosa
Montse Esquerda
Evolució de la relació clínica. Models de relació professional-malalt
Que vol dir decisions compartides
Història i evolució del consentiment informat
Requisits del i pel Consentiment situació legal, excepcions. El CI escrit
El refús al tractament La gestió dels valors ocults
Wednesday, 31 May 2017 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
3è mòdul: Qüestions ètico-legals sobre capacitat i competència > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Josep Ramos Montes
Montse Esquerda
Comunicació i informació
Competència i Capacitat, avaluació i repercussions
Les decisions per substitució. L' ingrés involuntari i altres situacions on no es pot obtenir el consentiment
Les mesures de seguretat per malalts mentals. La subjecció i restricció
Les decisions en les persones menors
Aspectes ètics de l'atenció centrada en les persones
Wednesday, 7 June 2017 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
4rt mòdul: Sobre els drets i els deures en l'atenció sanitària > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Ester Busquets Alibes
Els drets i deures dels pacients
Els canvis en la relació assistencial, la relació de cura
Canvis en les expectatives dels pacients
Privacitat, Intimitat, Confidencialitat
Aspectes socioculturals a tenir en compte
Wednesday, 14 June 2017 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
5è mòdul: Problemes ètics a la fi de la vida > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
German Diestre Ortin
Opcions al final de la vida (Reordenació del esforç terapèutic, sedació)
Instruments per a la planificació de l'atenció
Les Voluntats anticipades
Aspectes ètics en les cures pal·liatives
L'eutanàsia i l'ajuda ala suïcidi medicament assistit, de què parlem
Wednesday, 21 June 2017 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
6è mòdul: Questions sobre recerca > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Pau Ferrer Salvans
Límits i diferencies entre recerca, innovació i assistència habitual
Aspectes ètics a considerar en la recerca en humans
Que vol dir integritat dels investigadors
Quines són les preguntes clau per participar en un assaig clínic
Que cal saber sobre l'ús de mostres biològiques en recerca biomèdica?